Reklama
https://homecomfort.com.pl/

Zdążyć przed zmianą przepisów – Kraków rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie OZE

Władze miasta Kraków rozpoczęły nabór wniosków o dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii. Dokumenty o dotację montażu pompy ciepła, kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznej można składać do 17 grudnia.

Mamy zimę — jak niska temperatura wpływa na panele słoneczne? [źródło: www.krakow.pl]
Mamy zimę — jak niska temperatura wpływa na panele słoneczne? [źródło: www.krakow.pl]

W związku z tym, iż procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, którego zapisy od 1 kwietnia 2022 r. likwidują system opustów i wprowadzają tzw. net billing (system sprzedażowy), władze Krakowa zdecydowały o uruchomieniu nowego naboru w Programie Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii.

Wnioski o udzielenie dotacji będzie można składać od 6 do 17 grudnia, natomiast realizacja zadań musi odbyć się w 2022 r. Chcemy w ten sposób umożliwić mieszkańcom rozliczenie inwestycji na korzystniejszych warunkach, przed możliwym wejściem w życie nowelizacji – mówi Jan Urbańczyk, dyrektor Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK.

Na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, w ramach Programu rozwoju odnawialnych źródeł energii, można otrzymać dotację na instalacje odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych) w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych, lub nieruchomościach lokalowych zlokalizowanych na terenie Krakowa. W tych budynkach nie może być zarejestrowana działalność gospodarcza przedsiębiorcy bądź siedziba przedsiębiorcy lub prowadzona działalność gospodarcza przedsiębiorcy.

Maksymalna kwota dotacji wynosi do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym nie może przekraczać:

  • 18 tys. zł przy zakupie i montażu powietrznej pompy ciepła
  • 33 tys. zł przy zakupie i montażu gruntowej pompy ciepła
  • 7,5 tys. zł przy zakupie i montażu instalacji kolektorów słonecznych
  • 15 tys. zł przy zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej.

W przypadku zainteresowania dotacją na więcej niż jedną instalację odnawialnego źródła energii na każdą z nich trzeba złożyć odrębny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Kryteria kolejności przyznawania dotacji:

kryterium daty dziennej – oznacza, że rozpatrywanie wniosków następować będzie według kolejności wpływu do Urzędu Miasta Krakowa, przy czym decyduje data dzienna wpływu wniosku (kryterium daty dziennej należy przez to rozumieć datę wpływu do Urzędu Miasta Krakowa z zastrzeżeniem, że wszystkie wnioski, które wpłynęły w tym samym dniu w okresie trwania naboru traktowane są tak jakby wpłynęły w tym samym czasie)

Kryterium powierzchni użytkowej – oznacza, że w przypadku braku wystarczających środków z tą samą datą dzienną, o kolejności udzielenia dotacji decydować będzie powierzchnia użytkowa nieruchomości wskazana w aktualnej decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, na którą został złożony wniosek o udzielenie dotacji. O kolejności udzielania dotacji decydować będzie jak najmniejsza powierzchnia użytkowa.

Wnioski przyjmowane są w wersji papierowej w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego przy Rynku Podgórskim 1 (pok. 8) wysyłane pocztą tradycyjną na adres Wydziału ds. Jakości Powietrza (Rynek Podgórski 2, 30-533 Kraków).

Można wnioski złożyć również w wersji elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym wraz z wymaganymi załącznikami przesyła się za pośrednictwem platformy ePUAP podpisane podpisem kwalifikowanym wraz z wymaganymi załącznikami przesyła się na adres mailowy Wydziału ds. Jakości Powietrza [email protected].

źródło: www.krakow.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz