Reklama
https://homecomfort.com.pl/

Innowacyjny projekt ARCHICLIMA z dofinansowaniem z NFOŚiGW

Zmiany klimatyczne są faktem. Adaptacja obiektów budowlanych do tych zmian jest koniecznością. Spółka INVESTEKO S.A. stosując rozwiązania oparte na przyrodzie zrealizuje innowacyjny system ARCHICLIMA, który odpowiada na te potrzeby. Umowa o dotację z NFOŚiGW została podpisana 9 lutego 2022 roku.

Innowacyjny projekt ARCHICLIMA z dofinansowaniem z NFOŚiGW
Innowacyjny projekt ARCHICLIMA z dofinansowaniem z NFOŚiGW [Źródło: investeko.pl]

W projekcie współfinansowanym przez Komisję Europejskią w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wezmą udział 32 duże obiekty komercyjne. Jednym z nich będzie Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego, w którym zademonstrowane zostaną wybrane rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury. Dodatkowo, do 2025 r. co najmniej 10 obiektów zostanie zakontraktowanych komercyjnie tj. poza dofinansowanym projektem LIFE.

Każdy z obiektów zostanie oceniony pod kątem podatności i ryzyka związanego ze zmianami klimatu oraz przygotowany zostanie plan adaptacji tych obiektów do zmian klimatu z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS – nature-based solutions).

Przedsięwzięcie będzie polegało na realizacji dziewięciu celów szczegółowych oraz towarzyszących im działań:

 • ARCHICLIMA_methodology – dopracowanie ścieżki oceny obiektów budowlanych oraz przeszkolenie zespołu projektowego;
 • ARCHICLIMA_assessment – przeprowadzenie ocen podatności i ryzyka dla 32 istniejących dużych obiektów komercyjnych w UE ze szczególną uwagą na zjawiska związane z opadami np. ulewne deszcze, powodzie miejskie, okresy suszy;
 • ARCHICLIMA_planning – wykonanie planów adaptacji do zmian klimatu dla 32 istniejących dużych obiektów komercyjnych w UE
  System ekologicznego oznakowania obiektów „RESILIENT” – wprowadzenie, walidacja i rozpowszechnienie nowego systemu ekologicznego oznakowania dla budynków, które spełniają progi oceny;
 • ARCHICLIMA_demo – wdrożenie i demonstracja kompleksowego zestawu rozwiązań adaptacyjnych w jednym istniejącym obiekcie tj. w Porcie Lotniczym Katowice;
 • ADAPTOPEDIA – zebranie i ułatwienie dostępu do najlepszych praktyk w zakresie adaptacji do zmian klimatu w nowym narzędziu online;
 • Rozpowszechnienie rezultatów projektu wśród interesariuszy – zapewnienie spójnych informacji o adaptacji do zmian klimatu w obiektach komercyjnych oraz dostarczenie skutecznych narzędzi do planowania wdrożeń adaptacyjnych;
 • Budowa społecznej akceptacji i wsparcia dla rozwiązań opartych na przyrodzie wśród użytkowników obiektów (klienci centrów handlowych, pasażerowie lotnisk, najemcy powierzchni handlowej) oraz wśród ogółu społeczeństwa. Celem projektu jest wzmocnienie presji społecznej na decydentów;
 • Replikacja, transfer i wprowadzenie usług Archiclimy do głównego nurtu w krajach Unii Europejskiej – dotyczy to w szczególności trzech nowych usług: ARCHICLIMA_assessment, ARCHICLIMA_planning oraz systemu ekologicznego oznakowania obiektów RESILIENT.

W ramach oczekiwanych rezultatów przedsięwzięcia przewidywane jest utworzenie czterech nowych usług/narzędzi: ARCHICLIMA_assessment, ARCHICLIMA_planning, System ekologicznego oznakowania obiektów „RESILIENT”, ADAPTOPEDIA.

Planowane są aktywności związane z rozpowszechnianiem działań wśród grup docelowych tj.

 • organizacja 32 warsztatów dla zarządców obiektów,
 • 3 konferencje,
 • 6 warsztatów dla projektantów, inżynierów, deweloperów, inwestorów budowlanych,
 • aktywny udział w 6 imprezach branżowych na terenie Unii Europejskiej,
 • 100 indywidualnych spotkań z zarządcami obiektów,
 • 32 akcje edukacyjne skierowane do klientów, pasażerów, najemców,
 • 32 publikacje w mediach,
 • trzy filmy promocyjne.

Przewidywany, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi € 2.314.306

Okres realizacji Projektu: 1 lipca 2021 r. – 30 czerwca 2025 r.

Źródło: gov.pl ,  investeko.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz