Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Wymogi, jakie musi spełniać działka pod fotowoltaikę

Efektywność fotowoltaiki w dużej mierze zależy od prawidłowego usytuowania instalacji. Im lepsze uwarunkowania terenu, tym wydajność systemu jest lepsza, co w rezultacie wpływa również na koszt inwestycji. Dlatego warto zaplanować montaż instalacji fotowoltaicznej, tak naprawdę, jeszcze przed budową domu, a nawet przed wyborem działki.

Wymogi, jakie musi spełniać działka pod fotowoltaikę
Wymogi, jakie musi spełniać działka pod fotowoltaikę [Źródło: hymon.pl]

 

Wymogi działki pod fotowoltaikę w przypadku mikroinstalacji

Głównym zaleceniem dotyczącym montażu fotowoltaiki, również tej na gruncie, jest usytuowanie paneli w stronę słońca. W krajach położonych na północ od równika wymaga się, aby panele skierowane były na południową stronę. Może być to zarówno południowy wschód, jak i zachód. Taka orientacja umożliwia największy uzysk energii.

Istnieje również możliwość montażu instalacji w kierunku wschodnio-zachodnim (wymagany jest wtedy inny kąt nachylenia modułów), jednak nie jest to zbyt ekonomiczne rozwiązanie, gdyż jakiekolwiek odchylenie od południa skutkuje spadkiem wydajności systemu. W przypadku modułów o orientacji wschodnio-zachodniej uzysk może być mniejszy nawet o 15%.

W rezultacie, aby temu zapobiec, konieczne jest zwiększenie powierzchni instalacji, co przekłada się bezpośrednio na koszt całej instalacji. Dlatego mając w planach montaż instalacji PV, warto zapoznać się z wymogami dotyczącymi gruntów pod fotowoltaikę jeszcze przed rozpoczęciem budowy.

Kolejnym kluczowym kryterium przy wyborze działki pod fotowoltaikę jest jej ukształtowanie. Warto wybrać taką, na której nie występują zacienienia mogące być spowodowane przez wysokie drzewa, kominy, słupy czy blisko usytuowane budynki. Zacienienia ograniczają ilość docierających do paneli promieni słonecznych, co skutkuje niższą sprawnością całego systemu.

Jeśli chodzi o kwestie prawne, instalacje o mocy mniejszej niż 50 kW nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgody w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Wobec tego tak naprawdę jedynym kryterium w przypadku wyboru działki pod mikroinstalację jest jej usytuowanie.

Wybór działki pod farmę fotowoltaiczną

Znacznie bardziej wymagające jest poszukiwanie odpowiedniej działki pod farmę fotowoltaiczną. Według prawa wielkopowierzchniowe instalacje mogą być usytuowane wyłącznie na gruntach o IV lub niższej klasie ziemi oraz na nieużytkach rolnych. Ponadto inwestycja musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – jeśli teren nie jest nim objęty, należy dowiedzieć się, czy gmina, w której znajduje się działka, zalicza instalacje fotowoltaiczne jako inwestycje celu publicznego.

Jeśli tak, umożliwi to uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę. Działka pod budowę mikroinstalacji powinna być na tyle duża, aby ustawione w rzędach panele fotowoltaiczne wzajemnie się nie zacieniały. W przypadku farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW zaleca się kupno działki o wielkości 2 ha i szerokości minimum 50 m.

Podobnie jak w przypadku mikroinstalacji, również podczas wyboru gruntu pod wielką farmę fotowoltaiczną, ważne jest usytuowanie terenu. Aby zapewnić dobre nasłonecznienie paneli, należy wybierać działki o płaskiej powierzchni znajdujące się z dala od strefy zurbanizowanej. Nie zaleca się natomiast wyboru działek umieszczonych od północnej strony wzgórza.

Działka pod fotowoltaikę w przypadku mikroinstalacji powinna być usytuowana maksymalnie 200 m od linii energetycznej. Większa odległość powoduje wzrost kosztów całej inwestycji. Grunt, na którym położona jest farma fotowoltaiczna, powinien zawierać dostęp do drogi publicznej. Działka pod fotowoltaikę nie powinna jednak graniczyć z pasem drogowym.

Jako że farmy fotowoltaiczne o powierzchni zabudowy 0,5-1 ha uznawane są za obszary mogące znacząco oddziaływać na środowisko, w niektórych przypadkach wymagają uzyskania decyzji środowiskowej. Dotyczy to działek zlokalizowanych w użytkach ekologicznych, parkach narodowych, rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu, obszarze Natura 2000 oraz zespołach przyrodniczo krajobrazowych.

Czas spędzony na wyborze odpowiedniej działki pod fotowoltaikę z całą pewnością zwróci się w przyszłości – pozwoli m.in. znacząco obniżyć rachunki za prąd.

Źródło: hymon.pl

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz