Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Zarząd SUNEX zamierza podwoić w tym roku dywidendę

Zarząd SUNEX S.A. rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości ponad 0,8 mln zł, czyli 0,04 zł na jedną akcję. Oznaczać to będzie przeznaczenie dla akcjonariuszy dwukrotnie wyższej kwoty niż w poprzednim roku. Decyzję ostatecznie podejmie WZA.

Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu SUNEX S.A.
Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu SUNEX S.A. [Źródło: sunex.pl]

Zarząd SUNEX S.A. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2020. Zamierza przeznaczyć na ten cel ponad 0,8 mln zł, co oznaczać będzie wypłatę akcjonariuszom 0,04 zł na jedną akcję. To dwa razy więcej niż rok wcześniej (w ub.r. wypłacono 0,1 zł na akcję, ale gdyby uwzględnić dokonany split to dywidenda na akcję za rok 2019 wyniosłaby 0,02 zł). Rekomendacja Zarządu zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Spółki. Producent i dystrybutor innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii w 2020 r. wypracował łącznie 6,5 mln zł zysku netto.

 

W minionym roku osiągnęliśmy rekordowy zysk netto. Jako spółka dywidendowa chcemy konsekwentnie zapewniać swoim akcjonariuszom udział w osiągniętym zysku poprzez regularną wypłatę dywidendy. W tym roku rekomendujemy przeznaczenie na ten cel dwukrotnie wyższej kwoty niż w poprzednim roku – podkreślił Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu SUNEX S.A.

Pozostałą część ubiegłorocznego zysku netto w wysokości blisko 5,7 mln zł Zarząd SUNEX zamierza pozostawić w spółce.

Planujemy dalsze inwestycje w rozwój technologii oraz zwiększenie mocy produkcyjnych. Naszym celem jest umocnienie pozycji na rynku polskim oraz dalszy rozwój na rynku niemieckim, który w obszarze eksportu traktowany jest jako strategiczny. Zainteresowanie instalacjami OZE bardzo szybko rośnie i chcemy to wykorzystać w jak największym stopniu. Z pewnością przełoży się to również na wzrost wartości spółki – dodał Romuald Kalyciok.

W bieżącym roku SUNEX planuje inwestycję w obszarze automatyzacji procesów wytwarzania, magazynowania oraz zarządzania produkcją wyrobów metalowych wykorzystywanych w urządzeniach OZE. Wstępna wartość przygotowywanego projektu szacowana jest na 10 mln zł.

Źródło: sunex.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz