Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Założenia transformacji energetycznej na Kongresie PowerPol

22 lutego 2021, podczas Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego „PowerPol”, omawiano zagadnienie transformacji energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. W wydarzeniu wziął udział wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska.

Ireneusz Zyska na Kongresie PowerPol
Ireneusz Zyska na Kongresie PowerPol [Źródło: gov.pl]

W ramach swojego wystąpienia otwierającego konferencję wiceminister podkreślił, że transformacja energetyczna, która dzieje się na naszych oczach, jest ogromnym wyzwaniem pod względem technicznym i finansowym.

 

Kluczową kwestią efektywnego przeprowadzenia transformacji energetycznej jest transparentność celów oraz konsekwentne działania zmierzające do realizacji wyznaczonych planów i strategii. Naszym celem jest budowa niskoemisyjnej gospodarki, co pozwoli na realizację celów polityki klimatyczno-energetycznej przy zagwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego, poprawi jakość powietrza i stanu środowiska oraz podniesie komfort jakości życia – mówił Ireneusz Zyska.

Pełnomocnik rządu ds. OZE wskazał także, że wsparcie rozwoju nowych technologii w energetyce, to ogromna szansa na przebudowę całej gospodarki w kierunku bardziej „zielonym”. Nasz kraj inwestuje w najnowocześniejsze technologie, np. wodór.

Można powiedzieć, że dla Polski wodór to nie tylko przyszłość, ale i teraźniejszość: jesteśmy obecnie trzecim największym producentem wodoru w Europie i piątym na świecie – podkreślił Ireneusz Zyska.

Transformacja energetyczna

Ireneusz Zyska podkreśla, iż Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. jest dokumentem z jasną wizją transformacji energetycznej, która jednocześnie daje możliwość programowania środków unijnych związanych z rozwojem całego sektora.

Pracując nad PEP2040 jako dokumentem strategicznym zależało nam, aby zabezpieczyć wszystkie grupy zawodowe i społeczne. Chcemy, aby transformacja energetyczna odbyła się w sposób sprawiedliwy i akceptowalny z zapewnieniem maksymalnego udziału polskich firm na rynku energetycznym. Będzie to także duży impuls dla rozwoju przemysłu, zaangażowania w innowacyjne projekty oraz wykorzystania krajowych przewag konkurencyjnych – powiedział.

Wiceminister wskazał także, że w 2040 r. ponad połowę mocy zainstalowanych będą stanowić źródła zeroemisyjne.

Szczególną rolę odegra w tym procesie wdrożenie do polskiego systemu elektroenergetycznego morskiej energetyki wiatrowej i uruchomienie elektrowni jądrowej. Będą to dwa nowe, strategiczne obszary i gałęzie przemysłu – dodał.

Rozwój OZE

Jak wskazali uczestnicy debaty „OZE w portfolio liderów” wodór zyskuje na popularności na całym świecie.

Najważniejszym atutem wodoru jest to, że ma szerokie spektrum zastosowań, przez co może być odpowiedzią na problemy wielu branż – energetyki, gazownictwa, ciepłownictwa, przemysłu chemicznego oraz transportu. Może on być paliwem, ale i substratem do wytwarzania paliw gazowych i ciekłych. Dzięki temu może łączyć różne sektory, podnosząc bezpieczeństwo dostaw energii i paliw oraz przyczyniając się do dekarbonizacji przemysłu – powiedział wiceminister Zyska.

Pełnomocnik rządu ds. OZE przypomniał również, że Polska jest krajem o ogromnym potencjale naukowo-badawczym w dziedzinie technologii wodorowych i ogniw paliwowych.

Mamy duże osiągnięcia w zakresie projektowania materiałów funkcjonalnych do produkcji ogniw paliwowych oraz magazynowania wodoru. Posiadamy także specjalistów w zakresie wszystkich zagadnień dotyczących konstrukcji ogniw paliwowych. Dysponujemy istotnym potencjałem naukowym i technicznym, który zamierzamy wykorzystać, aby objąć przywództwo na rynku wodoru, bazując na własnych, niezależnych surowcowo innowacyjnych technologiach – mówił.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz