Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com
ATUM

Pompy ciepła – kto może je instalować?

Rosnąca popularność pomp ciepła sprawia, że instalator pomp ciepła zaczyna być poszukiwanym zawodem. Czy jednak każdy, choćby był dobrym instalatorem PV, może podjąć pracę jako montażysta pomp ciepła?

Pompy ciepła – kto może je instalować?
Pompy ciepła – kto może je instalować?

 

Instalator pomp ciepła jako instalator OZE

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii instalator pomp ciepła ma możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje. Instalator taki zobowiązany jest posiadać odpowiednie wykształcenie albo stosownie udokumentowane doświadczenie zawodowe. Powinien także odbyć szkolenie podstawowe i najpóźniej 12 miesięcy po jego ukończeniu zdać egzamin. Posiadanie certyfikatu nie jest obowiązkowe, jednak dysponowanie przez instalatorów tym dokumentem jest pożądane, gdyż poprawia wiarygodność montera. Popularność OZE wymusza na branży popyt na wykwalifikowanych specjalistów, którzy potrafią rzetelnie projektować i montować fachowe instalacje. Obecnie rynek cierpi na niedobór personelu mającego stosowne kwalifikacje. Każda z instytucji przyznając jakiekolwiek zewnętrzne środki finansowe będzie wymagała, aby instalacja wykonywana była przez kwalifikowany personel.

Szkolenie z instalowania pomp ciepła należy odbyć u organizatora akredytowanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikat jest ważny przez pięć lat. Instalacja wykonana nieprawidłowo wskutek niewłaściwych czynności może spowodować uszkodzenie urządzenia jak i zagrożenie dla środowiska. Każda osoba, która wykonuje instalacje winna przejść szkolenie przeprowadzone przez akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie Instalacji.

F-GAZY

W pompach ciepła stosuje się m.in. jako czynnik chłodniczy, czyli tzw. F-gazy. Aby zapobiec procesowi niekorzystnego wpływu na klimat fluorowanych gazów cieplarnianych określono zasady dotyczące wprowadzania do obrotu produktów i urządzeń zawierających f-gazy. Reguluje je Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową SZWO i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, zwana Ustawą F-gazową. Określa ona także obowiązki spoczywające m.in. na instalatorach pomp ciepła. Tym samym osoby, które pracują przy pompie muszą posiadać odpowiednie uprawnienia potwierdzone certyfikatem, potocznie określanym jako uprawnienia F-gazowe.

Czy montaż każdej pomp ciepła wymaga uprawnień F-gazowych?

Z obowiązku posiadania uprawnień F-gazowych zwolnieni są instalatorzy, którzy instalują urządzenia hermetyczne, tzn. nie wykonują żadnej czynności związane z obiegiem czynnika chłodniczego. Dotyczy to np. urządzeń typu monoblok.

Przy jakich czynnościach wymagane jest posiadanie certyfikatu f-gazowego dla personelu?

Posiadanie certyfikatu niezbędne jest przy kontroli szczelności urządzeń zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 f-gazów lub więcej (chyba że urządzenia takie są hermetycznie zamknięte, oznakowane jako takie i zawierają mniej niż 10 ton ekwiwalentu CO2,) przy odzysku, przy instalacji- montażu w urządzenia typu SPLIT, przy naprawie, konserwacji lub serwisowaniu oraz przy likwidacji.

Jak zweryfikować uprawnienia instalatora?

Czy instalator posiada odpowiednie uprawnienia, można zweryfikować na stronie Urzędu Dozoru Technicznego, w Rejestrze Certyfikatów dla personelu.

Gdzie zdobyć odpowiednie kwalifikacje?

Należyte kwalifikacje możesz zdobyć na szkoleniu w ATUM, dzięki któremu otrzymasz niezbędną dokumentację potwierdzającą ukończenie akredytowanego szkolenia i możesz przystąpić do egzaminu państwowego.

Szkolenia, które oferuje ATUM kompleksowo przygotowują Cię od podstaw do podjęcia pracy w zawodzie instalatora pomp ciepła oraz egzaminu państwowego. Podczas szkolenia wykonasz montaż oraz zdobędziesz niezbędną wiedzę techniczną.

Centrum Szkoleń ATUM, który jest jednym z nielicznych ośrodków, które stawia przede wszystkim na zajęcia praktyczne z realizacją nowatorskich programów szkolenia i wsparciu w postaci autorskich materiałów dydaktycznych, pomocy technicznej i specjalnie przygotowanej strefie absolwenta z aktualizowanymi na bieżąco materiałami dodatkowymi. Oprócz dużej ilości zajęć praktycznych pozwalających na odpowiednie przygotowanie do wykonywania zawodu każdy z absolwentów szkolenia otrzymuje pakiet wsparcia technicznego po szkoleniu, które jest niezwykle ważne, ponieważ zapewnia pomoc telefoniczną w ramach konsultacji do pojawiającego się problemu instalatorskiego.

Kalendarz najbliższych szkoleń:

CERTYFIKOWANY INSTALATOR POMP CIEPŁA Z MONTAŻEM HYDRAULICZNYM – CZYTAJ WIĘCEJ

  • 19-21.08.2022 r. Wrocław
  • 26-28.08.2022 r. Poznań
  • 02-04.09.2022 r. Wrocław
  • 16-18.09.2022 r. Poznań

CERTYFIKOWANY INSTALATOR F-GAZÓW – CZYTAJ WIĘCEJ

  • 22-23.08.2022 r. Wrocław
  • 29-30.08.2022 r. Poznań
  • 05-06.09.2022 r. Wrocław
  • 19-20.09.2022 r. Poznań

Sprawdź opinie o nas i zobacz jak praktycznie przygotowujemy do zawodu.

ATUM Sp. z o.o. – Akredytowane Centrum Szkoleń OZE
„Działamy z dobrą energią”
tel. 71 786 62 87
[email protected], www.atum.edu.pl – PEŁNA OFERTA SZKOLEŃ

Zobacz nas w mediach społecznościowych
www.facebook.com/ATUMedu/
https://www.instagram.com/centrumatum/
www.linkedin.com/company/atumedu

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz