Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Zgłoszenie magazynu energii do OSD oraz uzyskanie dotacji z programu “Mój Prąd”

Z dniem 01.04.2022 r. zmienił się system rozliczania prosumentów. System net - billing oraz czwarta edycja programu “Mój Prąd” spowodowała rozwój sprzedaży magazynów energii. Sam zakup banku energii, jego zgłoszenie do OSD oraz uzyskanie dotacji, nie powinno stanowić problemu. Niestety bardzo często pojawiają się trudności w uzyskaniu odpowiednich dokumentów do NFOŚiGW. 

Zgłoszenie magazynu energii do OSD oraz uzyskanie dotacji z programu “Mój Prąd”
Zgłoszenie magazynu energii do OSD oraz uzyskanie dotacji z programu “Mój Prąd” [żródło: www.gov.pl]

 

Podstawa prawna zgłaszania magazynu do OSD

Zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy Prawo Energetyczne, każdy prosument, który zamontował magazyn energii, ma obowiązek poinformować odpowiedniego Operatora Sieci o tym fakcie. W związku z tym OSD musieli jak najszybciej stworzyć system oraz wdrożyć procedury do zgłaszania ww. urządzenia.

Zasady zgłaszania magazynu do OSD

Od kilku miesięcy na stronie internetowej OSD pojawiły się druki, które umożliwiają zgłoszenie magazynów energii. Wypełnienie ich jest dość proste, gdyż prawie wszystkie dane znajdują się na karcie katalogowej produktu. Do wniosku należy dołączyć jeszcze pełnomocnictwo (jeśli w imieniu wnioskodawcy zgłasza ten fakt pełnomocnik) oraz uprawnienia instalatora. OSD tak samo jak w przypadku zgłoszenia mikroinstalacji do sieci powinien wydać poświadczenie przyjęcia wniosku oraz potwierdzenie możliwości świadczenia usług dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw energii.

Zasady zgłaszania magazynu do MP

Składanie wniosków do programu „Mój Prąd” jest intuicyjne dzięki stworzonemu przez NFOŚiGW generatorowi. Program sam prowadzi beneficjenta, w jaki sposób wypełnić wniosek. Aby otrzymać dofinansowanie na magazyn energii, należy zamontować również instalację fotowoltaiczną i to ona jest podstawowym elementem dotacji. Bank energii oraz HEMS/EMS tzw. system inteligentnego zarządzania energią są elementami dodatkowymi. Do wniosku należy dołączyć faktury zakupu, potwierdzenia wpłaty, oświadczenie o przyłączeniu do sieci od OSD, oświadczenie o rozliczaniu w systemie net – billing, protokół odbioru prac, oświadczenie o wpłatach oraz dokument potwierdzający zgłoszenie magazynu energii do sieci.

Problemy z OSD

Przy zgłoszeniu magazynów bardzo często pojawiają się problemy u Operatorów    Sieci, które związane są z mocą przyłączeniową w nieruchomości wnioskodawcy. Zgodnie z Prawem Energetycznym moc instalacji fotowoltaicznej nie może być wyższa niż moc przyłączeniowa, natomiast nigdzie nie ma informacji jak potraktować moc mikroinstalacji i magazynu energii. Operatorzy Sieci nie są zgodni w tej kwestii dlatego, też  jedni łączą moce obu elementów inni nie.
Jeśli moc obu urządzeń zostanie połączona, to może ona przekroczyć moc przyłączeniową obiektu, co w konsekwencji powoduje odmowę podłączenia do sieci instalacji i magazynu przez OSD. W takiej sytuacji prosument musi wystąpić z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej swojej nieruchomości. Należy pamiętać, że wiąże się to z długim oczekiwaniem na złożenie wniosku do programu ”Mój Prąd”, gdyż prosument musi poczekać na zmianę mocy przyłączeniowej, złożyć ponownie wniosek o przyłączenie mikroinstalacji i magazynu energii do sieci. Zgodnie z ustawą OSD ma obowiązek podłączyć instalację w ciągu 30 dni i wydać potwierdzenie.

Problemy z NFOŚiGW

Mój Prąd to program dla prosumentów, u których moc instalacji jest większa od 2 kWp i mniejsza niż 10 kWp. Zatem jeśli Operator Sieci połączy obie mocy (mikroinstalacji i magazynu energii) może się okazać, że wnioskodawca otrzyma oświadczenie o mocy wyższej niż 10 kWp, co wiąże się z niemożliwością wzięcia udziału w programie. NFOŚiGW stoi jednak na stanowisku, że mocy nie powinno się łączyć i doradcy informują, że wnioskodawca może złożyć wniosek, ale będzie się to wiązało z wypełnieniem szeregu dodatkowych oświadczeń i wyjaśnień, gdy wniosek zostanie wycofany do uzupełnienia.
Kolejnym problemem jest sam dokument potwierdzający zgłoszenie magazynu. Ani OSD, ani NFOŚiGW nie ma żadnych procedur oraz wzorów wydawania owego oświadczenia. Operatorzy Sieci tłumaczą, że oświadczenie zgłoszenia mikroinstalacji powinno być wystarczającym dokumentem do ubiegania się o dofinansowanie, a Fundusz żąda dołączenia potwierdzenia od OSD, że magazyn został zgłoszony do sieci.

Reasumując zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, jest bardzo dobrym pomysłem w dzisiejszych czasach. Jednak jest dość trudno pozyskać na te elementy środki z programu “Mój Prąd”. Przede wszystkim ustawodawca zostawił lukę prawną w zakresie liczenia mocy mikroinstalacji i magazynu energii. Nie ma jasnej wykładni w tym aspekcie, co powoduje niemały chaos. Wydaje się, że brakuje również porozumienia między OSD i NFOŚiGW w sprawie dokumentacji i zasad jej wydawania. Nie należy jednak obawiać się złożenia wniosku o dofinansowanie, gdyż dopuszczone jest dwukrotne jego poprawienie. Weryfikatorzy obszernie opisują w mailach, co trzeba poprawić i ewentualnie jakie dokumenty jeszcze dołączyć.  Przyjmowanie wniosków do programu “Mój Prąd” 4.0 odbywa się w systemie ciągłym i trwa do 22.12.2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Źródło: energypack.pl
Iwona Piotrowska

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz