Reklama
bbpv.pl

Wzrasta udział OZE w sektorach ogrzewnictwa i chłodnictwa w Unii Europejskiej

Nie tylko w Polsce, ale również w całej Unii Europejskiej zauważalny jest coraz większy udział odnawialnych źródeł przy tworzeniu energii.

Wzrasta udział OZE w sektorach ogrzewnictwa i chłodnictwa w Unii Europejskiej [źródło: ec.europa.eu]
Wzrasta udział OZE w sektorach ogrzewnictwa i chłodnictwa w Unii Europejskiej [źródło: ec.europa.eu]

W 2020 r. energia odnawialna stanowiła 23% całkowitej energii zużywanej do ogrzewania i chłodzenia w UE, stale wzrastając z 12% w 2004 r. i 22% w 2019 r. Rozwój sektora przemysłowego, usługowego i gospodarstw domowych (w tym elektryfikacja ogrzewania za pomocą pomp ciepła) przyczynił się do wzrostu OZE w ciepłownictwie i chłodzeniu.

Reklama
Salon w Krakowie

Szwecja, wśród państw członkowskich UE, wyróżnia się dużym wykorzystaniem energii odnawialnej. W tym kraju dwie trzecie (66%) energii wykorzystywanej do ogrzewania i chłodzenia w 2020 r. pochodziło ze źródeł odnawialnych (głównie biomasy i pomp ciepła). Estonia i Finlandia (po 58%), Łotwa (57%), Dania (51%) i Litwa (50%) poszły w ich ślady, przy czym ponad połowa energii wykorzystywanej do tych celów pochodzi ze źródeł odnawialnych. W Estonii i na Litwie udział OZE w ogrzewaniu i chłodzeniu jest odpowiednio o 29 i 24 punkty procentowe wyższy niż ich ogólny udział. To największa różnica wśród wszystkich krajów UE. Islandia (kraj EFTA) wyróżnia się 80% odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych do ogrzewania i chłodzenia (głównie dzięki energii geotermalnej).

Natomiast w Irlandii (6%), Holandii i Belgii (po 8%) źródła odnawialne w najmniejszym stopniu przyczyniły się do ogrzewania i chłodzenia. W tych krajach udział OZE w ogrzewaniu i chłodzeniu jest odpowiednio o 6 i 5 punktów procentowych niższy niż ich ogólny udział. To największa różnica wśród wszystkich krajów UE.

Odnawialne źródła energii wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia obejmują energię słoneczną termiczną, energię geotermalną, ciepło otoczenia wychwytywane przez pompy ciepła, biopaliwa stałe, płynne i gazowe oraz odnawialną część odpadów.

źródło: ec.europa.eu

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz