Reklama
bosch-homecomfort

Grupa Photon Energy z oceną „bardzo dobrą” w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Agencja ratingowa imug | rating przyznała spółce ocenę „bardzo dobrą” z 75 punktami na 100, biorąc pod uwagę realizację celów zrównoważonego rozwoju w zakresie oferowanych produktów i usług oraz tzw. „obszarów niefinansowych”. Ocena została przeprowadzona na podstawie dostępnych informacji, doniesień medialnych, zewnętrznych ekspertyz, wywiadu ze spółką oraz badań.

Photon Energy Group pozyskał 35 mln zł na dalszy rozwój
Photon Energy Group pozyskał 35 mln zł na dalszy rozwój [Źródło: photonenergy.com]

Grupa Photon Energy, dostarczająca rozwiązania w zakresie energii słonecznej i czystej wody na całym świecie, otrzymała swój pierwszy rating dotyczący realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Niezależna agencja ratingowa imug | rating oceniła działania oraz politykę spółki
w zakresie zrównoważonego rozwoju jako „bardzo dobre”, przyznając jej 75 punktów na 100. Skala ratingowa agencji imug obejmuje następujące oceny: słabe, umiarkowane, dobre, bardzo dobre, doskonałe.

Agencja imug | rating jest jedną z wiodących agencji ratingowych w Niemczech, specjalizującą się w badaniach środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego (ESG). Od ponad 20 lat działa w dziedzinie wdrażania zasad zrównoważonego finansowania oraz społecznie odpowiedzialnych inwestycji (SRI). Jej referencje obejmują znaczące jednostki zarządzające aktywami, banki alternatywne, inwestorów instytucjonalnych oraz organizacje pozarządowe.

Jesteśmy dumni, że nasze działania w zakresie ESG zostały ocenione jako „bardzo dobre” przez agencję imug | rating. Potwierdza to słuszność przyjętej strategii, w której działania w obszarze zrównoważonego rozwoju są kluczowe w procesie budowania wartości naszej firmy. Naszą misją jest wniesienie pozytywnego wkładu społecznego poprzez silny nacisk na zrównoważony rozwój, dlatego przywiązujemy dużą wagę do tej oceny, jako dowodu zaangażowania w przejrzystość i wiarygodność dla naszych interesariuszy – powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy.

W 2020 roku spółka położyła podwaliny pod praktyki zarządzania strategicznego, kontrolingu i raportowania – w pełni ukierunkowanych na zrównoważony rozwój. Swój pierwszy roczny Raport Zrównoważonego Rozwoju firma opublikowała w marcu 2021 r., potwierdzając tym samym swoje zaangażowanie w realizację wyników spółki w oparciu o działania zgodne z ESG.

Źródło: photonenergy.com

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz