Reklama
https://www.stiebel-eltron.pl/

Tauron uruchomił przemysłowy magazyn energii

TAURON uruchomił stacjonarny system magazynowania energii elektrycznej, o mocy 3 MW i pojemności użytecznej 774 kWh. Energia jest magazynowana w bateryjnych ogniwach litowo-tytanowych, a sprawność systemu wynosi 86 proc.

Tauron uruchomił przemysłowy magazyn energii
Tauron uruchomił przemysłowy magazyn energii [Źródło: tauron.pl]

 

System magazynowania energii powstał na terenie Głównego Punktu Zasilania Cieszanowice w gminie Kamiennik. Głównym zadaniem tej stacji elektroenergetycznej jest przekazywanie do sieci energii elektrycznej wytworzonej w znajdującej się nieopodal farmie wiatrowej w Lipnikach.

Odnawialne Źródła Energii charakteryzują się wysokim poziomem nie sterowalności. Energetyka od wielu lat próbuje zmierzyć się z tym wyzwaniem. Zadaniem magazynu jest efektywniejsze gospodarowanie energią odbieraną z farmy wiatrowej Lipniki, poprawa parametrów energii i stabilizacja pracy sieci elektroenergetycznej – mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON. – Magazyn w Cieszanowicach to jeden z elementów naszych działań w obszarze rozwijania technologii magazynowania energii. W tym przypadku lokalizacja jest najkorzystniejsza, ponieważ stacja ta współpracuje ze zlokalizowaną w odległości 7,5 km od niej farmą wiatrową Lipniki, również należącą do Grupy TAURON. Moc samej farmy wynosi ok. 30 MW. Magazyn już teraz świadczy usługi istotne dla bezpieczeństwa i niezawodności sieci – wyjaśnia Szczeszek.

Sterowanie pracą magazynu jest możliwe z poziomu Dyspozycji Stacyjnej wysokich napięć, jak również, w określonych przypadkach, z poziomu dedykowanej aplikacji do obsługi pracy magazynu.

Stabilny Zielony Zwrot

Farmy wiatrowe charakteryzują się dużą zmiennością wielkości produkcji energii w porównaniu do innych źródeł OZE, a jednocześnie stanowią największy udział w produkcji energii elektrycznej w Polsce, spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii.

Doświadczenia, które zdobywamy w zakresie technicznej i ekonomicznej użyteczności systemu w Cieszanowicach, mogą zostać wykorzystane w innych lokalizacjach, gdzie zainstalowane są niestabilne źródła energii – mówi Patryk Demski, wiceprezes Grupy TAURON.

TAURON zdecydował się na budowę magazynu, ponieważ operatorzy systemów dystrybucyjnych będą musieli w przyszłości w sposób opłacalny zintegrować w systemie nowe zdolności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Magazyn o wysokiej sprawności

Magazyn energii w Cieszanowicach zbudowany został  w oparciu o technologię LTO. Podstawowe parametry systemu to moc znamionowa – 3,16 MVA i  pojemność użyteczna – 773,66 kWh.

Obecnie magazyn pracuje w trybie automatycznym przy zadanym stopniu naładowania. Ta funkcja polega na utrzymywaniu odpowiednich poziomów napięcia i częstotliwości na szynach rozdzielni średniego napięcia w stacji Cieszanowice poprzez regulację przepływów mocy czynnej i biernej przy jednoczesnym stałym poziomie naładowania magazynu.

W ramach testów odbiorowych magazynu pozytywnie przetestowano wszystkie funkcjonalności, w tym tryb pracy wyspowej. Eksperyment pracy wyspowej przeprowadzono w ramach usługi badawczej z Politechniką Wrocławską przy wykorzystaniu sztucznego obciążenia rezystancyjno-reaktancyjnego – mówi Robert Zasina, prezes spółki TAURON Dystrybucja. – W ramach dalszych badań zakładamy przeprowadzenie rzeczywistych eksperymentów pracy wyspowej z udziałem odbiorców. Przeprowadzono również pierwsze eksperymentalne testy wygładzania mocy w kierunku farmy Lipniki – tłumaczy Zasina.

Testy przeprowadzono w układzie normalnym i awaryjnym stacji 110kV. Testy wygładzania mocy będą kontynuowane w okresie jesienno-zimowym przy większej generacji mocy ze strony farmy wiatrowej.

Na realizację projektu TAURON Dystrybucja pozyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło: tauron.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz