Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Kompaktowe centrale wentylacyjne z pompą ciepła

Pompa ciepła w centrali VTS Group to ciśnieniowy układ freonowy zabudowanym wewnątrz urządzenia. Rewersyjny układ chłodniczy z bezpośrednim odparowaniem składa się z: parownika, skraplacza,sprężarki, zaworu czterodrogowego i kompletnej armatury chłodniczej w tym elektronicznego zaworu rozprężnego, który dynamicznie dopasowuje przepływ czynnika do bieżących parametrów centrali.

Kompaktowe centrale wentylacyjne z pompą ciepła
Kompaktowe centrale wentylacyjne z pompą ciepła

Pompa ciepła przeznaczona jest do chłodzenia lub grzania powietrza nawiewanego do pomieszczenia w zależności od pory roku i potrzeb obiektu. Nowością w ofercie VTS Group wśród central ze zintegrowaną pompą ciepła jest model VVS075c o nominalnej wydajności powietrza 7500m3/h. Obecnie typoszereg central z wbudowaną pompą ciepła to aż 5 wielkości urządzenia pokrywający wydajność powietrza od 1200m3/h do 7500m3/h.

IDEALNA KONFIGURACJA: ROTOR + POMPA CIEPŁA

Dział R&D (badań i rozwoju) firmy VTS opracował najbardziej efektywną konfigurację centrali wentylacyjnej wyposażonej w wysokosprawny sorpcyjny regenerator obrotowy i pompę ciepła. Umiejscowienie wymienników pompy ciepła po obu stronach wymiennika obrotowego (głównego elementu odzysku energii) ma szereg zalet zarówno konstrukcyjnych jak i eksploatacyjnych.

Powietrze jest dostarczane do parownika pompy ciepła po przejściu przez obrotowy wymiennik odzysku ciepła, co skutkuje znacznym zmniejszeniem wymaganej mocy pompy ciepła, zwłaszcza w trybie chłodzenia. Z kolei skraplacz podczas pracy w trybie grzania nie jest narażony na niskie temperatury pracy, ponieważ powietrze najpierw przechodzi przez regenerator obrotowy. W praktyce oznacza to, że układ działa skutecznie nawet w ekstremalnie niskich temperaturach zewnętrznych bez konieczności dodatkowych źródeł ciepła.

PARAMETRY PRACY

Pompy ciepła VTS Group zostały zaprojektowane na szeroki zakres warunków projektowych, bez konieczności stosowania nagrzewnicy wstępnej dla niskich temperatur zewnętrznych. Latem urządzenia schładzają powietrze do komfortowej temperatury przy wysokiej temp. zewnętrznej.

Moc chłodnicza/grzewcza, COP/EER na warunkach projektowych przy wydatkach powietrza Wywiew/Nawiew=0.9.

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

Optymalne gabaryty central VTS Group z pompą ciepła, pozwalają na zastosowanie urządzeń w obiektach z limitowaną ilością miejsca np. w istniejących maszynowniach.
W tradycyjnych systemach chłodniczych musimy zarezerwować miejsce na zamontowanie skraplacza i układu miedzianych przewodów. Jednak w przypadku central wentylacyjnych z wbudowaną pompą ciepła, cały system jest zintegrowany w jednym urządzeniu, co znacznie zmniejsza potrzebną przestrzeń. Dodatkowo brak konieczności montażu skraplacza na elewacji budynku jest dużym atutem, szczególnie w przypadku obiektów pod opieką konserwatora zabytków.

PŁYNNA REGULACJA MOCY CHŁODNICZEJ POMPY CIEPŁA

Centrale VENTUS Compact z wymiennikiem obrotowym oraz zintegrowaną pompą ciepła wyposażono w sprężarki inwertorowe z silnikiem DC o płynnej regulacji mocy chłodniczej i grzewczej. Zaletą rozwiązania jest łatwe dostosowanie pracy centrali do bieżących wymagań obiektu. Prędkość obrotowa sprężarki zmienia się, co skutkuje dokładnym wysterowaniem układu chłodniczego i idealne dostosowanie do aktualnych potrzeb. Taki sposób regulacji charakteryzuje się mniejszym zużyciem energii, a temperatura w pomieszczeniu regulowana jest w sposób płynny.

TRYB LETNI – CHŁODZENIE

Powietrze zewnętrzne przepływa w pierwszej kolejności przez obrotowy wymiennik odzysku ciepła. Dzięki temu, że temperatura powietrza wewnątrz pomieszczenia jest niższa niż na zewnątrz, obrotowy wymiennik odzyskuje część chłodu, powodując obniżenie temperatury powietrza zewnętrznego. Dzięki temu temperatura skraplania również jest niższa, co w konsekwencji prowadzi do mniejszego zużycia energii elektrycznej przez sprężarkę w porównaniu z typowym rozwiązaniem, gdzie używa się zewnętrznego agregatu współpracującego z kanałową chłodnicą powietrza. Dodatkowo, zastosowanie sprężarek ze zmienną prędkością obrotową dodatkowo ogranicza zużycie energii.

TRYB ZIMOWY – GRZANIE

Zmiana trybu pracy urządzenia z chłodzenia na grzanie odbywa się po przestawieniu zaworu 4-drogowego na tryb grzania. Parownik i skraplacz zamieniają się funkcjami. Powietrze zewnętrze po przejściu przez obrotowy wymiennik ciepła, działający w tym wypadku w sposób standardowy, zostaje ogrzane przez cieplejsze powietrze wywiewane z pomieszczeń. Dzięki zastosowaniu wysokosprawnego obrotowego wymiennika ciepła odzyskana zostaje znaczna część energii. W drugim etapie energia odzyskiwana jest przez pompę ciepła, która reguluje również temperaturę powietrza dostarczanego do pomieszczeń.

ZALETY CENTRAL WENTYLACYJNYCH Z POMPĄ CIEPŁA VTS GROUP

Główne zalety i korzyści central wentylacyjnych VTS Group ze zintegrowaną pompą ciepła to:

  • Szeroki zakres pracy dla temperatur powietrza zewnętrznego latem i zimą.
  • Możliwa redukcja wydajności powietrza usuwanego względem powietrza nawiewanego, nawet do 20%.
  • Centrala wyposażona w fabryczną automatykę VTS Group – rozwiązanie Plug&Play z pełną gotowością do pracy niezwłocznie po podłączeniu zasilania. Możliwe łatwe uruchomienie urządzenia, bez udziału serwisu.
  • Gwarancja producenta na finalny produkt centrali i pompy ciepła.
  • Zamontowana pompa ciepła nie wymaga serwisu chłodniczego podczas uruchomienia centrali wentylacyjnej.
  • Wentylacja, odzysk ciepła, ogrzewanie i chłodzenie – wszystko w jednym kompaktowym zespole od jednego producenta.
  • Chłodzenie powietrza nawiewanego latem oraz obniżenie kosztów ogrzewania powietrza nawiewanego w pozostałych okresach roku.

Źródło: vtsgroup.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz