Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Zmiany w Programie Czyste Powietrze od 3 stycznia 2023

Już za kilka dni będzie można skorzystać z dotacji w ramach nowej odsłony Programu Czyste Powietrze. Poniżej najważniejsze informacje o nowych zasadach popularnego programu dofinansowań.

Zmiany w Programie Czyste Powietrze od 3 stycznia 2023
Zmiany w Programie Czyste Powietrze od 3 stycznia 2023

Podstawowe zmiany obejmują:

 • wyższe progi dochodowe pozwalające skorzystać z dotacji
 • niemal dwukrotnie wyższe kwoty dofinansowań
 • urealnienie kosztów inwestycji.

To główne nowości, które mają zachęcić wnioskodawców nie tylko do wymiany kotłów na bardziej ekologiczne, ale także do głębokiej termomodernizacji domów, na co przewiduje się dodatkowe dofinansowanie w nowej wersji programu.

Wyższe progi dochodowe

1 4

Podwyższono wysokość progów dochodowych uprawniających do uzyskania dotacji z Programu Czyste Powietrze, odpowiednio:

 • poziom podstawowy – do 135 000 zł
 • poziom podwyższony – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • poziom najwyższy – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w jednoosobowym.

Warto zaznaczyć, że program przewiduje dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku, do kwoty 1 200 zł.

Niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie

2 4

Tak, jak dotychczas, we wszystkich trzech częściach programu, beneficjenci będą mogli otrzymać dotację na docieplenie budynku i wymianę źródła ciepła wraz z modernizacją instalacji c.o. i c.w.u., montażem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.

Natomiast w przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać najwyższą dotację z przysługującego mu poziomu dofinansowania. Odpowiednio podwyższone dofinansowanie przewidziano w każdej z trzech części programu. Jego wysokość jest uzależniona od dochodu wnioskodawcy.

Najwyższe kwoty dotacji, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z instalacją fotowoltaiczną na poszczególnych poziomach dofinansowania wyglądają następująco:

 • poziom podstawowy – 66 000 zł
 • poziom podwyższony – 99 000 zł
 • poziom najwyższy 135 000 zł

Warto odnotować, że w przypadku poziomu najwyższego, intensywność dofinansowania sięga 100%.

Istotnym wymogiem, w przypadku kompleksowej termomodernizacji, jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w audycie, który ma zagwarantować zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku, tj.:

 • do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lub
 • o minimum 40%.

Urealnienie kosztów inwestycji

W Programie urealniono wartości poszczególnych kosztów kwalifikowanych poprzez podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych elementów finansowanych, a także maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

Należy też zauważyć ważną zmianę dotyczącą kwalifikowalności wydatków. W nowej odsłonie programu, w celu ujednolicenia zasad i dostosowania do przyszłych źródeł finansowania, jakimi są środki z KPO i FEnIKS, wyłączono z kosztów kwalifikowanych podatek VAT. To oznacza, że w nowej wersji programu kosztami kwalifikowanymi będą kwoty netto.

Jednocześnie, w celu zrekompensowania beneficjentom powyższej zmiany, podwyższono intensywność dofinansowania przedsięwzięć.

Pozostałe istotne zmiany

Program Czyste Powietrze 2023 wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W celu zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków i promowania termomodernizacji, umożliwiono złożenie drugiego wniosku o dofinansowanie dla tych beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dotację na wymianę źródła ciepła.

Teraz będzie możliwe wykonanie (na podstawie audytu energetycznego) zarówno częściowej, jak
i kompleksowej termomodernizacji budynku, pozwalającej na osiągnięcie określonych w programie wskaźników zużycia energii.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.

Inne zmiany obejmują m.in. eliminację od 1 lipca 2023 roku możliwości dofinansowania w ramach programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.

Zapraszamy do współpracy wykonawców, a także klientów indywidualnych. Zapewniamy bezpłatne doradztwo, a także kompleksową pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz rozliczeniu dotacji. Obsługujemy firmy i klientów indywidualnych z całej Polski.

Zapraszamy: WniosekCP

Wojciech Gębura
[email protected]
tel. 579 553 089

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz