Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Przyszłość fotowoltaiki w Polsce – jak będzie się rozwijać?

W latach 2020-2023 rynek fotowoltaiki w Polsce i w Europie odnotował spektakularne wzrosty. Analitycy przewidują, że w najbliższych latach branżę czeka znaczne spowolnienie. Co to oznacza dla obecnych i przyszłych prosumentów?

Przyszłość fotowoltaiki w Polsce – jak będzie się rozwijać?
Przyszłość fotowoltaiki w Polsce – jak będzie się rozwijać?

Co z fotowoltaiką w 2024 roku?

W 2024 roku nastąpią zmiany w prawie. Zmienią się formy rozliczenia i pojawi się nowy typ prosumenta. Planowane jest uruchomienie szóstej edycji programu dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych „Mój Prąd 6.0”.

Osoby, które planują montaż instalacji fotowoltaicznej, często mają obawy, czy przedsięwzięcie okaże się opłacalne. W kategoriach czysto ekonomicznych opłacalność oznacza obniżenie rachunków za prąd po uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej. Docelowo, w przypadku prawidłowo dobranej instalacji, rachunki za energię powinny być minimalne. Należy pamietać, że prosument ponosi koszty dystrybucji i konserwacji paneli PV.

Oszczędności długoterminowe

Inwestycja w odnawialne źródła energii to sposób na znaczne oszczędności w dłuższej perspektywie. Ale korzystanie z energii odnawialnej to również liczne korzyści dla środowiska i dla zdrowia społeczeństwa. Nie ma więc wątpliwości, że bez względu na zmiany w przepisach, warto inwestować w stabilne i trwałe źródła energii odnawialnej.

Bezpieczeństwo energetyczne

Kolejną korzyścią z domowych systemów fotowoltaicznych jest większe bezpieczeństwo energetyczne. Jeśli wraz z instalacją fotowoltaiczną zbudujesz magazyn energii w odpowiedniej konfiguracji, przerwa w zewnętrznych dostawach prądu nie będzie oznaczać automatycznego wstrzymania pracy domowych instalacji i urządzeń. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy coraz więcej obiektów mieszkalnych korzysta z monitoringu i systemów smart home. Postęp technologiczny wzmacnia znaczenie stabilności dostaw prądu.

Kryzys energetyczny uzmysłowił wszystkim, że cena prądu może wzrosnąć gwałtownie z dnia na dzień. W tej sytuacji dostęp do taniej energii elektrycznej, niezależnej od stawek rynkowych, staje się niezwykle cenny.

Czy fotowoltaika będzie przymusowa?

W marcu 2024 roku Parlament Europejski przegłosował przepisy o efektywności energetycznej budynków, czyli dyrektywę EPBD (ang. European Performance of Buildings Directive). Nakłada ona obowiązek montażu paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na różnego typu budynkach. Nowe prawo obejmie w różnym czasie poszczególne klasy budynków. Oto terminarz obowiązkowego montażu paneli fotowoltaicznych:

  • od 2026 roku – nowo wznoszone budynki komercyjne i publiczne;
  • od 2027 roku – budynki komercyjne i publiczne, które przejdą gruntowną modernizację;
  • od 2029 roku – wszystkie nowe budynki mieszkalne;
  • do 2030 roku – panele fotowoltaiczne należy zamontować na wszystkich istniejących budynkach, które należą do sektora publicznego.

Zapisy dotyczące fotowoltaiki mają przyczynić się do realizacji głównego celu „zielonej rewolucji” w UE, czyli osiągnięcia bezemisyjności wszystkich budynków do 2050 roku.

Jaka jest przyszłość fotowoltaiki w Polsce?

Od wielu lat rośnie dynamicznie rynek fotowoltaiki w Polsce i Unii Europejskiej. Do tej pory był to wzrost wynikający głównie z poszukiwania tanich źródeł i technologii produkcji energii elektrycznej. Duże znaczenie miała też większa świadomość ekologiczna społeczeństwa – zrozumienie faktu, że produkcja prądu ze słońca przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Obecnie dodatkowym impulsem stają się zmiany przepisów dotyczących zeroemisyjności budynków.

Instytut Energetyki Odnawialnej (w raporcie „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2023”) pokazuje Polskę jako jednego z europejskich liderów pod względem przyrostu mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Największy skok miał miejsce w latach 2021–2022, gdy moc zainstalowana wzrosła o 61%.

Za rekordowym wynikiem stoi przede wszystkim stale rosnąca liczba prosumenckich instalacji fotowoltaicznych. Natomiast ciągle niewielki jest udział dużych farm fotowoltaicznych.  Nie ulega wątpliwości, że wytwarzanie energii ze słońca będzie w najbliższych latach motorem napędowym transformacji energetycznej. Szybki rozwój fotowoltaiki w Polsce sprawia, że większy udział w rynku energii elektrycznej mają nie tylko panele, lecz także magazyny energii. Są one niezwykle ważne w sytuacji, gdy imponujące tempo wzrostu produkcji prądu z OZE natrafia na barierę w postaci ograniczonych możliwości sieci przesyłowych.

Perspektywy rozwoju Fotowoltaiki w Polsce – podsumowanie

Statystyki wskazują, że wykorzystanie energii słonecznej będzie stopniowo rosło. Wraz z nim zwiększy się udział prądu z fotowoltaiki w miksie energetycznym w Polsce. Rozwój fotowoltaiki będzie ważnym elementem transformacji energetycznej. Tempo powstawania nowych instalacji fotowoltaicznych nieco osłabnie, lecz wzrośnie wykorzystanie nowoczesnych technologii. Produkcja energii ze słońca będzie ściśle powiązana z systemami ogrzewania, oświetlenia i zarządzania działaniem inteligentnych budynków.

TAURON

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz