Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Jakie są perspektywy rozwoju elektromobilności w Polsce?

„Polish EV Outlook 2024” na prawie 260 stronach przedstawia aktualny stan oraz prognozy rozwoju polskiego rynku zero- i niskoemisyjnego transportu. Opracowanie zawiera niedostępny w żadnym innym źródle zbiór wiedzy na temat elektromobilności, zarówno w wymiarze krajowym jak i lokalnym.

Jakie są perspektywy rozwoju elektromobilności w Polsce?
Jakie są perspektywy rozwoju elektromobilności w Polsce?

Polski rynek samochodów elektrycznych: liderami firmy i duże miasta

„Polish EV Outlook 2024” potwierdza bardzo dynamiczny rozwój rynku samochodów całkowicie elektrycznych w Polsce. Od 2019 r. (gdy opublikowano pierwszą edycję „PEVO”) udział BEV w rejestracjach nowych pojazdów osobowych w naszym kraju wzrósł niemal 14-krotnie. Z najnowszej edycji opracowania PSNM wynika, że elektromobilność w Polsce wciąż koncentruje się przede wszystkim w największych miastach.

Polish EV Outlook 2024 Wyd I Komunikat Grafika Pojazdy 03 e1717440649509.jpg

Najwięcej samochodów całkowicie elektrycznych – prawie 23% całej polskiej floty – zarejestrowano w Warszawie. W 2023 r. stolica odpowiadała również za ponad 24% nowych rejestracji BEV w Polsce (odnotowano wzrost udziału r/r). Ok. 26% krajowego parku pojazdów zeroemisyjnych zarejestrowano w miastach liczących od 300 tys. do 1 mln mieszkańców – Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy i Lublinie. Flota w mniejszych ośrodkach miejskich, o liczbie mieszkańców od 150 tys. do 300 tys., stanowi 12% łącznej liczby samochodów z napędem elektrycznym w Polsce, natomiast miast liczących od 50 tys. do 150 tys. osób – 8% – mówi Albert Kania, Senior New Mobility Manager PSNM.

ecieplo.pl
Swój udział w polskim rynku elektromobilności coraz mocniej zaznaczają firmy. Przedsiębiorcy (bez uwzględnienia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) odpowiadają za 85% rejestracji nowych samochodów z napędem elektrycznym na polskim rynku. Udział firm jest zatem jeszcze wyższy niż w latach ubiegłych. Liderami pod względem liczby rejestracji BEV wśród przedsiębiorców po raz kolejny okazały się być firmy z obszaru CFM (73% udział w kategorii nabywców instytucjonalnych) oraz dealerzy samochodowi (13%).

Polish EV Outlook 2024 Wyd I Komunikat Grafika Pojazdy 05 e1717440694512.jpg

Co musi się stać, żeby elektromobilność w Polsce zdecydowanie przyspieszyła?

„Polish EV Outlook 2024” prezentuje trzy wariantowe scenariusze rozwoju rynku samochodów elektrycznych. W wariancie pesymistycznym przedstawiono potencjalne, teoretyczne konsekwencje braku uruchomienia programów subsydiów. Z kolei scenariusz optymistyczny przewiduje wdrożenie najbardziej kompleksowego systemu wsparcia, obejmującego m.in. możliwość odliczenia 100% VAT przy nabyciu samochodów elektrycznych, dopłaty do używanych BEV czy też wprowadzenie instrumentów wpływających na obniżenie cen energii elektrycznej.

Polish EV Outlook 2024 Wyd I Komunikat Grafika Pojazdy 04 e1717440798486.jpg

Optymalizację zasad udzielania dofinansowania (w szczególności podwyższenie budżetu programu „Mój Elektryk” oraz wzrost ceny maksymalnej dotowanych pojazdów do 275 tys. zł) przewiduje również scenariusz realistyczny. W naszych prognozach uwzględniliśmy także założenia wspólne dla wszystkich scenariuszy takie jak m.in. wprowadzenia zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych w UE od 2035 r., wyrównanie cen BEV i ICE w większości segmentów do roku 2027 r., czy też wzrost praktyczności pojazdów zeroemisyjnych (w odniesieniu do zasięgów i mocy ładowania). Absolutnie kluczowym czynnikiem jest wdrożenie zmian regulacyjnych i systemowych wpływających na rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury ładowania. Przyjęliśmy ponadto założenia, które mogą mieć negatywny wpływ na rynek e-mobility, w tym wzrost cen energii elektrycznej. Niezależnie od tego prognozujemy kontynuację wzrostu popytu na BEV wśród nabywców w Polsce. Zakładamy, że do 2030 r. sprzedaż osobowych i dostawczych samochodów całkowicie elektrycznych w naszym kraju będzie ponad 7-krotnie wyższa niż w roku 2023 – mówi Jan Wiśniewski, Dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM.

Z prognoz PSNM wynika, że przy spełnieniu odpowiednich warunków udział samochodów całkowicie elektrycznych na polskim rynku nowych pojazdów osobowych może wzrosnąć z zaledwie 3,6% w 2023 r. do prawie 12% w 2025 r. i ok. 22% w roku 2030. W konsekwencji za niecałe 7 lat park BEV o DMC do 3,5 t będzie liczyć w naszym kraju ponad 840 tys. szt. Flota hybryd typu plug-in (PHEV) do tego czasu wzrośnie do ok. 529 tys. pojazdów.

Polish EV Outlook 2024 Wyd I Komunikat Grafika Pojazdy 02 e1717440729595

Dynamiczna elektryfikacja transportu w kolejnych latach powoduje, że już teraz konieczne jest zdecydowane przyspieszenie rozbudowy stacji ładowania. Unijne rozporządzenie AFIR zakłada, że na każdy samochód całkowicie elektryczny w państwach członkowskich powinno przypadać 1,3 kW mocy w infrastrukturze ogólnodostępnej, zaś na każdą hybrydę typu plug-in 0,8 kW. W konsekwencji, uwzględniając ujęte w „Polish EV Outlook 2024” prognozy rozwoju floty, łączna moc stacji ładowania w Polsce powinna wzrosnąć od chwili obecnej o 548%, czyli 6,5-razy do 2030 r. Innymi słowy, potrzebujemy ponad 1281 MW mocy zainstalowanej w infrastrukturze ogólnodostępnej, co bez zdecydowanego usprawnienia procedur przyłączeniowych będzie niewykonalne. Do tej pory udało się uruchomić łącznie ok. 234 MW. Kwestie związane z obszarem przyłączeniowym będą przedmiotem dyskusji w gronie kluczowych interesariuszy podczas Kongresu Nowej Mobilności 2024, który odbędzie się w dniach 24-26 września w Expo Łódź – mówi Aleksander Rajch, Członek Zarządu PSNM.

Najbardziej kompleksowa analiza sektora elektromobilności w Polsce

Obok danych dotyczących rynku osobowych i dostawczych samochodów całkowicie elektrycznych treść „Polish EV Outlook 2024” obejmuje również kompleksową analizę obszaru ogólnodostępnej infrastruktury ładowania (wraz z prognozami jego rozwoju do 2040 r. w dwóch wariantowych scenariuszach), jak również analizę sektora eHDV (tj. zeroemisyjnych pojazdów ciężkich). W raporcie w szczegółowy sposób zaprezentowano ponadto ofertę modelową w segmencie e-mobility, a także najnowsze regulacje prawne kształtujące polski rynek elektromobilności. „Polish EV Outlook 2024” zawiera także estymacje w zakresie wzrostu zapotrzebowania energetycznego związanego z rozwojem floty EV.

Źródło: psnm.org

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz