Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

250 mln EUR z Banku Światowego na rozwój programu „Czyste Powietrze”

Bank Światowy wspiera rozwój programu „Czyste Powietrze”. 18 kwietnia 2024 r. Polska sfinalizowała z Bankiem Światowym umowę pożyczki, co oznacza zasilenie budżetu państwa kwotą w wysokości 250 mln EUR oraz dalsze wsparcie doradcze ekspertów Banku Światowego dla programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

250 mln EUR z Banku Światowego na rozwój programu „Czyste Powietrze”
250 mln EUR z Banku Światowego na rozwój programu „Czyste Powietrze”

Podpisana umowa pożyczki „Program Czyste Powietrze: ekologiczne źródła ogrzewania w sektorze mieszkaniowym” (pożyczka MBOiR nr 9310-PL) niesie za sobą finansowe wsparcie dla Polski, ale również wsparcie doradcze ekspertów Banku Światowego w zakresie skutecznej realizacji i dalszego rozwoju programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (PPCP – program priorytetowy „Czyste Powietrze”).

Pożyczka Banku Światowego w wysokości 250 mln EUR udzielona zostaje stronie polskiej na okres do 5 lat (2022-2027). Pożyczka ma zasilić budżet państwa na poczet utraconych wpływów podatkowych w ramach ulgi termomodernizacyjnej komplementarnej do PPCP. Transze pożyczki będą wypłacane stronie polskiej wraz z postępami realizacji PPCP. Elementem pożyczki jest doradztwo Banku Światowego na rzecz dostosowywania PPCP do potrzeb beneficjentów w Polsce.

Za prowadzenie negocjacji w sprawie uzgodnienia treści umowy pożyczki z przedstawicielami Banku Światowego był odpowiedzialny minister właściwy do spraw budżetu (MF) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu (MKiŚ) i ekspertów NFOŚiGW.

Podpisanie umowy pożyczki Banku Światowego uzależniono od zapewnienia finansowania UE, w szczególności KPO. W obecnej sytuacji nie ma już przeszkód, aby umowę sfinalizować – informuje Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska.

Program „Czyste Powietrze” jest jednym z najbardziej wymagających programów priorytetowych realizowanych przez NFOŚiGW. Z jednej strony ma precyzyjnie określone cele i jest mocno rozbudowany zarówno w zakresie swojej oferty, jak i organizacji systemu wsparcia. Z drugiej, wymaga stałego reagowania na sytuację zewnętrzną, dynamiczny rynek cen i usług oraz na nowe potrzeby grup docelowych – beneficjentów tego programu. Współpraca z Bankiem Światowym daje możliwość wymiany doświadczeń Banku z działań w tym obszarze w innych krajach i doświadczeń NFOŚiGW z dotychczasowej realizacji programu „Czyste Powietrze” w Polsce – dodaje ministra Paulina Hennig-Kloska.

Dla NFOŚiGW szczególnie cenna jest pomoc techniczna i stałe wsparcie Banku Światowego oferowane i realizowane dla programu już od 2020 r. Eksperci Banku Światowego i NFOŚiGW monitorują postępy we wdrażaniu programu i prowadzą wspólne prace nad rozwiązywaniem wyzwań pojawiających się w trakcie realizacji tego tak ważnego dla poprawy jakości powietrza w Polsce programu. Wspólnie pochylamy się nad kolejnymi potrzebami zmian w programie, tak aby był najbardziej skuteczny i efektywny. Bank Światowy aktywnie uczestniczy m.in. w nowym projekcie pilotażowym, jaki stanowią tzw. operatorzy, którzy służą stałym i kompleksowym wsparciem dla beneficjenta programu, zwłaszcza tego o najniższych dochodach, nieposiadającego zdolności kredytowej i organizacyjnej dla podjęcia inwestycji w termomodernizację swojego budynku i wymiany źródła ciepła – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, prezeska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Bank Światowy wspiera Polskę w działaniach zmierzających do poprawy jakości powietrza i zwiększania efektywności energetycznej poprzez przejście na czystsze i bardziej zrównoważone systemy ogrzewnictwa w budynkach mieszkalnych. Cieszymy się, że możemy wspierać merytorycznie program „Czyste Powietrze” oraz działać na rzecz zwiększenia jego inkluzywności. Uruchomienie wsparcia finansowego sprawia, że nasza współpraca stanie się jeszcze bliższa: wspólnie realizujemy misję, którą postawił przed sobą Bank Światowy – eliminacja ubóstwa na planecie nadającej się do życia – mówi Marina Wes, dyrektor Banku Światowego na Unię Europejską.

Przewidziane w umowie pożyczki wskaźniki, warunkujące wypłatę kolejnych transz pożyczki, stanowią odzwierciedlenie działań NFOŚiGW w ramach rozwoju PPCP i zostały w dużym stopniu już zrealizowane przez NFOŚiGW w latach 2021-2023, stąd wypłacenie pierwszej transzy pożyczki będzie możliwe już w 2024 r. wraz z ich potwierdzeniem ze strony wyłonionego przez MKiŚ zewnętrznego weryfikatora postępów realizacji PPCP.

 

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz