Reklama
https://www.stiebel-eltron.pl/

Głosowanie europosłów nad dyrektywą EPBD wieszczy koniec ery kotłów na paliwa kopalne

14 marca 2023 roku Posłowie do Parlamentu Europejskiego zagłosowali za przyspieszeniem drogi do dekarbonizacji budynków, a w przyszłości za zakończeniem ery kotłów na paliwa kopalne, ponieważ uzgodnili swoje stanowisko w sprawie zmienionego prawa UE dotyczącego energii w budynkach.

Głosowanie europosłów nad dyrektywą EPBD wieszczy koniec ery kotłów na paliwa kopalne
Głosowanie europosłów nad dyrektywą EPBD wieszczy koniec ery kotłów na paliwa kopalne

Jest to bardzo ważny moment dla branży pomp ciepła, która oferuje energooszczędne, korzystające z OZE rozwiązania grzewcze.

Sprawozdanie Parlamentu zawiera wymóg, aby wszystkie nowe budynki w UE były bezemisyjne od 2028 roku (w 2026 r. budynki publiczne) oraz aby państwa członkowskie zaplanowały stopniowe wycofanie ogrzewania paliwami kopalnymi do 2035 roku, z możliwością przedłużenia tego okresu w niektórych krajach UE do 2040 roku. Nowa dyrektywa zakazuje dotacji do kotłów na paliwa kopalne od początku 2024 roku.

Dzisiejszy dzień to ogromny krok w kierunku dekarbonizacji budynków. Rządy krajowe mogą teraz sprawić, że będą one zdrowsze, bardziej przystępne i sprzyjające włączeniu społecznemu dla wszystkich – skomentowała Jozefien Vanbecelaere, szef działu spraw UE w Europejskim Stowarzyszeniu Pomp Ciepła.

Jak twierdzi Paweł Lachman, prezes zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła – Bardzo ważną kwestią jest poparcie posłów Parlamentu dla ustanowienia ścieżki rozwoju wraz z celami liczbowymi dla ich wkładów we wdrażaniu energii słonecznej i pomp ciepła w budynkach w krajowych planach renowacji budynków. Powinno mieć to kluczowe znaczenie w rozwoju energetyki prosumenckiej w Europie.

Jednym ze sposobów pomocy państwom członkowskim w wycofaniu kotłów na paliwa kopalne byłaby zmiana w unijnym rozporządzeniu w sprawie Ekoprojektu, które określa zasady efektywności energetycznej urządzeń, w tym do ogrzewania i ciepłej wody. Komisja Europejska zapowiedziała w swoim planie REPowerEU z maja 2022 roku, że zaproponuje de facto zakaz samodzielnych kotłów na paliwa kopalne na rok 2029 w swojej nadchodzącej propozycji Ekoprojektu, która będzie omawiana 27 kwietnia 2023 r. EHPA i PORT PC będą uważnie obserwować te dyskusje.

Przegłosowane 14 marca 2023 roku prawo, Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), przechodzi teraz do etapu „trilogów”, w którym odbędą się negocjacje między Radą UE, Parlamentem i Komisją w celu osiągnięcia i publikacji ostatecznego uzgodnionego tekstu.

Źródło: portpc.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz