Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Unijny plan naprawy gospodarczej i czyste powietrze

Inwestycja w zrównoważone rozwiązania w zakresie ogrzewania i chłodzenia przynosi korzyści.

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, zwraca się do Parlamentu Europejskiego w sprawie zaktualizowanej propozycji budżetu UE i „instrumentu odzyskiwania środków” w dniu 27 maja 2020 r. [Unia Europejska, 2020 Źródło: KE - Serwis audiowizualny]

Europejskie partnerstwo na rzecz energii i środowiska (EPEE) z zadowoleniem przyjmuje propozycję planu naprawy dla Europy, który uznaje pilną potrzebę przyspieszenia renowacji budynków mieszkalnych i publicznych w celu ożywienia gospodarki UE i zmniejszenia emisji, wyznaczając w ten sposób właściwy kierunek do priorytetu, jakim jest czyste powietrze.

Ogrzewanie i chłodzenie (HVACR) mają do odegrania istotną rolę w tym kontekście, ponieważ sektor odpowiada za prawie połowę końcowego zużycia energii w Europie, z czego około 80% nadal opiera się na paliwach kopalnych, szczególnie ogrzewanie. Ten duży udział można radykalnie zmniejszyć ze skutkiem krótkoterminowym, ponieważ technologie zrównoważonego ogrzewania i chłodzenia są łatwo dostępne do szerokiego zastosowania, przede wszystkim przy remontach budynków.

Andrea Voigt, dyrektor generalny EPEE, powiedziała: Pompy ciepła, ogrzewanie i chłodzenie komunalne, odzysk ciepła odpadowego – są to rozwiązania umożliwiające bardziej efektywne wykorzystanie energii, przyjmujące zintegrowane podejście do ogrzewania i chłodzenia oraz wspierające wycofywanie paliw kopalnych. Są one również wyposażone w ważny dodatkowy i często niedoceniany pozytywny „efekt uboczny”: znaczną poprawę powietrza, którym oddychamy. Dotyczy to naszego środowiska na zewnątrz, ale jeszcze bardziej w pomieszczeniach, gdzie Europejczycy spędzają średnio 90% swojego czasu, pracując, ucząc się, robiąc zakupy i spędzając czas z innymi.

Instalacje HVACR pomagają zagwarantować niezawodny obieg świeżego powietrza w przestrzeniach wewnętrznych poprzez dostarczanie powietrza zewnętrznego i zwiększenie kursów wymiany powietrza. Wbudowane filtry w sprzęcie HVACR pomagają również wychwytywać cząstki i zmniejszać ich transmisję. Najwyższe standardy jakości i komfortu powietrza w pomieszczeniach, zapewniane przez wydajne, najnowocześniejsze instalacje grzewcze, chłodnicze i wentylacyjne są niezbędne, aby zapewnić zdrowie i wydajność użytkowników budynków oraz zwiększyć ich pracę i wydajność uczenia się.

Voigt podsumowała: Inwestowanie w zrównoważone ogrzewanie i chłodzenie jest rozwiązaniem korzystnym dla wszystkich stron w szerszym kontekście ekologicznego ożywienia w Europie. Zapewni to poprawę zdrowia, wydajności i dobrobytu obywateli, przy jednoczesnym pobudzeniu gospodarki i osiągnięciu celów w zakresie energii i celów klimatycznych.

EPEE – Europejskie partnerstwo na rzecz energii i środowiska (EPEE) reprezentuje przemysł chłodniczy, klimatyzacyjny i pomp ciepła w Europie. Członkostwo EPEE, założonego w 2000 r., Składa się z ponad 50 firm członkowskich, a także krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń z trzech kontynentów (Europa, Ameryka Północna, Azja).

Źródło: EPEE

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz