Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

European Solar PV Industry Alliance z ponad 110 członkami po trzech miesiącach działalności

W pierwszych trzech miesiącach działalności do europejskiego sojuszu przemysłu fotowoltaicznego (European Solar PV Industry Alliance - ESIA) przystąpiło ponad 110 firm i organizacji członkowskich z 17 krajów. Celem Sojuszu jest zmniejszenie zależności europejskiego sektora fotowoltaiki od pochodzących spoza Europy komponentów, produktów i technologii. Do 2025 roku Sojusz planuje zainwestować w rozwiązania odpowiadające 30 GW mocy produkcyjnych PV.

European Solar PV Industry Alliance z ponad 110 członkami po trzech miesiącach działalności

W ramach ESIA zawiązane zostały cztery grupy robocze, analizujące pozacenowe czynniki rozwoju sektora, łańcuchy dostaw, finansowanie oraz kompetencje na rynku pracy. Zadaniem grup będzie zaproponowanie szczegółowych działań w formie Planu Reindustrializacji Europejskiego Przemysłu PV. Realizacja planu ma się przełożyć na dodatkowych 60 mld euro PKB i ponad 400 tys. nowych miejsc pracy (bezpośrednio i pośrednio) w Europie. Plan zostanie zaprezentowany w Monachium podczas konferencji Intersolar Europe, odbywającej się w dniach 14 – 16 czerwca br.

Cieszę się z szybkiego postępu prac w ramach ESIA. Do Sojuszu przystąpiło już ponad sto podmiotów, w tym wiele firm z Europy Środkowej, m.in. z Polski, Bułgarii, Litwy, Rumunii i Węgier. Działając wspólnie, chcemy wspierać rozwój sektora fotowoltaiki poprzez obniżanie ryzyk i zwiększanie inwestycji w całym łańcuchu wartości PV w Europie. W mojej ocenie kluczowe jest zbudowanie przemysłu komponentów dla fotowoltaiki w Europie, bo dziś zdecydowana ich większość pochodzi od producentów azjatyckich. – przekonuje Marcin Wasilewski, prezes EIT InnoEnergy w Europie Środkowej.

European Solar PV Industry Alliance powstał w grudniu 2022 roku. Pracami Sojuszu kieruje EIT InnoEnergy, a w jego komitecie sterującym zasiada również Komisja Europejska oraz organizacje SolarPower Europe i European Solar Manufacturing Council. ESIA zrealizuje strategiczny plan składający się z siedmiu punktów i obejmujący kluczowe obszary inwestycji w moce produkcyjne PV w Europie. Priorytetem Sojuszu będzie wzmocnienie finansowania publicznego i prywatnego dla europejskich projektów z sektora PV. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu istniejących i nowych europejskich instrumentów finansowania, w szczególności bieżącej rundy Funduszu Innowacji, środków REPowerEU w ramach krajowych planów odbudowy oraz wkładu Europejskiego Banku Inwestycyjnego w zwiększanie mocy zainstalowanej czystych technologii w UE.

Źródło: innoenergy.com

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz