.
Reklama
https://powermeetings.eu/
.

Ruda Śląska korzysta z dofinansowań z NFOŚiGW w ramach projektu czyste powietrze

Przedsięwzięcie WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z o.o. pn. zostało wsparte pożyczką z NFOŚiGW w wys. 25,4 mln zł. Dzięki inwestycji mają zostać wymienione źródła energii w zakładzie, co w efekcie doprowadzi do całkowitej rezygnacji ze spalania węgla w kotłach OR i WR oraz ich przebudową w kierunku korzystania wyłącznie z paliwa gazowego. Nowy system i sposób produkcji ciepła i energii elektrycznej mają przynieść znaczną redukcję zanieczyszczeń powietrza w regionie.

Ruda Śląska korzysta z dofinansowań z NFOŚiGW w ramach projektu czyste powietrze [źródło: www.gov.pl]
Ruda Śląska korzysta z dofinansowań z NFOŚiGW w ramach projektu czyste powietrze [źródło: www.gov.pl]

Oddanie do użytku zmodernizowanej instalacji energetycznej elektrociepłowni planowane jest na kwiecień 2023 r., a już na początku 2024 roku mają być widoczne pierwsze efekty ekologiczne zmian. Pełny koszt projektu WE ZCP Sp. z o.o. wyniesie ponad 36,7 mln zł.

Reklama
oknonet.pl

Obecnie Elektrociepłownia „Mikołaj” korzysta z trzech źródeł energii na paliwo węglowe — dwóch kotłów OR i jednego WR. Ich łączna aktualna moc maksymalna (zainstalowana) wynosi 82,60 MW.
Dzięki modernizacji działać będzie pięć kotłów (w tym dodatkowe dwa szczytowe) – wszystkie na paliwo niskoemisyjne, gazowe. Wzrośnie jednocześnie ich moc zainstalowana — do 104,60 MW. Zastąpienie kotłowni węglowej wysokosprawną kotłownią gazową dodatkowo podwyższy sprawność wytwarzania ciepła (z obecnych 85% do m.in. 92%).

Obok przebudowy kotłów i wprowadzenia nowego paliwa inwestycja obejmie modernizację automatyki kotłów, wymianę wentylatorów wyciągowych, budowę indywidualnych emitorów, a także wymianę kanałów spalin (dobranych do spalania gazu dla kotłów OR i WR). Wyburzone zostaną stare urządzenia oczyszczania spalin kotłów, odżużlania oraz instalacji odprowadzania pyłów. Istniejąca kotłownia zostanie przystosowana do zmiany paliwa, wybudowana zostanie także kotłownia szczytowa (w skład której będą wchodziły dwa kotły wodne, gazowe o mocy cieplnej 11 MWt wraz z koniecznymi instalacjami). W planach jest również wykonanie sieci gazowej na terenie elektrociepłowni (sięgającej od stacji pomiarowej PSG do budynków obu kotłowni).

Obszar zasilany przez zmodernizowaną sieć ciepłowniczą EC „Mikołaj” obejmie 8 z 10 dzielnic miasta Ruda Śląska (tj. ok. 40,5 km2).

Dzięki wprowadzonym zmianom będą możliwe następujące ograniczenia emisji:

– dwutlenku siarki do atmosfery — o 413,890 ton/ rok,

– tlenków azotu – o 117,141 ton/ rok,

– pyłu — o 35,942 ton/ rok.

Równolegle istotnie zredukowana zostanie emisja dwutlenku węgla do atmosfery — wskaźnik zmaleje o 40 642 ton/ rok.

Umowę dofinansowania projektu została podpisana 22 grudnia br. w siedzibie beneficjenta wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski oraz Prezes Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP Grzegorz Bizoń.

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz