Reklama
https://homecomfort.com.pl/

Nowoczesne zarządzanie mediami z systemem OMNITORUS

Wzrost cen mediów użytkowych: energii elektrycznej, wody, ciepła i gazu dotyka wszystkich. Odczuwają to przedsiębiorcy, zarządzający przedsiębiorstwami, zakładami przemysłowymi, jak i osoby odpowiedzialne za obiekty użyteczności publicznej. Kluczowe stają się zatem rozwiązania, pozwalające na skuteczne optymalizowanie zużycia mediów, które przełoży się na ich oszczędności.

Nowoczesne zarządzanie mediami z systemem OMNITORUS
Nowoczesne zarządzanie mediami z systemem OMNITORUS

Grupa Apator opracowała i wdrożyła nowoczesny system do zarządzania mediami OMNITORUS, który pozwala oszczędzać i na bieżąco monitorować koszty ponoszone na ich zakup. Rozwiązanie wskazuje newralgiczne miejsca, w których optymalizacja jest wymagana, by obniżyć koszty zużycia mediów, ale też pozwala na racjonalne planowanie wydatków na przyszłość. OMNITORUS służy także do rozliczania zużycia energii elektrycznej, gazu i wody oraz pomaga w przygotowywaniu raportów wraz z wizualizacją zużycia mediów.

System wykorzystuje zasadę stopniowania opomiarowania, tak by uchronić przedsiębiorców przed zbyt wysokimi kosztami poniesionymi na optymalizację zużycia energii. Stopniowanie polega na opomiarowaniu głównych przyłączy energetycznych, a dopiero w kolejnych krokach, na podstawie zgromadzonych danych, pozwala na podjęcie decyzji o opomiarowaniu pozostałych obwodów wewnętrznych i kluczowych maszyn. Pozwala to najpierw na analizę potrzeb energetycznych, a następnie na kontrolowanie kosztów pracy poszczególnych linii, maszyn czy partii produktów.

1 2 300x241 1

Ważną funkcjonalnością rozwiązania jest możliwość sporządzania analiz i raportów. Aby dostarczane informacje były jak najbardziej precyzyjne, istotne jest poznanie potrzeb klienta, przed ostatecznym wdrożeniem systemu. Warto mieć na uwadze również to, że na koszty działalności przedsiębiorstwa wpływa nie tylko bezpośrednie zużycie energii w procesach wytwórczych, ale także jakość energii, która przekłada się m.in. na żywotność i niezawodność urządzeń.

OMINITORUS – jako system do monitoringu zużycia energii elektrycznej pozwala poprawiać jakość zasilania, także dzięki wykorzystaniu nowoczesnych liczników z wbudowanymi funkcjami pomiaru i kontroli jakości energii oraz autorskim rozwiązaniem dotyczącym aktywnej kontroli wybranych parametrów.

W zakresie energii elektrycznej rozwiązanie pozwala na:

  • dostosowanie poziomu mocy zamówionej do realnych potrzeb
  • minimalizację kar za przekroczenia mocy umownej
  • kontrolę istotnych parametrów sieci (odczyty bieżące i dane historyczne) m.in: napięcia i prądy na fazach, moc czynna pobierana i oddawana, moc bierna, tgφ – uniknięcie opłat za przekroczenie
  • ostrzeganie o przekraczaniu krytycznych parametrów definiowanych przez klienta (Strażnik – wyłączanie/przełączenie obwodów)

Przyjazny interfejs użytkownika oraz hierarchiczna struktura dostępu do poszczególnych funkcji i raportów pozwala w prosty sposób wykorzystać zalety systemu zarówno osobom pełniącym funkcje zarządcze, jak i pracownikom działów technicznych oraz finansowych.

Chmurowe systemy monitorujące zużycie to niezbędny etap wstępny w kierunku w pełni świadomego zarządzania energią i mediami. Możemy liczyć nie tylko na obniżenie zużycia mediów rzędu 15-20%, ale także dodatkowe korzyści związane z możliwością optymalizacji rachunków.

Efektywne zarządzanie odczytami, w dobie znacznego wzrostu kosztów nośników energii, może stać się niezbędnym narzędziem, które przyniesie znaczące oszczędności, co zostanie z pewnością docenione przez wielu przedsiębiorców i menedżerów.

Źródło: www.apator.com

Kontakt:
Ireneusz Wendelski
Menedżer Regionu
Apator SA
tel. +48 506 009 228
[email protected]

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz