Reklama
bosch-homecomfort

Ulga termomodernizacyjna 2021 – co i ile można odliczyć?

Bankier.pl zorganizował 18 lutego wydarzenie pod nazwą Dzień fotowoltaiki, którego głównym tematem były zagadnienia związane z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. W publikacji podsumowujemy temat ulg i dofinansowań, z jakich można skorzystać, instalując panele słoneczne, wymieniając kocioł lub stolarkę okienną.

Co można odliczyć, stosując ulgę termomodernizacyjną?
Co można odliczyć, stosując ulgę termomodernizacyjną? [Źródło: bankier.pl]

Ulgą termomodernizacyjną objęte są osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego i rozliczają się z fiskusem, korzystając z:

 • podatku według skali podatkowej (17 proc. i 32 proc.),
 • według 19 proc. stawki podatku,
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Resort finansów podkreśla, iż z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Odliczeniu podlegają natomiast zarówno materiały budowlane, urządzenia, jak i usługi niezbędne podczas montażu.

Jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Podatnicy muszą złożyć specjalny załącznik PIT/O.

Nie jest to samodzielny formularz podatkowy – podkreśla Ewelina Czechowicz, prawnik PIT.pl.

Druk PIT/O należy złożyć z deklaracją PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS lub PIT-37.

Co można odliczyć, stosując ulgę termomodernizacyjną?

⇒ W katalogu wydatków uwzględnione zostały następujące materiały budowlane oraz urządzenia:

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem,
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100),
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej,
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
 • pompa ciepła wraz z osprzętem,
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem,
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

⇒ Oprócz materiałów budowlanych oraz urządzeń podatnicy w ramach ulgi termomodernizacyjnej mogą odliczyć szereg usług:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
  wykonanie analizy termograficznej budynku,
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów,
 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych,
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego,
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego,
 • montaż pompy ciepła,
 • montaż kolektora słonecznego,
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji,
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

⇒ Wymienione w rozporządzeniu wydatki mogą być odliczone, jeśli spełnią następujące warunki:

 • wydatki muszą dotyczyć przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek,
 • udokumentowanie fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku zakupu,
 • odliczeniu podlegają tylko te koszty, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej,
 • właściciele domów nie mogą odliczyć wydatków, które zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Limity w uldze termomodernizacyjnej

Powyższe warunki, które należy spełnić, są dodatkowo obwarowane limitem w zastosowaniu. Właściciel budynku może maksymalnie odliczyć koszty na kwotę 53 tys. zł. W przypadku gdy właścicielami domu są małżonkowie, mogą odliczyć 106 tys. zł, po 53 tys. zł każdy z nich.

W przypadku, gdy kwota odliczenia przewyższa roczny dochód podatnika, ustawodawca zaproponuje rozwiązanie – pozostałą część do odliczenia można rozłożyć: maksymalnie na okres nie dłuższy niż 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży określony na fakturze VAT. W przypadku braku informacji o dniu sprzedaży przyjmuje się, że dzień ten przypada na dzień w którym wystawiono fakturę.

Źródło: bankier.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz