Reklama
https://homecomfort.com.pl/

BOŚ współfinansuje jedną z najnowocześniejszych ekociepłowni w Europie

W Olsztynie powstanie Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO). Inwestycja realizowana w formule PPP przez spółkę Dobra Energia dla Olsztyna jest przykładem modelowej współpracy różnych podmiotów, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

BOŚ współfinansuje jedną z najnowocześniejszych ekociepłowni w Europie
BOŚ współfinansuje jedną z najnowocześniejszych ekociepłowni w Europie [Źródło: bosbank.pl]

Inwestycja obejmuje budowę i eksploatację instalacji produkującej w skojarzeniu ciepło i energię elektryczną z paliwa alternatywnego – kalorycznej frakcji odpadów. Jedna z najnowocześniejszych nie tylko w Polsce, ale i w Europie technologii zastosowanych w Olsztynie pozwoli na zastąpienie obecnych, przestarzałych i obciążających środowisko naturalne instalacji węglowych energią wytworzoną w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Współpraca pomiędzy zarówno przedsiębiorcami, instytucjami, pomiędzy samorządami jak i wszystkimi, którzy uczestniczą w szeroko rozumianym procesie inwestycyjnym, jest wzorcowa. To jest bardzo duża inwestycja, jedna z największych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w naszym kraju – podkreślił prezydent miasta Piotr Grzymowicz.

O znaczeniu dobrej współpracy z jednej strony firm, a z drugiej instytucji, mówił prezes spółki Dobra Energia dla Olsztyna Krzysztof Witkowski:

Istota idei powstania innowacyjnej i proekologicznej Instalacji opiera się, co chciałbym bardzo mocno podkreślić podczas dzisiejszej uroczystości, na partnerstwie. Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z prezydentem i pozostałymi władzami miasta, a także Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Olsztynie. Nie byłaby możliwa również, gdyby nie otwartość społeczności lokalnej na tę inicjatywę. To bardzo istotne, bo nasza współpraca przewidziana jest na 25 lat.

Spółka Dobra Energia dla Olsztyna została powołana do realizacji inwestycji i jej prowadzenia została specjalnie powołana przez fundusz Meridiam Eastern Europe Investments SAS, specjalizujący się w rozwijaniu, finansowaniu i zarządzaniu długoterminowymi projektami infrastruktury publicznej oraz firmę Urbaser, będącej międzynarodowym podmiotem świadczącym usługi dla samorządów w sektorze gospodarki odpadami i ich przetwarzania.

Nasza inwestycja skierowana jest w szczególności do mieszkańców Olsztyna oraz całego regionu Warmii i Mazur. Nowa ekociepłownia powstaje nie tylko z myślą o rozwiązaniu problemu odpadowego, ale także w trosce o środowisko i zdrowie mieszkańców tego wspaniałego miasta. Wierzę, że nasze długoterminowe, ponad 25-cio letnie partnerstwo, do którego się zobowiązaliśmy, będzie funkcjonować tak dobrze jak dotychczas. – wskazał David Delgado Romero, partner i dyrektor inwestycyjny Meridiam na Europę Środkowo-Wschodnią, funduszu inwestycyjnego zarządzającego aktywami, który umożliwił realizację projektu.

Zgodnie z założeniami inwestycyjnymi nowa instalacja pozwoli na odzyskanie energii z ponad 110 tys. ton paliwa alternatywnego rocznie oraz zapewni ciągłość dostaw ciepła dla mieszkańców. W zakresie produkcji dobrej, zielonej energii projekt przyniesie korzyści dla miasta wynikające z ograniczenia o około 150 tys. ton rocznie emisji CO2 związanej z produkcją ciepła.

Projekt jest realizowany przy wykorzystaniu dotacji unijnej zarządzanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozyskanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zgodnie z planami instalacja już w połowie 2023 roku ma zapewnić dostawy ekologicznego ciepła dla około 35 proc. mieszkańców stolicy regionu Warmii i Mazur, przy jednoczesnym rozwiązaniu problemu zagospodarowania odpadów pochodzenia komunalnego.

Źródło: bosbank.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz