Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

„Stop Smog” w Rzeszowie

Rzeszów podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej porozumienie dotyczące programu „Stop Smog”. W ramach programu na terenie miasta w 27 jednorodzinnych budynkach mieszkalnych zostanie poprawiona efektywność energetyczna, a także wymienionych będzie 27 nieefektywnych źródeł ciepła, tzw. „kopciuchów”.

„Stop Smog” w Rzeszowie
„Stop Smog” w Rzeszowie [źródło: www.gov.pl]

Rzeszów to kolejny samorząd, który podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) porozumienie w sprawie współfinansowania przedsięwzięć antysmogowych w ramach programu „Stop Smog” o wartości 1 431 000 zł. NFOŚiGW przekaże ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w formie zaliczki kwotę 987 390,00 zł.

Program obejmuje realizację w gospodarstwach domowych projektów polegających na: wymianie urządzeń lub systemów grzewczych na spełniające standardy niskoemisyjne; likwidacji urządzeń lub systemów grzewczych oraz przyłączaniu do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej lub gazowej; likwidację urządzeń lub systemów grzewczych oraz zapewnienie budynkowi mieszkalnemu jednorodzinnemu dostępu do energii z zewnętrznej instalacji OZE a także kompleksową termomodernizację budynku.

Dzięki programowi “Stop Smog” wspieramy kolejny samorząd w walce o czyste powietrze. Tym razem środki na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków trafią do Rzeszowa. Działania te przyczynią się nie tylko poprawy stanu środowiska, ale też wpłyną na oszczędności w domowych budżetach – podkreśla Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Często powtarzam, że nigdy nie jest za późno, aby zadbać o jakość powietrza, która przekłada się na zdrowie i komfort życia mieszkańców. Dlatego dobrze, że kolejne gminy i miasta dołączają do programu „Stop Smog”, istotnej inicjatywy uzupełniającej ofertę antysmogowego programu „Czyste Powietrze” – mówi Paweł Mirowski, zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków.

Cieszę się, że tym razem Rzeszów skorzysta z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czego dowodem jest dzisiejsze podpisane porozumienie. Liczę, że dzięki sprawnej współpracy z samorządami wykorzystamy je z pożytkiem dla mieszkańców i środowiska. Skala potrzeb jest bardzo duża, ale i środki przeznaczone na walkę o poprawę jakości powietrza, przekazane przez polski rząd, są rekordowe – dodaje wiceprezes Mirowski.

Rzeszów ma znakomicie rozwiniętą infrastrukturę, którą budowaliśmy przez lata. Teraz musimy położyć jak największy nacisk na to, aby mieszkańcy oddychali czystym powietrzem. Dlatego interesują nas wszelkie rozwiązania, które temu sprzyjają. Inwestujemy w zieleń i ekologiczny transport miejski, wspólnie z miejskimi spółkami i naszymi jednostkami inwestujemy w fotowoltaikę oraz inne proekologiczne rozwiązania. Programy takie jak STOP SMOG są z kolei kierowane bezpośrednio do mieszkańców, którym możemy pomóc w finansowaniu ekologicznych zadań – powiedział prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, podkreślając, że proekologiczne działania są niezbędne, aby mieszkańcom żyło się w mieście dobrze.

To kolejny program, który będziemy realizować, aby poprawić jakość powietrza w Rzeszowie. Mieszkańcy, którzy do niego przystąpią skorzystają także obniżając w ten sposób swoje rachunki za energię. Domy, które im zmodernizujemy będą bardziej efektywne energetycznie. Oznacza to, że będzie w nich cieplej, a koszty ogrzewania spadną –zaznacza wiceprezydent Jolanta Kaźmierczak.

Porozumienie zostało podpisane 14 listopada 2022 r. w Rzeszowie przez Pawła Mirowskiego, zastępcę Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków oraz Jolantę Kaźmierczak, wiceprezydent miasta Rzeszów.

Porozumienia w ramach programu „Stop Smog” są jednym z wielu działań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz poprawy jakości powietrza oraz zwiększenia efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz