Reklama
https://www.stiebel-eltron.pl/

Pierwszy projekt fotowoltaiczny Energi na Dolnym Śląsku

Energa Wytwarzanie, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, nabyła od brytyjskiej firmy Lightsource bp spółkę celową, posiadającą prawa do gotowego do budowy projektu instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy ok. 130 MW. Inwestycja planowana jest około 12 km na północ od miasta Głogów (woj. dolnośląskie).

Pierwszy projekt fotowoltaiczny Energi na Dolnym Śląsku
Pierwszy projekt fotowoltaiczny Energi na Dolnym Śląsku

Projekt instalacji PV jest obecnie w fazie gotowości do budowy i w kwietniu br. planowane jest wydanie polecenia rozpoczęcia prac Generalnemu Wykonawcy. Instalacja fotowoltaiczna ma powstać w gminie Kotla w powiecie głogowskim, w województwie dolnośląskim, a data oddania do eksploatacji przewidywana jest przed końcem roku 2025.

Zakup spółki celowej umożliwia wybudowanie i przekazanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 130 MW (z potencjałem do przewymiarowania do 170 MW) i wytwarzanie energii elektrycznej o wolumenie ok. 145,40 GWh w – pierwszym roku eksploatacji z potencjałem do zwiększenia produkcji w przyszłości.

Dynamiczny rozwój obszaru OZE

Energa Wytwarzanie jest również w procesie akwizycji kolejnych źródeł odnawialnych. W czerwcu spółka podpisała z portugalską grupą Greenvolt umowę na zakup źródeł OZE – farmy wiatrowej i czterech fotowoltaicznych – o łącznej mocy ok. 59 MW.

W październiku 2023 r. zawarła z kolei przedwstępną umowę nabycia spółki celowej, realizującej projekt budowy nowych hybrydowych źródeł odnawialnych „Kleczew Solar & Wind” z firmą Lewandpol Holding. Inwestycja powstaje w gminie Kleczew w województwie wielkopolskim, a jej łączna moc wyniesie do 334 MW.

Na początku br. Energa Wytwarzanie sfinalizowała również projekt polegający na budowie pięciu małych instalacji PV o mocy do 1 MW każda, zlokalizowanych w województwach: warmińsko-mazurskim (farmy PV Samolubie I i II oraz PV Pierzchały), kujawsko-pomorskim (PV Czernikowo+) oraz wielkopolskim (PV Przykona). Zastosowane w tych instalacjach panele wyprodukowane zostały w technologii bifacjalnej, co oznacza, że są w stanie produkować energię, pozyskując światło z dwóch stron paneli.

Po sfinalizowaniu zarówno inwestycji własnych (rozbudowa PV Wielbark, budowa PV Gryf i PV Żuki), jak też akwizycji (umowy z Greenvolt i Lewandpol Holding) łączna moc zainstalowana źródeł odnawialnych Energi wzrośnie do blisko 990 MW.

Kolejne 550 MW w planach

Dla Grupy Energa rozbudowa potencjału fotowoltaicznego to w tej chwili dominujący kierunek rozwoju źródeł odnawialnych. Jeszcze w pierwszym kwartale br. Energa Green Development (EGD), spółka wyznaczona w Grupie ORLEN do rozwoju lądowych źródeł odnawialnych, planuje rozpocząć budowę pięciu kolejnych instalacji. Dwie z nich powstaną w woj. warmińsko-mazurskim, będą to PV Barczewo (9,4 MW mocy zainstalowanej) i PV Działdowo (5,9 MW). Oprócz tego w woj. mazowieckim budowane będą farmy PV Płońsk 1 i PV Płońsk 2 (odpowiednio 8,3 oraz 8,7 MW), a w kujawsko-pomorskim PV Wąbrzeźno o mocy 10,1 MW. Po uruchomieniu będą one w stanie wyprodukować w ciągu roku dość energii, aby zasilić ok. 21 tys. gospodarstw domowych.

Pięć planowanych instalacji fotowoltaicznych to tylko część całego portfolio Energi Green Development, które obejmuje projekty na różnym etapie realizacji o łącznej mocy 550 MW. Ok. 180 MW z nich ma być docelowo zrealizowanych w formule cable-pooling, czyli z wykorzystaniem już istniejącego przyłącza, z którego korzysta też inne źródło OZE (farma wiatrowa). Pozwala to na optymalne wykorzystanie dostępnego potencjału przyłączeniowego, ponieważ instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe rzadko produkują energię w pełnym wymiarze w tym samym czasie.

Strategiczny kierunek rozwoju

Grupa Energa, w odpowiedzi na zmiany wprowadzone do strategii rozwoju Grupy ORLEN, zaktualizowała w grudniu ub. r. założenia Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych (WPIS) i Strategicznego Planu Rozwoju (SPR). Rozpisane na lata 2024-2030 dokumenty zakładają znaczący wzrost planowanych nakładów inwestycyjnych.

W perspektywie siedmiu lat spółki Grupy Energa zrealizują inwestycje o łącznej wartości blisko 48 mld w celu intensywnego wzrostu mocy zainstalowanych w OZE oraz dalszego wzrostu sprzedawanej energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Realizacja zaktualizowanego planu strategicznego może przynieść wzrost EBITDA Grupy Energa wynoszący dwuipółkrotność wyniku za 2022 rok. Prawie 14 mld zł przeznaczone zostanie na rozwój źródeł odnawialnych. Dzięki temu moc zainstalowana w aktywach odnawialnych Grupy Energa wzrosnąć ma do poziomu ok. 3,6 GW do roku 2030.

Źródło: energa.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz