Reklama
https://h2poland.com.pl/

Zielona energia w gospodarstwie rolnym – nowa dotacja dla rolników

Według zapowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jeszcze w styczniu ma ruszyć nabór wniosków o dofinansowanie OZE dla rolników. Wsparcie będzie można uzyskać w ramach operacji “Modernizacja Gospodarstw Rolnych”, gdzie zostanie dodany nowy obszar (F): “Zielona energia w gospodarstwie rolnym”.

Zielona energia w gospodarstwie rolnym – nowa dotacja dla rolników
Zielona energia w gospodarstwie rolnym – nowa dotacja dla rolników

Na jakie cele będzie można otrzymać dotację

Dofinansowaniu będą podlegać przedsięwzięcia polegające na:

  • zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW, wraz z magazynem energii oraz inteligentnym systemem do zarządzania energią
  • zakupie i montażu pompy ciepła (jeżeli będzie stanowić integralną część instalacji solarnej).
Reklama
oknonet.pl

Wsparcie będzie obejmować również:

  • przygotowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór inwestorski, konsultacje i inne usługi lub produkty, związane z realizacją inwestycji
  • zakup oprogramowania, patentów, licencji związanych z realizacją głównych zadań.

Kto będzie mógł otrzymać dotację

Z dostępnych informacji wynika, że nowy program “Zielona energia w gospodarstwie rolnym” będzie skierowany do rolników prowadzących zarobkową działalność rolniczą. Nie są jeszcze znane precyzyjne kryteria. Natomiast, jeśli przyjąć, że będą obowiązywać podobne zasady jak w pozostałych obszarach “Modernizacji gospodarstw rolnych”, wymogi dotyczące gospodarstwa będą następujące:

  • wielkość ekonomiczna od 13 do 200 000 euro
  • powierzchnia nieprzekraczająca 300 ha gruntów rolnych.

Są to jednak tylko prawdopodobne założenia. Szczegóły będą znane po ogłoszeniu naboru wniosków.

Istotnym warunkiem przyznania dofinansowania będzie wymóg produkcji energii elektrycznej wyłącznie na potrzeby gospodarstwa rolnego. Zatem instalacja fotowoltaiczna nie będzie mogła zasilać energią budynku mieszkalnego.

W tym miejscu warto wspomnieć, że rolnicy, którzy nie spełniają kryteriów nowego programu “Zielona energia w gospodarstwie rolnym”, nadal mogą skorzystać z innej dotacji, z programu „Agroenergia”. Tutaj również wspierane są inwestycje w instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i magazyny energii. Przy czym, w „Agroenergii” wyprodukowany prąd może zaspokajać zarówno potrzeby gospodarstwa rolnego, jak i domowego.

Jaka będzie kwota i forma wsparcia

Maksymalna kwota dotacji z planowanego programu wyniesie 150 000 zł na jedno gospodarstwo rolne. Przy czym wartość procentowa będzie wyglądała następująco:

  • do 60% kosztów kwalifikowanych – dla młodych rolników
  • od 30% do 50% kosztów kwalifikowanych – dla pozostałych wnioskodawców.

Wsparcie będzie wypłacane w formie refundacji, po realizacji inwestycji.

Zapraszamy do kontaktu rolników zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania zarówno z nowego programu “Zielona energia w gospodarstwie rolnym”, jak i obecnie funkcjonującego programu „Agroenergia”. Zapewniamy doradztwo oraz kompleksową obsługę wniosków.

Wojciech Gębura
[email protected]
tel. 579 553 089

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz