.
Reklama
ceo-shop.pl
.
Zysk Polenergii w I kwartale 2022 roku w górę o 220 proc. [źródło: www.polenergia-pv.pl]

Zysk Polenergii w I kwartale 2022 roku w górę o 220 proc.

Polenergia - największa polska prywatna grupa energetyczna, w pierwszym kwartale 2022 roku po raz kolejny odnotowała znaczną poprawę wszystkich kluczowych wskaźników finansowych. Skorygowany zysk netto poszedł w górę o 237 proc. r/r do 116 mln PLN, natomiast skorygowana EBITDA wzrosła o 136 proc. r/r do 179 mln PLN. Przychody ze sprzedaży od stycznia do marca tego roku osiągnęły poziom 2 476 mln PLN co oznacza wzrost r/r o 289 proc.

Zysk Polenergii w I kwartale 2022 roku w górę o 220 proc. [źródło: www.polenergia-pv.pl]
Zysk Polenergii w I kwartale 2022 roku w górę o 220 proc. [źródło: www.polenergia-pv.pl]
  •  2 476 mln PLN przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2022 roku;
  • 179 mln PLN wynik skorygowanej EBITDA w pierwszym kwartale 2022 roku;
  •  116 mln PLN skorygowany zysk netto w pierwszym kwartale 2022 roku;
  •  110 mln PLN zysk netto w pierwszym kwartale 2022 roku;
  •  57 proc. skorygowana marża EBITDA w pierwszym kwartale 2022 roku (bez segmentu obrotu);
  •  43 proc. średnia produktywności netto farm wiatrowych w pierwszym kwartale 2022 roku;
  • 269 GWh rekordowa produkcja netto energii z farm wiatrowych w pierwszym kwartale 2022 roku;
  •  205 MW moc obecnie budowanych projektów lądowych farm wiatrowych;

W pierwszym kwartale 2022 roku Polenergia podtrzymała wzrostowy trend osiągając wyniki na poziomie skorygowanej EBITDA oraz zysku netto wynoszące odpowiednio 178,9 mln PLN oraz 109,6 mln PLN, co stanowi wzrost w relacji do pierwszego kwartału ubiegłego roku odpowiednio o 103,2 mln PLN i 75,4 mln PLN. Do poprawy wskaźników Grupy w raportowanym okresie przyczyniły się bardzo dobre wyniki segmentu obrotu i sprzedaży głównie ze względu na wzrost wyceny transakcji terminowych w obszarze sprzedaży do klientów strategicznych, a także wyższy wynik na handlu energią i certyfikatami oraz segmentu lądowych farm wiatrowych spowodowany wyższą wietrznością.

Reklama
oknonet.pl

Przychody Polenergii od stycznia do marca tego roku wyniosły 2 476 mln PLN i były wyższe od ubiegłorocznych o 1 839 mln PLN, co było spowodowane głównie wyższymi przychodami w segmencie obrotu i sprzedaży o 1 792 mln PLN oraz lądowych farm wiatrowych o 39 mln PLN. Skorygowana marża EBITDA Grupy z wyłączeniem działalności obrotu (segment ten charakteryzuje się relatywnie niską marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji) wzrosła w pierwszym kwartale 2022 roku o 9,8 p.p. do 57,1 proc.

Początek tego roku stał pod znakiem bardzo dobrej wietrzności. Orkan Franklin rozkręcił wiatraki Polenergii do rekordowych poziomów. 21 lutego generacja segmentu wiatrowego Grupy osiągnęła moc 250 MW, co stanowiło blisko 89 proc. całkowitej mocy farm wiatrowych Polenergii. Produkcja netto zielonej energii z lądowych farm wiatrowych w pierwszym kwartale tego roku osiągnęła rekordowy poziom 268,5 GWh. W porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku oznacza to wzrost aż o 55 proc. Średnia wydajność całego sektora w Polsce w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosła 41,7 proc. Jednak spółka wciąż przekracza produktywność całej branży wiatrowej uzyskując wynik na poziomie 43,3 proc. Liderem Grupy jest Farma Wiatrowa Mycielin, której produktywność w raportowanym okresie wyniosła 51 proc. Niewiele niższy wynik na poziomie 47 proc. odnotowała Farma Wiatrowa Gawłowice. Oddana do użytkowania w październiku ubiegłego roku najnowsza inwestycja Farma Wiatrowa Szymankowo uzyskała produktywność na poziomie 45 proc.

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie na bieżąco monitorowane i identyfikowane są zdarzenia oraz czynniki ryzyka, które mogą mieć wpływ na działalność i wyniki finansowe Polenergii. W ocenie Zarządu, Grupa nie jest w sposób bezpośredni narażona na negatywne skutki konfliktu ze względu na marginalne zaangażowanie Spółek z Grupy w działalność na terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy oraz współpracę z partnerami mającymi swoje siedziby w tych państwach. Segment Gazu i Czystych Paliw pozostaje w dużej mierze odporny na bieżącą zmienność cen na rynku. Marża na produkcji energii elektrycznej w 2022 roku nie jest zagrożona w związku z odwróceniem kontraktów na sprzedaż energii elektrycznej oraz zakup gazu i praw do emisji CO2 w 2021 roku. Natomiast dostawy gazu w związku z realizowanymi kontraktami na produkcję ciepła zostały już zabezpieczone do końca 2023 roku.

Kluczowym elementem planu uniezależnienia Europy od rosyjskich paliw kopalnych w ciągu najbliższych ośmiu lat jest podniesienie celu OZE na rok 2030 o 8 p.p., z 32 proc. do 40 proc. Utrzymujące się wysokie ceny energii wraz z ograniczonym wykorzystaniem konwencjonalnych surowców takich jak węgiel, gaz i ropa naftowa mogą stać się dodatkowym bodźcem do zwiększenia skali inwestycji w Odnawialne Źródła Energii  – stwierdza dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii.

Realizacja Strategii Polenergii przebiega bez istotnych zakłóceń. Grupa prowadzi budowę czterech projektów farm wiatrowych o łącznej mocy 205 MW, które uzyskały wsparcie w ramach aukcji OZE. Budowy farm wiatrowych Dębsk i Kostomłoty przebiegają zgodnie z harmonogramem i ich zakończenie przewidziane jest w trzecim kwartale tego roku. W przypadku Farmy Wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW zmontowano i zenergetyzowano wszystkie 55 turbin i trwa ruch próbny poszczególnych turbin. W przypadku Farmy Wiatrowej Kostomłoty o mocy 27 MW zmontowanych zostało wszystkie 9 turbin i również rozpoczął się ich próbny ruch.

Projekty Farmy Wiatrowej Piekło o mocy 13 MW oraz Farmy Wiatrowej Grabowo o mocy 44 MW znajdują się już w fazie budowy, które potrwają do połowy
przyszłego roku. Projekt Farm Fotowoltaicznych Buk znajduje się w końcowej fazie budowy. Jego zakończenie planowane jest jeszcze w trzecim kwartale tego roku. Z kolei dwa portfele projektów fotowoltaicznych Sulechów II oraz Sulechów III czekają już tylko na właściwe pozwolenia i ich uruchomienie planowane jest jeszcze w maju.

Kontynuowane są prace rozwojowe w segmencie morskich farm wiatrowych. W lutym 2022 roku spółki projektowe MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III dokonały wyboru preferowanego dostawcy morskich turbin. Tym samym Polenergia i Equinor współrealizujące bałtyckie inwestycje jako pierwsze spośród firm realizujących projekty morskich farm wiatrowych w Polsce wybrały swojego dostawcę generatorów.

W pierwszym kwartale 2022 roku Polenergia Fotowoltaika dokonała montażu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 22,9 MW, natomiast Polenergia Pompy Ciepła zainstalowała 97 pomp ciepła. Obie spółki wdrożyły do sprzedaży produkt Polenergia 360 mający na celu zapewnienie prosumentom zwrotu z inwestycji fotowoltaicznych na poziomie porównywalnym z systemem opustów, dostarczając jednocześnie klientom czystą, odnawialną i zeroemisyjną energię produkowaną w aktywach wytwórczych Grupy w wyjątkowym na polskim rynku standardzie Energia 2051 potwierdzonym certyfikatem TÜV SÜD. Pomimo zmiany systemu wsparcia poprzez likwidację prosumenckiego systemu opustów i wprowadzeniu systemu net-billingu, wysokie ceny energii oraz nabór wniosków w czwartej edycji programu Mój Prąd mogą zmotywować nowych klientów do zakładania instalacji fotowoltaicznych, które dadzą poczucie niezależności energetycznej.

Źródło: www.polenergia.pl

 

Polenergia Fotowoltaika
Plac Ireneusza Gugulskiego 1
02-661 Warszawa
Tel. 799-399-888
www.polenergia.pl
[email protected]

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz