Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Podnieś swoje kwalifikacje – certyfikat OZE

Certyfikowany Instalator OZE to system potwierdzający kwalifikacje instalatorów w zakresie montażu urządzeń i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Wprowadzony w Polsce w 2015 roku, ma za zadanie promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Instalator OZE - certyfikat UDT
Instalator OZE - certyfikat UDT [Źródło: udt.gov.pl]

Certyfikat wydaje się na 5 lat. Ważność certyfikatu będzie można przedłużyć na okres kolejnych 5 lat, po spełnieniu określonych wymagań.
Aby uzyskać certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii, wykonawca instalacji musi spełnić szereg wymagań, które podzielono na dwie grupy:

  1. instalatorów, którzy ukończyli szkolenie w akredytowanym ośrodku szkoleniowym i zdali egzamin,
  2. instalatorów posiadających wykształcenie zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub wykształcenie wyższe w określonej specjalności, lub na określonym kierunku.

Wniosek o wydanie certyfikatu składa się w oddziale UDT, można również wysłać go drogą elektroniczną.

Uzyskanie certyfikatu jest równoznaczne z wpisaniem instalatora do ogólnopolskiej bazy potwierdzającej posiadaną wiedzę i umiejętności w zakresie montażu odnawialnych źródeł energii, a także honorowane jest na terenie całej UE.

Certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii:

  1. kotłów i pieców na biomasę
  2. systemów fotowoltaicznych
  3. słonecznych systemów grzewczych
  4. pomp ciepła
  5. płytkich systemów geotermalnych.

Instalator, który otrzyma certyfikat zostaje umieszczony w rejestrze certyfikowanych instalatorów, wydanych certyfikatów i ich wtórników.

Źródło: udt.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz