Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Polenergia rozpoczyna wodorowy projekt badawczo-rozwojowy

Polenergia rozpoczyna wodorowy projekt badawczo-rozwojowy [źródło: www.polenergia.pl]
Polenergia rozpoczyna wodorowy projekt badawczo-rozwojowy [źródło: www.polenergia.pl]

Polenergia znalazła się wśród sześciu zespołów, którym wiosną 2022 roku, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało dofinansowanie na realizację innowacyjnych projektów energetycznych w ramach pierwszego konkursu „Nowe technologie w zakresie energii”. Konkurs wspiera osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej, poprzez wdrażanie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne państwa i zwiększających konkurencyjność rodzimej gospodarki.

Celem badawczo-rozwojowego projektu „H2 HUB Nowa Sarzyna: Magazynowanie Zielonego Wodoru” jest wykorzystanie zielonego wodoru, wyprodukowanego w procesie elektrolizy wody zasilanej energią odnawialną, do produkcji odnawialnego paliwa lotniczego. Powstałe w ten sposób paliwo pozwoli na obniżenie emisji gazów cieplarnianych w przemyśle lotniczym, bez potrzeby budowy nowej infrastruktury, baz paliwowych oraz opracowywania nowych konstrukcji samolotów.

Produkcja zielonego wodoru jest ważnym elementem strategii Polenergii. Jako jeden z liderów energetyki odnawialnej w Polsce, prowadzimy zaawansowany program rozwoju nowego biznesu opartego właśnie o zielony wodór. Jego elementem jest wielkoskalowa fabryka wodoru produkowanego w procesie elektrolizy wody na Górnym Śląsku, a także mniejsze projekty, takie jak zlokalizowana przy Elektrociepłowni w Nowej Sarzynie 5 MW instalacja wytwarzająca zielony wodór na potrzeby przemysłu, energetyki i transportu publicznego oraz projekt produkcji odnawialnego paliwa lotniczego, na którego realizację podpisaliśmy umowę. – stwierdza Iwona Sierżęga, członkini Zarządu Grupy Polenergia.

Projekt „H2 HUB Nowa Sarzyna: Magazynowanie Zielonego Wodoru” realizowany będzie w trzech etapach. Po realizacji każdego z etapów, konsorcjum oraz NCBiR oceni rezultaty projektu i podejmie decyzję o przejściu do kolejnego etapu. Pierwszy etap obejmuje stworzenie rozbudowanego studium wykonalności. Podpisana umowa przewiduje dofinansowanie tej fazy projektu kwotą blisko 100 tys. PLN, co stanowi połowę przewidywanych nakładów finansowych na tym etapie projektu. Łączna wartość dotacji

NCBiR do całego projektu H2HUB wynosi ponad 95 mln PLN. Zielony wodór jest postrzegany jako kluczowy element transformacji energetycznej, który pozwoli na uniknięcie emisji CO2 w sektorach przemysłu trudnych do dekarbonizacji takich jak: produkcja stali, cementu, w transporcie morskim oraz transporcie lotniczym. Głównym wyzwaniem związanym z wykorzystaniem wodoru jako nośnika energii jest jego stosunkowo niska objętościowa gęstość energetyczna w porównaniu do tradycyjnych paliwkopalnych. Jego magazynowanie wymaga budowy zaawansowanych zbiorników, w których wodór w postaci gazowej przechowywany jest pod wysokim ciśnieniem. Alternatywną metodą magazynowania jest konwersja wodoru do innych związków chemicznych np. paliw ciekłych.

źródło: www.polenergia.pl

Polenergia Fotowoltaika
Plac Ireneusza Gugulskiego 1
02-661 Warszawa
Tel. 799-399-888
www.polenergia.pl
[email protected]

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz