Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Znamy wytyczne dla przetargów na sprzedaż ogólnodostępnych stacji ładowania

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podkreśla, że celem opublikowanych wytycznych jest zagwarantowanie, że procedury przetargowe przeprowadzane przez operatorów systemów dystrybucyjnych na sprzedaż ogólnodostępnych stacji ładowania, będą organizowane w sposób otwarty, przejrzysty i niedyskryminacyjny. Co ważne, Wytyczne stosuje się wyłącznie do przetargów na ogólnodostępne stacje ładowania oraz na ogólnodostępne stacje ładowania, które 24 grudnia 2021 r. były własnością operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Znamy wytyczne dla przetargów na sprzedaż ogólnodostępnych stacji ładowania
Znamy wytyczne dla przetargów na sprzedaż ogólnodostępnych stacji ładowania [Źródło: geexxcom.pl]

 

Dystrybutorzy mogą ogłaszać przetargi zgodnie z wytycznymi Regulatora od 24 maja br.

W 2021 r. Prezes URE po raz pierwszy wyznaczył przedsiębiorstwa energetyczne do pełnienia funkcji operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawców usług ładowania.

2305Koziol

Operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania są odpowiedzialni za:

  • zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty ogólnodostępnych stacji ładowania,
  • spełnianie przez stacje ładowania wymagań technicznych,
  • wyposażenie stacji w oprogramowanie pozwalające na podłączenie i ładowanie pojazdu elektrycznego,
  • przekazywanie danych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych o dostępności punktu ładowania i cenie za usługę ładowania,
  • wyposażenie stacji w system pomiarowy umożliwiający pomiar zużycia energii elektrycznej i przekazywanie danych pomiarowych z tego systemu do systemu zarządzania stacji,
  • zawarcie umowy dystrybucyjnej z OSD na potrzeby funkcjonowania stacji ładowania oraz świadczenie usług ładowania.

Aktualny wykaz operatorów znajduje się na stronie internetowej URE.

Źródło: ure.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz