Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Zostały opublikowane uzupełniające przepisy wspierające rozwój magazynów energii

Rozwój nowoczesnej technologii otrzymał ramy prawne w postaci Ustawy licznikowej. Umożliwia ona integrację energetyki rozproszonej oraz znosi dotychczasowe bariery dla funkcjonowania magazynów energii, takie jak choćby podwójne naliczanie opłat sieciowych. W Dzienniku Ustaw RP 5 listopada 2021 roku ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, zawierające przepisy wykonawcze do ustawy.

Zostały opublikowane uzupełniające przepisy wspierające rozwój magazynów energii [źródło: www.gov.pl]
Zostały opublikowane uzupełniające przepisy wspierające rozwój magazynów energii [źródło: www.gov.pl]

Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne przewiduje m.in. całkowite wyłączenie z obowiązku posiadania taryfy magazynowania energii elektrycznej, zwalnia z połowy opłaty za przyłączenie magazynu do sieci, uwzględnia magazynowanie energii w systemach: wsparcia OZE, wysokosprawnej kogeneracji i efektywności energetycznej. Zwalnia również z opłat: przejściowej, mocowej oraz kogeneracyjnej – podkreśla Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Obecnie, magazyny nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru i traktowane są jako jednostki wytwórcze. Ustawa licznikowa wprowadza obowiązek elektronicznej rejestracji magazynów energii pow. 50 kW. Dzięki temu będzie możliwy monitoring rozwoju technologii magazynowania w Polsce.  Rozporządzenie w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej wskaże, jak będzie wyglądać wzór rejestru magazynów energii elektrycznej, wzór informacji przekazywanej przez posiadacza takiego magazynu w celu dokonania wpisu do rejestru oraz format danych zamieszczanych w rejestrze magazynów energii.

Jest to ważny element rozwoju systemu elektroenergetycznego, opartego o zrównoważony rozwój energii ze źródeł odnawialnych. Rejestr magazynów energii elektrycznej będzie publiczny i prowadzony przez operatorów systemu elektroenergetycznego, na których obszarze jest położony magazyn – podsumowuje minister Moskwa.

Źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz