.
Reklama
ceo-shop.pl
.

Zmiany w Programie Czyste Powietrze od 3 stycznia 2023

Już za kilka dni będzie można skorzystać z dotacji w ramach nowej odsłony Programu Czyste Powietrze. Poniżej najważniejsze informacje o nowych zasadach popularnego programu dofinansowań.

Zmiany w Programie Czyste Powietrze od 3 stycznia 2023
Zmiany w Programie Czyste Powietrze od 3 stycznia 2023

Podstawowe zmiany obejmują:

 • wyższe progi dochodowe pozwalające skorzystać z dotacji
 • niemal dwukrotnie wyższe kwoty dofinansowań
 • urealnienie kosztów inwestycji.
Reklama
oknonet.pl

To główne nowości, które mają zachęcić wnioskodawców nie tylko do wymiany kotłów na bardziej ekologiczne, ale także do głębokiej termomodernizacji domów, na co przewiduje się dodatkowe dofinansowanie w nowej wersji programu.

Wyższe progi dochodowe

Podwyższono wysokość progów dochodowych uprawniających do uzyskania dotacji z Programu Czyste Powietrze, odpowiednio:

 • poziom podstawowy – do 135 000 zł
 • poziom podwyższony – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • poziom najwyższy – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w jednoosobowym.

Warto zaznaczyć, że program przewiduje dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku, do kwoty 1 200 zł.

Niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie

Tak, jak dotychczas, we wszystkich trzech częściach programu, beneficjenci będą mogli otrzymać dotację na docieplenie budynku i wymianę źródła ciepła wraz z modernizacją instalacji c.o. i c.w.u., montażem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.

Natomiast w przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać najwyższą dotację z przysługującego mu poziomu dofinansowania. Odpowiednio podwyższone dofinansowanie przewidziano w każdej z trzech części programu. Jego wysokość jest uzależniona od dochodu wnioskodawcy.

Najwyższe kwoty dotacji, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z instalacją fotowoltaiczną na poszczególnych poziomach dofinansowania wyglądają następująco:

 • poziom podstawowy – 66 000 zł
 • poziom podwyższony – 99 000 zł
 • poziom najwyższy 135 000 zł

Warto odnotować, że w przypadku poziomu najwyższego, intensywność dofinansowania sięga 100%.

Istotnym wymogiem, w przypadku kompleksowej termomodernizacji, jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w audycie, który ma zagwarantować zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku, tj.:

 • do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lub
 • o minimum 40%.

Urealnienie kosztów inwestycji

W Programie urealniono wartości poszczególnych kosztów kwalifikowanych poprzez podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych elementów finansowanych, a także maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

Należy też zauważyć ważną zmianę dotyczącą kwalifikowalności wydatków. W nowej odsłonie programu, w celu ujednolicenia zasad i dostosowania do przyszłych źródeł finansowania, jakimi są środki z KPO i FEnIKS, wyłączono z kosztów kwalifikowanych podatek VAT. To oznacza, że w nowej wersji programu kosztami kwalifikowanymi będą kwoty netto.

Jednocześnie, w celu zrekompensowania beneficjentom powyższej zmiany, podwyższono intensywność dofinansowania przedsięwzięć.

Pozostałe istotne zmiany

Program Czyste Powietrze 2023 wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W celu zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków i promowania termomodernizacji, umożliwiono złożenie drugiego wniosku o dofinansowanie dla tych beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dotację na wymianę źródła ciepła.

Teraz będzie możliwe wykonanie (na podstawie audytu energetycznego) zarówno częściowej, jak
i kompleksowej termomodernizacji budynku, pozwalającej na osiągnięcie określonych w programie wskaźników zużycia energii.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.

Inne zmiany obejmują m.in. eliminację od 1 lipca 2023 roku możliwości dofinansowania w ramach programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.

Zapraszamy do współpracy wykonawców, a także klientów indywidualnych. Zapewniamy bezpłatne doradztwo, a także kompleksową pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz rozliczeniu dotacji. Obsługujemy firmy i klientów indywidualnych z całej Polski.

Zapraszamy: WniosekCP

Wojciech Gębura
[email protected]
tel. 579 553 089

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz