Reklama
https://h2poland.com.pl/

Grupa Photon Energy z pozytywną oceną emisji zielonych obligacji od imug | rating

Grupa Photon Energy sfinalizowała Ramy Zielonego Finansowania opisujące, w jaki sposób wpływy z nadchodzącej emisji zielonych obligacji EUR 2021/2027 zostaną wykorzystane na projekty ekologiczne. Agencja ratingowa img | rating stwierdziła ich zgodność z czterema podstawowymi elementami Zasad Zielonych Obligacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego (ICMA) z 2021 r. Pozytywna weryfikacja Ram Zielonego Finansowania stanowi kolejny krok w wysiłkach spółki zmierzających do zwiększenia uwzględniania aspektów środowiskowych w swojej działalności.

Grupa Photon Energy z pozytywną oceną emisji zielonych obligacji od imug | rating
Grupa Photon Energy z pozytywną oceną emisji zielonych obligacji od imug | rating [Źródło: photonenergy.com]

 

Reklama
oknonet.pl

Jesteśmy bardzo dumni z faktu potwierdzenia przez agencję imug | rating, że nasze pierwsze, zielone obligacje są zgodne z Zasadami Zielonych Obligacji ICMA. Jest to potwierdzenie naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój grupy oraz oferuje potencjalnym inwestorom wgląd w aspekty środowiskowe naszego modelu finansowania, dając im dodatkową pewność, w jaki sposób zebrane środki będą wydatkowane – powiedział Clemens Wohlmuth, CFO Photon Energy Group.

Jak ogłoszono w zeszłym tygodniu, spółka zamierza wyemitować obligacje o wartości do 50 mln EUR i oprocentowaniu 6,50% w skali roku, z kwartalną płatnością odsetek. Przychody netto z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie oraz refinansowanie projektów związanych z budową elektrowni fotowoltaicznych i umożliwią spółce kontynuację działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki celem przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Prospekt emisyjny dotyczących pierwszych, zielonych obligacji został zatwierdzony 12 października 2021 r.[przeczytaj]

Ramy Zielonego Finansowania grupy dają przyszłym obligatariuszom pewność, że pozyskane środki zostaną przeznaczone na zielone projekty, a spółka będzie raportować o ich wpływie na środowisko. Ramy zostałe opracowany zgodnie z zasadami Zielonych Obligacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego (ICMA). Zgodnie ze standardowymi praktykami Ramy zostały zweryfikowane przez zewnętrzną organizację – imug | rating, która potwierdziła ich zgodność Zasadami Zielonych Obligacji ICMA.

Źródło: photonenergy.com

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz