Reklama
http://www.multitherma.com/

Trwa rekrutacja na studia „Nowa Mobilność”

Kształcimy ekspertów elektromobilności, kreujemy liderów zrównoważonego transportu – pod tym hasłem, 1 grudnia br. ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe „Nowa mobilność”, realizowane przez Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz PSPA. Inauguracja kierunku i start zajęć już w lutym 2023 r. Ilość miejsc jest ograniczona do 30 uczestników.

Trwa rekrutacja na studia „Nowa Mobilność”
Trwa rekrutacja na studia „Nowa Mobilność”

Rozwój sektora e-mobility będzie miał znaczący wpływ nie tylko na branżę transportową i motoryzacyjną, ale także na całą polską gospodarkę. Jak wynika z raportu PSPA „Wpływ elektromobilności na rozwój gospodarczy w Polsce”, do niemal 6% w ciągu kolejnych trzech dekad może wzrosnąć udział branży elektromobilności w PKB Polski. By to jednak osiągnąć, konieczne jest m.in. wsparcie wewnętrznego rynku zeroemisyjnego transportu, optymalizacja prawa, zwiększenie nakładów na badania i rozwój oraz zapewnienie inwestorom i całemu sektorowi dostępu do wykwalifikowanych kadr.

Ten ostatni element wymaga stworzenia odpowiednich warunków, które zapewnią rynkowi podaż wykwalifikowanych specjalistów. Na podstawie raportu Boston Consulting Group i PSPA „Jak elektromobilność zmieni rynek pracy w Polsce?”, stworzenie skutecznego systemu nauczania może przyczynić się do wzrostu zatrudnienia w sektorze automotive nawet o 6 tysięcy etatów w 2030 r.

Dostrzegające tę szansę, PSPA wraz z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej stworzyły dedykowany kierunek studiów podyplomowych, który przyczyni się do systematycznego poszerzania wiedzy i budowy kompetencji w obszarze e-mobility w Polsce.

„Nowa Mobilność” na nowe czasy

2 semestry, 12 zjazdów, 30 przedmiotów, 55 prowadzących i gości specjalnych oraz 240 godzin merytorycznej wiedzy – tak w skrócie będą wyglądać podyplomowe studia „Nowa Mobilność”, które wystartują już w lutym 2023 r. Rekrutacja trwa od czwartku 1 grudnia br. i jest dostępna pod adresem https://nowamobilnosc.pl/. Nowy kierunek adresowany jest do kadry zarządzającej, dostosowującej się do zmian zachodzących na rynku oraz specjalistów firm i instytucji, budujących kompetencje w obszarze nowej mobilności i zrównoważonego transportu.

Studia podyplomowe „Nowa Mobilność” to odpowiedź Wydziału SiMR PW na potrzeby zmieniającego się rynku pracy w branży transportowej. Są one dedykowane osobom zainteresowanym zdobywaniem wiedzy i poszerzaniem umiejętności związanych z elektromobilnością, rynkiem pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania, a także wszelkimi kwestiami prawnymi, społecznymi i gospodarczymi związanymi z rozwojem zeroemisyjnych technologii w transporcie – powiedział dr hab. inż. Jacek Dybała profesor uczelni, Prodziekan ds. Rozwoju i Nauki Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.

Specjaliści najwyższej klasy

Podstawą efektywnej realizacji strategicznych projektów w polskim sektorze motoryzacyjnym jest integracja potencjału intelektualnego uczelni z know-how podmiotów branżowych. W ten sposób jesteśmy w stanie zdynamizować działania i zwiększyć innowacyjność oraz atrakcyjność w zakresie szkolenia przyszłej kadry inżynierskiej – komentuje prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.

Merytoryczną wiedzę przyszłym studentom wykładać będzie nie tylko wykwalifikowana kadra pracownicza Politechniki Warszawskiej, ale również eksperci i praktycy z dziedziny zrównoważonego transportu w Polsce i regionie CEE – osoby zawodowo związane z rynkiem i posiadający wieloletnie doświadczenie sektorowe zdobyte w branży.

Prowadzący wykłady to liderzy w swoich dziedzinach, mający liczne sukcesy i realny wpływ na zachodzące zmiany w obszarze nowej mobilności. Przekazywana przez nich wiedza obejmie konkretne przykłady, najlepsze praktyki i lekcje płynące ze zrealizowanych projektów rynkowych. Dostęp do pogłębionej wiedzy technicznej gwarantuje natomiast Międzywydziałowa Kadra Politechniki Warszawskiej z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, Wydziału Elektrycznego, Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Transportu – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych

Ambitny i kompletny program

Przygotowany program studiów podniesie kompetencje osób zatrudnionych bądź poszukujących zatrudnienia na konkurencyjnym rynku branży motoryzacyjnej – zyskają oni niezbędne kompetencje i rozległą wiedzę dotyczącą zeroemisyjnych technologii w transporcie. Materiał dydaktyczny zawiera wielodyscyplinarną wiedzę, niezbędną do merytorycznego wsparcia przedsiębiorstw, instytucji oraz organów administracji publicznej wdrażających lub wspierających sektor nowej mobilności.

Nowoczesne podejście do procesu dydaktycznego zapewni każdemu uczestnikowi studiów podyplomowych unikalny na polskim rynku pracy, kompleksowy zasób wiedzy z dziedziny inżynierii, prawa, ekonomii, statystyki oraz zarządzania w obszarze nowej mobilności. Zdobyta wiedza pozwoli m.in. na planowanie i przeprowadzenie procesu elektryfikacji flot, planowanie i rozbudowę infrastruktury ładowania, jak również realizację innych projektów w obszarze zrównoważonego transportu – dodaje Maciej Mazur.

W efekcie, absolwenci studiów podyplomowych „Nowa Mobilność” posiadać będą unikalny na polskim rynku pracy, kompleksowy zasób wiedzy technicznej w zakresie pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury ładowania. Zdobędą orientację w kwestiach prawnych i politycznych, społeczno-gospodarczych oraz środowiskowych elektromobilności, poznając jej genezę, definicję oraz historię, a także właściwą identyfikację kierunków rozwoju sektora motoryzacyjnego w Polsce i na świecie.

Ponadto poznają rodzaje, budowę i zasady działania pojazdów z napędem elektrycznym oraz infrastruktury ładowania. Absolwenci nabędą kompetencje w zakresie ich parametrów, komponentów użytych do produkcji EV oraz wszelkich kwestii technologicznych związanych z eksploatacją, serwisem i bezpieczeństwem, jak też systemami magazynowania energii w zakresie rodzajów ogniw, surowców wykorzystanych do ich produkcji, a także kluczowych parametrów, dostawców czy kwestii związanych z recyklingiem baterii.

Studenci zdobędą również wiedzę w obszarze strategii zarządzania i finansowania flot pojazdów zeroemisyjnych, jak też z zakresu zarządzania w obszarze elektromobilności dotyczącą planowania i prognozowania biznesowego, nowych modeli biznesowych, project, technology i fleet managementu, operacji biznesowych w sektorze energetycznym, społecznej odpowiedzialności biznesu, promocji i marketingu.

Rejestruj się już dziś!

Proces rekrutacyjny na rok akademicki 2023 rozpoczął się 1 grudnia 2022 r., a początek zajęć dydaktycznych zaplanowano na drugą połowę lutego 2023 r. Aplikacje można składać poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) Politechniki Warszawskiej dostępny na stronie: irk.pw.edu.pl. Liczba miejsc jest ograniczona do 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o studiach Nowa Mobilność na stronie: nowamobilnosc.pl

Źródło: pspa.com.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz