Reklama
https://homecomfort.com.pl/

Zmiany w Programie Czyste Powietrze w 2022 roku

Już wkrótce pojawią się nowości w popularnym programie dofinansowania na wymianę źródła ciepła i inne wydatki związane z remontem i termomodernizacją domu, montażem instalacji fotowoltaicznej, czy rekuperacji. W nowej odsłonie Programu Czyste Powietrze będzie można uzyskać wyższą kwotę dotacji oraz otrzymać prefinansowanie.

Zmiany w Programie Czyste Powietrze w 2022 roku
Zmiany w Programie Czyste Powietrze w 2022 roku

 

Trzecia część programu, to m.in.:

 • intensywność dofinansowania: do 90 %
 • maksymalna kwota dotacji: do 69 000 zł
 • maksymalna dotacja do fotowoltaiki: 9 000 zł
 • maksymalna dotacja do pompy ciepła: 27 000 zł

Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach przewidziane na 2022 rok

Wprowadzenie nowej części Programu Czyste Powietrze dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania, podzielono na dwie fazy.

W pierwszej kolejności ogłoszony będzie nabór wniosków do trzeciej części programu uwzględniający następujące zasady:

 • przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym uprawniający do najwyższego poziomu wsparcia – do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe), lub do 1260 zł (jednoosobowe),
 • alternatywne kryterium: ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • intensywność dofinansowania: do 90% kosztów kwalifikowanych,
 • maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia: do 69 000 zł,
 • rozliczenie: maksymalnie w pięciu transzach,
 • okres realizacji przedsięwzięcia: do 36 miesięcy.

Równolegle, w 2022 roku będą trwały prace nad drugą fazą wdrażania trzeciej części Programu Czyste Powietrze, obejmującą m.in.:

 • prefinansowanie wydatków,
 • pomoc w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Ponadto, zostaną zmodyfikowane niektóre zapisy we wszystkich częściach programu i jego załącznikach.

Najważniejsze ze zmian, które niebawem zaczną obowiązywać to:

 • uwzględnienie możliwości finansowania wydatków z Programu Czyste Powietrze, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości,
 • umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora,
 • dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu,
 • doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

Istotną zmianą w trzeciej edycji Programu Czyste Powietrze będzie intensywność dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania, czyli 90 %, max 9 000 zł dla fotowoltaiki oraz 90%, max 27 000 zł dla pomp ciepła.

Data wejścia w życie zmienionego programu wraz z ułatwieniami oraz rozpoczęcia naboru zostanie podana w styczniu 2022 r.

Zapewniamy kompleksową obsługę wniosków do Programu Czyste Powietrze oraz innych dofinansowań.

Zapraszamy do współpracy

Wojciech Gębura
tel. 579 553 089
[email protected]

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz