Reklama
konferencjaeuropower.pl

Zostań Ekspertem Efektywności Energetycznej

NFOŚiGW informuje, że w programie Czyste Powietrze zostanie uruchomione nowe narzędzie - Platforma Ekspertów Efektywności Energetycznej (PEEE). Jest to internetowy rejestr ekspertów efektywności energetycznej, który łączy specjalistów z beneficjentami planującymi termomodernizację domu. Dzięki platformie, osoby zainteresowane programem będą mogły skorzystać z pomocy ekspertów.

Zostań Ekspertem Efektywności Energetycznej
Zostań Ekspertem Efektywności Energetycznej

Kto może zostać Ekspertem EE?

Platforma przeznaczona jest dla wszystkich specjalistów efektywności energetycznej, zainteresowanych wspieraniem przyszłych beneficjentów Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”, którzy spełnią warunki przystąpienia do platformy.

Czym jest Platforma EEE?

Platforma Ekspertów Efektywności Energetycznej jest narzędziem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW), służącym poprawie jakości powietrza w Polsce. Celem platformy jest zaangażowanie jak największej liczby specjalistów efektywności energetycznej, którzy będą wspierać przyszłych beneficjentów Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze” w osiągnięciu najbardziej optymalnych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej.

Jak to działa?

Osoby chcące skorzystać z dofinansowania bedą mogły za pośrednictwem platformy uzyskać dostęp do fachowej porady na temat efektywności energetycznej swojego domu. W Katalogu Ekspertów znajdującym się na platformie, przyszły beneficjent znajdzie najodpowiedniejszego eksperta dla swoich potrzeb. W ramach wykonywanych usług Ekspert EE może przedstawić propozycje dotyczące modernizacji, wykonać audyt energetyczny, doradzić w zakresie dofinansowania, a po przeprowadzeniu modernizacji zweryfikować osiągnięte efekty.

Opis obowiązków

W przypadku audytu energetycznego, od Eksperta EE oczekuje się przeprowadzenia wizyty w nieruchomości wnioskodawcy. Audyt będzie oceniał kwalifikowalność do modernizacji cieplnych i izolacyjnych.

Podczas audytu u wnioskodawcy Ekspert EE:

 • zaproponuje rozwiązania dotyczące modernizacji domu i możliwości osiągnięcia oszczędności,
 • będzie wspierał wnioskodawcę w podejmowaniu decyzji, jasno informując o korzyściach płynących z modernizacji,
 • zasugeruje nisko- lub bezkosztowe opcje poprawy efektywności energetycznej, takie jak zastosowanie żarówek energooszczędnych, uszczelek pod drzwiami (antyprzeciągi) lub ekranów zagrzejnikowych itp.,
 • zaoferuje doradztwo w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze” i zarekomenduje najlepsze rozwiązania dla wnioskodawcy.
  Po przeprowadzeniu modernizacji u wnioskodawcy Ekspert EE przeprowadzi ocenę sprawdzającą poprawę efektywności energetycznej i pomoże wnioskodawcy w opanowaniu nowej technologii.

Wymagania

Jeśli chcesz dołączyć do Platformy EEE, musisz:

 • potwierdzić swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie efektywności energetycznej,
 • posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jeśli spełniasz co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • znajdujesz się na liście Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków,
 • posiadasz uprawnienia budowlane,
 • jesteś czynnym audytorem zarejestrowanym na liście Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (ZAE) lub Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych (SCiAE).

Źródło: peee.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz