Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Mój Prąd – 210 dni oczekiwania na rozpatrzenie wniosku

W dniu 6 października Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakończył trzeci nabór w programie Mój Prąd. Budżet w wysokości 534 mln zł został wyczerpany w ciągu ok. 3 miesięcy.

Mój Prąd - 210 dni oczekiwania na rozpatrzenie wniosku
Mój Prąd - 210 dni oczekiwania na rozpatrzenie wniosku [Źródło: mojprad.pl]

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że z uwagi na wpływ w dniach 01-15.07.2021 roku aż 53 504 wniosków (w całym naborze 178 006 wniosków o dofinansowanie), obecnie przewidywany termin rozpatrzenia wniosku wynosi 210 dni liczonych od dnia prawidłowego złożenia wniosku w aplikacji GWD.

W przypadku gdy wniosek wymaga uzupełnienia maksymalny termin przewidziany na ocenę wniosku wynosi 270 dni pod warunkiem przesłania przez Wnioskodawcę wszystkich wymaganych informacji/dokumentów w wymaganym terminie (max. 10 dni roboczych) poprzez aplikację GWD.

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

O dotację w programie Mój Prąd mogli się ubiegać benifcjenci, których:

  • instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy);
  • instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;
  • ponieśli wydatki od 1 lutego 2020 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą (nowe zasady od 2021 r.);
  • inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji.

Źródło: mojprad.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz