Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Szykują się istotne zmiany na rynku energii?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy m.in. wdrażającej unijną dyrektywę rynkową 2019/944. Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii proponuje rozwiązania niezbędne do poprawy funkcjonowania rynku energii i gazu w Polsce, oraz wzmacnia pozycję odbiorców i wspiera ich aktywizację na rynku energii.

Będą korzystne zmiany na rynku energii?
Będą korzystne zmiany na rynku energii? [Źródło: gov.pl]

Czytelna faktura, dostęp do porównywarki wszystkich ofert sprzedaży energii na rynku czy możliwość zmiany sprzedawcy energii w ciągu zaledwie 24 godzin – to tylko niektóre z korzystnych rozwiązań dla gospodarstw domowych, zaproponowanych w projekcie ustawy, wprowadzającej do polskiego prawa dyrektywę unijną 2019/944 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej – podkreśla minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Zmiany wizualne faktur i rozliczeń

Według przepisów unijnych, rachunki za energię elektryczną, które otrzymuje jej odbiorca, powinny być wystawione w sposób poprawny, jasny i zwięzły. W projekcie ustawy, która właśnie trafiła do konsultacji publicznych, znajdują się przepisy, umieszczające na rachunkach nowe pozycje, takie jak:

  • graficzne porównanie bieżącego zużycia energii elektrycznej ze zużyciem w takim samym okresie w roku poprzednim,
  • informacje o dostępności i korzyściach płynących ze zmiany sprzedawcy,
  • informacje o prawach konsumenta, związanych z pozasądowym rozstrzyganiem sporów,
  • link do porównywarki,
  • informację o przyszłej zmianie produktu, ceny lub rabacie (o ile umowa to przewiduje) wraz z datą wprowadzenia zmiany.

Jestem przekonany, że wprowadzenie tych zmian przyczyni się do wzmocnienia pozycji odbiorcy energii elektrycznej przy zawieraniu umowy z wybranym sprzedawcą oraz do wzrostu świadomości o rynku energii wśród konsumentów. Naszym celem jest zapewnienie gospodarstwom domowym i innym odbiorcom dostępu do jasnych informacji na temat ich praw w odniesieniu do sektora energetycznego – podkreśla szef resortu klimatu i środowiska.

Porównywarka ofert ułatwi dokonywanie wyboru

Porównywarka prowadzona będzie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a dostęp do niej będzie bezpłatny.

Porównywarka umożliwi konsumentom dostęp do wszystkich ofert sprzedaży energii elektrycznej w jednym miejscu. Poprzez ich ocenę i opcję porównania, ułatwi sprawny wybór najkorzystniejszej oferty rynkowej dla danego odbiorcy – dodaje minister Kurtyka.

Zmiana sprzedawcy energii ma być możliwa w 24h

Proponujemy również nowe przepisy dotyczące zmiany przez odbiorcę sprzedawcy energii elektrycznej. Przedstawiony do uzgodnień projekt ustawy, umożliwi od 2026 roku dokonanie takiej zmiany już w ciągu 24 godzin – zapewnia Michał Kurtyka.

Dzięki Centralnemu Systemowi Informacji Rynku Energii – CSIRE, przetwarzającemu informacje rynku energii na potrzeby procesów zachodzących na nim oraz w celu wymiany informacji pomiędzy użytkownikami systemu. To właśnie w CSIRE sprzedawca dokona zgłoszenia zmiany w imieniu odbiorcy. Po automatycznej weryfikacji takiego zgłoszenia, nastąpi zarejestrowanie nowego sprzedawcy energii elektrycznej dla danego punktu pomiarowego, należącego do konsumenta. Projekt zapewnia również możliwość uczestniczenia przez gospodarstwa domowe w systemach grupowej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

Obywatelskie społeczności energetyczne

Projekt ustawy daje prawne podstawy dla funkcjonowania nowej, obywatelskiej społeczności energetycznej (OSE), która będzie opierać się na dobrowolnym uczestnictwie np. gospodarstw domowych. Ideą tworzenia OSE jest umożliwienie wszystkim konsumentom bezpośredniego udziału w wytwarzaniu i zużywaniu energii elektrycznej oraz dzieleniu się nią z innymi odbiorcami. OSE może przyczynić się również do zwiększenia efektywności energetycznej konsumentów oraz pomóc w zwalczaniu ubóstwa energetycznego poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i obniżenie cen jej dostaw.

Obywatelska społeczność energetyczna będzie mogła:

  • zajmować się wytwarzaniem, obrotem, agregacją oraz magazynowaniem energii elektrycznej,
  • generować realne oszczędności na rachunkach swoich członków – mogą bowiem uzyskać mniejsze ceny za energię, posiadając panele fotowoltaiczne lub negocjując niższą cenę,
  • realizować przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej,
  • świadczyć usługi ładowania pojazdów elektrycznych.

⇒ Więcej informacji o projekcie ustawy można znaleźć TUTAJ

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz