Reklama
https://h2poland.com.pl/

Polska nauka pomaga rozwijać projekty na morzu

Polska myśl naukowa może stanowić w dużym stopniu lokalny i krajowy wkład w rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Dlatego PGE Baltica mocno angażuje się we współpracę z instytucjami naukowymi.

Polska nauka pomaga rozwijać projekty na morzu

Z jednej strony to współpraca przy projektach związanych z morskimi farmami wiatrowymi, z drugiej – studia podyplomowe i inne projekty edukacyjne, które pozwolą wykształcić kadry tak potrzebne polskiej morskiej energetyce wiatrowej.

Reklama
oknonet.pl

PGE Baltica ma już za sobą prawie pełny rok współpracy z pomorskimi uczelniami w zakresie studiów z obszaru offshore. Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni w lutym zakończyła się pierwsza edycja studiów podyplomowych dotyczących zarządzania ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce morskiej, a w marcu wystartuje kolejna edycja. Z kolei na Politechnice Gdańskiej PGE Baltica zaangażowała się w studia podyplomowe morska energetyka wiatrowa. W obu przypadkach PGE Baltica jest partnerem głównym studiów. W zajęcia na UMG zaangażowali się specjaliści – eksperci ze spółki, którzy prowadzą wykłady. Niezależnie od studiów podyplomowych na Politechnice Gdańskiej PGE Baltica wspiera finansowo specjalizację  na studiach magisterskich dotyczącą projektowania i budowy morskich systemów energetycznych, a także przyznała stypendia studentom tej specjalności.

Poza uczelniami z Pomorza Grupa PGE realizuje też wspólne studia podyplomowe z zarządzania przygotowaniem i realizacją inwestycji w morskie farmy wiatrowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pierwsi absolwenci wyjdą na rynek pracy w tym roku.

Projekty edukacyjne związane z tematyką morskich farm wiatrowych i możliwością rozwoju kariery w morskiej energetyce wiatrowej  trafiają także do szkół ponadpodstawowych. PGE Baltica współpracuje z zespołami szkół średnich w Ustce i Malborku. Poprzez spotkania z uczniami, lekcje i prezentacje przybliżana jest branża offshore, możliwości zatrudnienia w przyszłości oraz oferta studiów, które wszystkim zainteresowanym pozwolą pozyskać specjalistyczną wiedzę.

Zaangażowanie polskich jednostek naukowych w rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej jest nie mniej ważne od budowy zaplecza kadrowego. Z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym PGE Baltica współpracowała na etapie badań geologicznych, geofizycznych i geotechnicznych. Uniwersytet Morski w Gdyni jest jednym z wykonawców badań środowiskowych dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 1, którą buduje PGE Baltica. Spółka  współpracuje także z instytutami Polskiej Akademii Nauk mającymi swoją siedzibę w Gdańsku. Instytut Maszyn Przepływowych PAN przeprowadził badania tzw. wind blockage effect, czyli blokowania przepływu wiatru przez duże morskie farmy wiatrowe. Badania były przełomem we współpracy biznesu i świata nauki, ponieważ nikt wcześniej w Polsce takich analiz nie prowadził. Powstał dzięki nim zaawansowany model przepływu powietrza przez farmę wiatrową, dzięki któremu łatwiej jest projektować rozmieszczenie turbin na morzu. Z kolei Instytut Budownictwa Wodnego PAN wykonuje analizy i raporty techniczne związane z budową bazy operacyjno-serwisowej w Ustce.

Polskie instytucje naukowe i uczelnie dysponują zapleczem i zasobami wiedzy, które mogą znacznie przyczynić się do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. PGE Baltica zamierza angażować do współpracy kolejnych partnerów ze środowiska naukowego, które stanowi bardzo ważne ogniwo w tworzeniu polskiego i lokalnego łańcucha dostaw dla projektów offshore wind.

Źródło:pgebaltica.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz