Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Zaawansowane technologie pozwolą miastom zaoszczędzić miliony

Posłowi zakończyli prace nad nowelizacją Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Nowela (oczekuje teraz na podpis prezydenta), spowoduje, że gminy będą mogły kontrolować samochody wjeżdżające do stref czystego transportu (SCT) za pomocą nie tylko nalepek, ale też np. urządzeń zdalnego monitoringu. Zaawansowane technologie pozwolą największym polskim miastom zaoszczędzić miliony złotych.

Zaawansowane technologie pozwolą miastom zaoszczędzić miliony
Zaawansowane technologie pozwolą miastom zaoszczędzić miliony

Wielomilionowe oszczędności

Nowelizacja przepisów z pewnością pomoże zdynamizować dyskusje o strefach czystego transportu w wielu polskich miastach. Zmiana, o którą samorządy zabiegały od wielu miesięcy eliminuje bardzo duże wyzwanie logistyczne i finansowe, przed którym stawały wszystkie gminy rozważające wprowadzenie strefy czystego transportu. W przypadku największych polskich miast mówimy o wielomilionowych oszczędnościach. Dodatkowo samorządy będą mogły zastosować zaawansowane technologicznie rozwiązania, które z powodzeniem są stosowane w innych europejskich miastach – mówi Adam Wieczorek, Wiceprezydent Miasta Łódź oraz Przewodniczący Komitetu Samorządowego PSPA.

Proces zautomatyzowany

W gminach, które zdecydują się na prowadzenie kontroli wjazdu do strefy czystego transportu z wykorzystaniem technologii rozpoznawania tablic rejestracyjnych, cały proces ulegnie większej automatyzacji. Po podaniu numeru rejestracyjnego, samorządy otrzymają dane z CEP m.in. o normie EURO, rodzaju paliwa oraz roku produkcji pojazdu. W konsekwencji kierowcy nie będą musieli dodatkowo przedstawiać dowodu rejestracyjnego i dokumentować tych danych.

PSPA przedstawi strefowe rozwiązania podczas KNM

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) liczy na to, że wprowadzone zmiany przepisów zmotywują kolejne samorządy do ustanawiania stref czystego transportu.

Wprowadzona zmiana oznacza korzyści zarówno dla samorządów, jak i kierowców, a ponadto koresponduje z praktykami stosowanymi w wielu europejskich miastach, które zdecydowały się na wdrożenie obszarów niskoemisyjnych. Polskie prawo regulujące ustanawianie SCT nadal nie jest jednak doskonałe. Wychodząc naprzeciw potrzebom samorządów PSPA zaproponowało pakiet odpowiednich postulatów zmian regulacyjnych w ramach projektu „Biała Księga Nowej Mobilności”. Proponujemy m.in. zniesienie ograniczeń godzinowych dopuszczenia wjazdu do SCT, rezygnację z ograniczenia możliwości poboru opłat jedynie do 3 lat od dnia ustanowienia SCT, nadanie dodatkowych kompetencji zgromadzeniu związku metropolitalnego do uchwalania uchwały określającej zasady ustanawiania stref na terenie gmin wchodzących w skład związku metropolitalnego, czy też wykorzystywanie przychodów pochodzących z opłat za wjazd do SCT na finansowanie uruchomienia i utrzymywania systemów teleinformatycznych do monitoringu ruchu. Pełen zakres postulatów przedstawimy już we wrześniu (26-28 września – przyp. red.) podczas Kongresu Nowej Mobilności 2023 – podsumował Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Kraków w czołówce zmian

W Europie funkcjonuje ponad 300 stref niskoemisyjnych i stref czystego transportu. Polska w tej dziedzinie dopiero raczkuje. W Krakowie strefa czystego transportu rozpocznie funkcjonowanie od lipca 2024 r. Istnieje szansa, że w Warszawie taka strefa zostanie wprowadzona również w roku przyszłym.

Źródło: elektromobilni.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz