Reklama
https://h2poland.com.pl/

Za nami webinarium „Jak zacząć oszczędzać na ogrzewaniu budynków?”

We wtorek, 10 stycznia w siedzibie PGE Energia Ciepła w Warszawie odbyło się webinarium na temat „Jak zacząć oszczędzać na ogrzewaniu budynków?”. Podczas spotkania online rozmawiano na temat oszczędzania zużycia ciepła i źródeł finansowania inwestycji poprawiających efektywność energetyczną budynków. Wydarzenie było częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej „Liczy się ciepło”.

Za nami webinarium „Jak zacząć oszczędzać na ogrzewaniu budynków”

W spotkaniu wzięli udział eksperci Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, spółki PGE Energia Ciepła S.A., przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Banku Ochrony Środowiska:

  • Dorota Jeziorowska, Dyrektor PTEZ
  • Paweł Kaliński, Dyrektor Departamentu Rynku Ciepła PGE Energia Ciepła S.A., Wiceprzewodniczący Zespołu PTEZ ds. rynków ciepła
  • Ewa Kossak, Naczelnik Wydziału Efektywności Energetycznej w Departamencie Ciepłownictwa z Ministerstwie Klimatu i Środowiska
  • Andrzej Wiktorowicz, Doradca Energetyczny NFOŚiGW
  • Magdalena Filip, Doradca Energetyczny NFOŚiGW
  • Anna Nikodemska-Minota, Menedżer Zespołu Programów Pomocowych i Projektów Europejskich w Departamencie Produktów Kredytowych i Programów Publicznych z Banku Ochrony Środowiska
  • Piotr Dul, Inżynier Ekolog w Departamencie Polityki Ekologicznej, ESG i Taksonomii z Banku Ochrony Środowiska
Reklama
oknonet.pl

Poruszono kwestię tego, w jaki sposób skutecznie oszczędzać ciepło w gospodarstwie domowym, budynku wielorodzinnym, instytucji publicznej. Omówiono przykłady dobrych praktyk, dotyczących tego, w jaki sposób podnieść efektywność energetyczną budynku, jak przeprowadzić termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w zarządzanej nieruchomości, czy przedsiębiorstwie. Przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazali informacje jak pozyskać środki na audyt energetyczny i inne dokumenty potrzebne do zrealizowania inwestycji, wymianę źródeł ciepła, termomodernizację i przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Warto debatować o tym, że są sposoby na kompleksowe oszczędzanie ciepła i obniżanie kosztów jego zakupu. Podstawą są zmiany w codziennych nawykach mieszkańców oraz inwestycje w efektywność energetyczną, termomodernizację czy wymianę źródeł ciepła. Mamy nadzieję, że nasze webinarium zainspiruje właścicieli i zarządców nieruchomości do inwestycji, które pozwolą na obniżanie zużycia ciepła i realne oszczędności finansowe — mówi Dorota Jeziorowska, dyrektor PTEZ

Webinarium skierowane było do właścicieli nieruchomości, zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Spotkanie śledziło kilkuset uczestników, wśród których nie zabrakło przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, odpowiadających za zarządzanie obiektami publicznymi. W trakcie dyskusji eksperci przedstawili porady, w jaki sposób redukować koszty utrzymania budynków, ale również finansowania koniecznych projektów inwestycyjnych, jak wymiana źródeł ciepła czy termomodernizacja nieruchomości.

Bank Ochrony Środowiska oferuje wiele rozwiązań przygotowanych właśnie pod kątem poprawy efektywności energetycznej. Dodatkowo bank posiada kadrę techniczną – zespół Inżynierów Ekologów pomagającą inwestorom strukturyzować transakcje. Klient otrzymuje zatem pełne wsparcie, od identyfikacji potrzeb, po dobór właściwych produktów i źródeł finansowania — zaznaczyła Anna Nikodemska-Minota, Menedżer Zespołu Programów Pomocowych i Projektów Europejskich w Departamencie Produktów Kredytowych i Programów Publicznych z Banku Ochrony Środowiska.

Zachętą do skorzystania np. z programu Czyste Powietrze jest możliwość otrzymania dofinansowania, którego wysokość jest uzależnionego od zasobów finansowych zainteresowanych. Mniej zamożni właściciele czy współwłaściciele domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w tych domach mogą otrzymać wyższe wsparcie. Od 3 stycznia uruchomiona została nowa edycja Programu Czyste Powietrze, w ramach której podwyższono progi dochodowe kwalifikujące Beneficjentów do wsparcia na określonym poziomie, rozszerzając tym samym grupę odbiorców i zwiększając wysokość dostępnego dofinansowania. W ostatnim czasie znowelizowana została również ustawa o Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Wprowadzone zmiany przynoszą szereg korzyści dla inwestorów z sektora mieszkaniowego tj. wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

Temat kształtowania otoczenia prawnego dotyczącego efektywności energetycznej podjęła przedstawicielka Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Zwróciła uwagę na szeroką dostępność licznych programów pozwalających na sfinansowanie wymiany źródeł ciepła czy podłączenia do sieci ciepłowniczych.

Na forum Unii Europejskiej trwają dyskusje na temat ostatecznego kształtu dokumentów unijnych dotyczących efektywności energetycznej, które przewidują m.in. nowe wyższe cele w tym zakresie. W tym kontekście kwestia bezpieczeństwa energetycznego jest obecnie bardzo często podnoszona. Należy pamiętać, że efektywność energetyczna zmniejsza zapotrzebowanie na paliwa i energię i przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Pozwala nam ograniczyć zależność energetyczną. Rozwój efektywności energetycznej rozpoczął się w latach 70. w trakcie kryzysu naftowego. Dziś również zmagamy się z kryzysem energetycznym, a efektywność może zapewnić nam dostęp do energii (elektrycznej i cieplnej) dzięki jej oszczędzaniu – podkreśliła Ewa Kossak, Naczelnik Wydziału Efektywności Energetycznej w Departamencie Ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

W trakcie webinarium głos zabrali także Doradcy Energetyczni NFOŚIGW, którzy na co dzień edukują na temat efektywności energetycznej, a przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska zaprezentowali kluczowe produkty, umożliwiające finansowanie projektów pozwalających na znaczące oszczędności ciepła.

Projekt Doradztwa Energetycznego tworzy zespół pasjonatów, którzy pracują w projekcie w szesnastu województwach. Działamy na terenie całej Polski i świadczymy nasze usługi całkowicie bezpłatnie każdemu, kto chce uzyskać informacje ta temat efektywności energetycznej. Naszymi odbiorcami są osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości czy jednostki samorządu terytorialne. Pomagamy w każdym etapie inwestycji, od przygotowań, przez uzyskanie dofinansowania, po prace budowlane i rozliczenie przedsięwzięcia — podkreśliła Magdalena Filip, Doradca Energetyczny NFOŚiGW. 

Podczas spotkania przedstawiono szereg porad, których wprowadzenie w codziennym użytkowaniu nieruchomości może ułatwić skuteczne oszczędzanie ciepła.

Warto podkreślić, że jako PGE Energia Ciepła — największy w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji, realizujemy wiele inicjatyw zachęcających do efektywności energetycznej i promujemy oszczędzanie ciepła. Stąd też szeroki program realizowanych przez nas inwestycji i stałe zachęty do przyłączenia do sieci ciepłowniczych, realizowane w największych polskich miastach — podkreślił Paweł Kaliński, Dyrektor Departamentu Rynku Ciepła PGE Energia Ciepła S.A., Wiceprzewodniczący Zespołu PTEZ ds. rynków ciepła

Webinarium zainicjowało serię spotkań na temat instytucjonalnych aspektów oszczędności ciepła w całym kraju. Pierwsze, lokalne spotkanie bezpośrednie odbędzie się w Białymstoku (12 stycznia), a następnie w Krakowie (18 stycznia), we Wrocławiu (24 stycznia) i w Katowicach (31 stycznia). Udział w wydarzeniach można zgłosić przez stronę: https://liczysiecieplo.pl/spotkania-lokalne.

Spotkanie dotyczące oszczędzania ciepła i tematy efektywności energetycznej zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych we współpracy z PGE Energia Ciepła, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwem Klimatu i Środowiska i Bankiem Ochrony Środowiska.

Źródło: ptez.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz