Reklama
https://h2poland.com.pl/

Rząd uwierzył w potencjał wiatru z morza

W rządowym projekcie nowelizacji ustawy o OZE zwiększono wolumen i terminy aukcji offshore. Z zakładanych wcześniej 5 GW obecnie, rządowe plany przewidują aukcje na maksymalną łączną moc zainstalowaną morskich farm wiatrowych na poziomie 12 GW. Według PSEW przy wykorzystaniu pełnego potencjału morskich farm wiatrowych offshore może w przyszłości stanowić podstawę wytwarzania energii w Polsce, zaspokajając nawet 57% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Rząd uwierzył w potencjał wiatru z morza
Rząd uwierzył w potencjał wiatru z morza [źródło: www.psew,pl]

Energia elektryczna z pierwszej polskiej farmy wiatrowej na Bałtyku popłynie już w 2026 r. Tak dynamicznie rozwijającej się technologii odnawialnych źródeł energii w Polsce, a nawet na świecie, jeszcze nie było. W polskiej części Morza Bałtyckiego obecnie trwają prace przygotowawcze do budowy pierwszych farm wiatrowych, trwają również procedury administracyjne, w wyniku których zostaną przyznane kolejne pozwolenia na realizację projektów dla tzw. II Fazy rozwoju.

Reklama
oknonet.pl

Potencjał Bałtyku docenił rząd, który w nowelizacji ustawy o OZE (UC99) przygotowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwiększył wolumen i terminy aukcji offshore. Z zakładanych wcześniej 5 GW (po 2,5 GW w 2025 r. i 2027 r.), obecnie rządowe plany przewidują aukcje na maksymalną łączną moc zainstalowaną morskich farm wiatrowych na poziomie 12 GW (4 GW w 2025 r., 4 GW w 2027 r, 2 GW w 2029 r. i 2 GW 2031 r.).

Według raportu PSEW „Potencjał Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce”, Polska posiada potencjał MEW na poziomie 33 GW. W ramach prac nad Raportem zidentyfikowano 20 nowych obszarów o łącznej powierzchni 2171,5 km2, w tym 18 w wyłącznej strefie ekonomicznej i 2 na morzu terytorialnym, które mają potencjał do wykorzystania pod rozwój MEW. Potencjał tych obszarów wynosi 17,7 GW, przy zakładanej produkcji energii na poziomie 70,7 TWh

Jeśli całkowity potencjał Bałtyku zostanie wykorzystany, morska energetyka wiatrowa mogłaby zaspokajać nawet 57% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce, a local content mógłby osiągnąć 65%, co bez wątpienia stanowi szansę dla polskiej gospodarki – mówi Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

To nie jedyna korzystna dla branży offshore zmiana. Na posiedzeniu Sejmu w dniu 15 grudnia 2022 r. uchwalono Ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa podpisana 19 grudnia przez Prezydenta Andrzeja Dudę zawiera szereg rozwiązań korzystnych z punktu widzenia rozwoju MFW, znoszących część barier administracyjnych identyfikowanych w procesie inwestycyjnym.

Przyjęte zmiany wprowadzają szereg korzystnych dla sektora Offshore Wind zapisów, o które na przestrzeni ostatnich miesięcy postulował PSEW. Wśród kluczowych z punktu widzenia sektora MEW zmian należy wymienić m.in. doprecyzowanie terminów waloryzacji ceny wskazanej w decyzji URE, związanie poziomu wsparcia z kursem walutowym, co stanowi „urealnienie” ceny maksymalnej o zmiany kursu walutowego, czy zapewnienie ważności pozwolenia lokalizacyjnego przez cały okres żywotności inwestycji – zaznacza Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Źródło: psew.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz