Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Wodoryzacja Gospodarki”

Od dnia 3 czerwca 2024 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozpocznie przyjmowanie wniosków w ramach programu „Wodoryzacja Gospodarki”. Program obejmuje wsparcie innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem. Okres składania wniosków potrwa przez 3 miesiące, zakończą się one 2 września 2024 roku.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Wodoryzacja Gospodarki”
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Wodoryzacja Gospodarki”

Program koncentruje się na wsparciu zarówno prac badawczo-rozwojowych jak i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań i technologii różnych rodzajów jednostek transportowych napędzanych wodorem, które przyczynią się do rozwoju danej branży oraz zwiększenia potencjału gospodarczego Polski. Budżet programu wynosi ok. 1,1 mld zł

Oto kilka szczegółów na temat programu:

Termin naboru?

  • 03.06.2024 r. – 02.09.2024 r.

Dla kogo?

  • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. z późn. zm. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ). Warunkiem udzielenia dofinansowania jest posiadanie w momencie wypłaty dofinansowania zakładu lub oddziału w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • jednostki sklasyfikowane w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742), prowadzące działalność naukową w myśl tej ustawy.

Na co?

  • projekty B+R dotyczące nowych lub modernizowanych jednostek zasilanych wodorem, zakończone minimum demonstratorem w skali 1:1;
  • zwiększenie mocy produkcyjnych dla innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem, np. poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki;

Forma dofinansowania?

  • wyłącznie dotacja
  • dotacja i pożyczka łącznie

Intensywność dofinansowania?

  • dofinansowanie w formie dotacji: do wysokości maksymalnej intensywności pomocy publicznej wskazanej w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 września 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2189)
  • w sytuacji, gdy dotacja nie stanowi pomocy publicznej, intensywność dofinansowania w formie dotacji – do 85% kosztów kwalifikowanych.
  • dofinansowanie w formie pożyczki: w wysokości różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych, a wartością dofinansowania w formie dotacji udzielonej na to przedsięwzięcie; pożyczka może być udzielana wyłącznie na realizację przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym (tj. na zwiększenie mocy produkcyjnych innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem).

Szczegółowe informacje o naborze i programie: Nabór wniosków 2024 – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Portal Gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz