Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Zmiany w sposobie rozliczania nadwyżek energii z fotowoltaiki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oddało do konsultacji projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, który określa obecny sposób rozliczania prosumentów, a ma zostać zmieniony od 1 stycznia 2022. Zakładane zmiany mają dotyczyć zakupu i sprzedaży energii, co dokładnie oznacza, że prosumenci nie będą już dłużej magazynować energii w sieci i bezpłatnie odbierać nadwyżki w dogodnym dla siebie czasie. Co zatem będziemy mogli zrobić z nadprodukcją i niedoborem energii?

Zmiany w sposobie rozliczania nadwyżek energii z fotowoltaiki
Zmiany w sposobie rozliczania nadwyżek energii z fotowoltaiki [Źródło: sundaypolska.pl]

Zmiany w sposobie rozliczania

Obecny system rozliczania z nadwyżki energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną polega na systemie opustów – można bezpłatnie odbierać w ciągu roku 80% nadwyżki energii przy instalacji do 10kW i 70% nadwyżki energii przy instalacji od 10 do 50 kW. Taki system rozliczania odbiorców energii będzie obowiązywał przez następne 15 lat prosumentów już posiadających instalacje, a także będzie obowiązywał tych, którzy zamontują i uruchomią instalacje fotowoltaiczne do 31 grudnia 2021 roku. Ulegnie on zmianie od 1 stycznia 2022 roku – prosumentów montujących instalacje fotowoltaiczne po Nowym Roku będzie dotyczył całkowicie nowy system rozliczania.

Nowy system nie będzie polegał na magazynowaniu nadwyżki i możliwości jej bezpłatnego odbioru. Będzie z kolei zmuszał do jej sprzedaży dystrybutorom sieci, a w przypadku pojawienia się niedoboru energii, np. zimą, do jej kupna od sprzedawców prądu.

Sprzedaż i zakup energii w nowym systemie

Średnia cena skupu energii za 1 MWh, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt. 18a ustawy Prawo energetyczne, będzie określana stawką za poprzedni kwartał i publikowana, jak dotychczas, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na stronie ure.gov.pl. Obecnie stawka ta wynosi 256,22 zł za 1 MWh i jest stawką za IV kwartał 2020 r. z powodu braku określonej stawki za I kwartał tego roku.

Na rynek energetyczny wprowadzeni zostaną również nowi uczestnicy – tzw. agregatorzy, którzy odpowiadać będą za skup tych nadwyżek oraz dystrybuowanie ich w taki sposób, aby zapewnić stabilność polskiego systemu elektroenergetycznego. Możliwość oferowania przez nowy podmiot korzystniejszego wynagrodzenia dla prosumenta niż minimum wskazane w zaproponowanym systemie rozliczeń ma z kolei zapewnić prosumentowi większą swobodę zawierania umów i wyboru konkurencyjnej oferty na sprzedaż energii.

Stawka za 1 MWh energii, jaką prosument będzie musiał zapłacić w przypadku, gdy tej energii mu zabraknie, będzie nawet 2,5-krotnie wyższa od ceny, jaką otrzyma z jej sprzedaży.

W samym 2020 r. stawka ta wynosiła 537,4 zł za 1 MWh. W 2021 r. szacuje się, że będzie wynosić ok. 640 zł za 1 MWh (przyjęta stawka za energię – 0,64 zł/kWh). Tym samym, roczne oszczędności na rachunkach za prąd dla rodziny posiadającej instalację o mocy 5 kW (obecnie jest to ok. 3 000 zł) zmaleją o 1 000 zł.

Czy zatem warto zainwestować w fotowoltaikę?

Pozostają dwie możliwości, dzięki którym prosument będzie mógł uniknąć nowego sposobu rozliczania się za energię, czyniąc tym samym inwestycję bardziej opłacalną:

  1. Pierwszą z możliwości jest montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej do końca 2021 roku – prosumenci, którzy zainwestują jeszcze w tym roku, będą mogli rozliczać się starym sposobem przez następne 15 lat i dzięki temu wygenerować o nawet 150% większe oszczędności, niż gdyby inwestowali w 2022 roku, w którym obowiązywać już będzie nowy system rozliczania.
  2. Drugą możliwością jest inwestycja we własny magazyn energii.

Należy również mieć na uwadze, że w lipcu tego roku zostanie uruchomiona kolejna edycja programu „Mój Prąd”, która oferuje dofinansowanie inwestycji w instalację fotowoltaiczną. Dofinansowanie otrzymają również osoby, które zainwestowały w fotowoltaikę przed wystartowaniem kolejnej edycji.

Źródło: sundaypolska.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz