Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Nowatorski projekt badawczy w Mławie z udziałem mieszkańców

Na jednym z mławskich osiedli powstanie innowacyjna stacja transformatorowa. Dzięki niej powinny poprawić się warunki produkcji energii z mikroinstalacji, a dodatkowo zbadana zostanie m.in. możliwość wykupowania usługi redukcji zużycia energii od właścicieli paneli fotowoltaicznych.

Nowatorski projekt badawczy w Mławie z udziałem mieszkańców
Nowatorski projekt badawczy w Mławie z udziałem mieszkańców [Źródło: energa-operator]

Wszystkie kraje Unii Europejskiej szukają rozwiązań zarówno technicznych, jak i legislacyjnych, które z jednej strony będą wspierać rozwój energetyki prosumenckiej, a z drugiej pomogą lokalnym zakładom energetycznym, czyli Operatorom Sieci Dystrybucyjnych (OSD) wyeliminować zagrożenia w pracy infrastruktury energetycznej (jak np. przeciążenia czy problemy napięciowe). Jednym z takich kierunków są rozwiązania podnoszące elastyczność sieci i współpraca z klientami w zakresie odpłatnego świadczenia usług na rzecz spółek OSD.

Mława to miejsce, gdzie realizowane będą dwa duże międzynarodowe projekty: EUniversal i Onenet. Energa-Operator jest liderem konsorcjum, w skład którego wchodzą firmy (m.in. spółka Enspirion) i instytuty naukowe, które będą tu prowadzić badania. Ich celem ma być z jednej strony ograniczenie problemów związanych z jakością dostaw i produkcji energii, a z drugiej sprawdzenie możliwości kupowania usług od prosumentów (polegających na czasowym ograniczeniu bądź zwiększeniu produkcji energii przez źródła OZE, których są właścicielami).

Zagadnienie elastyczności sieci jest obecnie kluczowe dla transformacji w obszarze rynku energii. Wypracowywane rozwiązania, m.in. dzięki stworzeniu odpowiednich mechanizmów współpracy, pozwolą w przyszłości efektywniej zarządzać posiadaną infrastrukturą sieciową, wspierając rozwój generacji rozproszonej – mówi Mirosław Matusewicz, kierownik Projektu EUniversal w Energa-Operator.

Skuteczne zwiększenie elastyczności sieci wymaga działań w kilku obszarach. Jednym z nich są innowacyjne rozwiązania sieci inteligentnych. W ramach projektu opracowana zostanie m.in. innowacyjna zautomatyzowana stacja transformatorowa SN/nn, która będzie monitorowała i sterowała pracą sieci niskich napięć zasilającej odbiorców w tym obszarze.

Powinno to zapewnić większe możliwości przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznych, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów związanych z rozbudową infrastruktury prowadzoną w tradycyjny sposób. Rozwiązania dla inteligentnej stacji SN/nn FlexStation (FS), opracowane wspólnie z gdańskim Oddziałem Instytutu Energetyki, zostaną przetestowane w trzech lokalizacjach ze znaczną kumulacją mikroinstalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci niskich napięć, m.in. w Mławie.

Drugi obszar działania w projekcie to wypracowanie rozwiązań, które pozwolą dodatkowo zarabiać odbiorcom, a jednocześnie wspierać prawidłową pracę sieci energetycznej. Przetestowana zostanie internetowa platforma zakupowa, za pomocą której przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej będą miały możliwość np. na wykupienie redukcji zużycia energii u danego odbiorcy celem utrzymania parametrów pracy sieci, na zasadach podobnych do tych, które stosują sklepy internetowe i portale aukcyjne. Ten sam mechanizm dotyczyć będzie wytwórców, u których operator będzie mógł np. wykupić zmniejszenie lub zwiększenie poziomu dostarczanej energii.

Konsorcja realizujące te dwa projekty podejmują współpracę z lokalnymi władzami aby móc testować najnowsze rozwiązania budowane wspólnie z wieloma krajami europejskimi. Dzięki tym działaniom uzyskujemy realny wpływ na zmiany prawodawstwa i tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które obejmą całą Europę.

Źródło: energa-operator.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz