Reklama
https://h2poland.com.pl/

Dotacja do wymiany źródła ciepła w Łodzi

Łódź to jedno z największych miast w Polsce. Liczba domów jednorodzinnych, bloków, kamienic i firm jest tak duża, że walka z nadmierną emisją zanieczyszczeń wymaga podjęcia specjalnych kroków. Z myślą o jakości życia mieszkańców ogłoszono właśnie program wymiany źródeł ciepła. Kto może z niego skorzystać? Jakie są warunki? Co trzeba zrobić, aby otrzymać wsparcie na nowe, ekologiczne źródło ciepła? Wszystkie odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

Dotacja do wymiany źródła ciepła w Łodzi

Dofinansowanie wymiany źródła ciepła w Łodzi – beneficjenci i terminy

Mieszkańcy stolicy województwa łódzkiego, chcący wymienić źródło ciepła na ekologiczne, mogą korzystać z ogólnopolskich konkursów, w tym Czyste Powietrze. Władze miasta poszerzyły także katalog szans na zdobycie dotacji celowej o nowy nabór, dedykowany wyłącznie dla osób zamieszkujących Łódź. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 listopada 2021 roku beneficjentem może zostać:

 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • osoby prawne,
 • przedsiębiorców,
 • jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Nabór prowadzony jest w terminie 2 stycznia – 30 czerwca 2023 roku.

Dofinansowanie wymiany źródła ciepła w Łodzi – na co można otrzymać wsparcie?

Reklama
oknonet.pl

Głównym celem zadania jest realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na trwałym wyłączeniu z użytkowania źródła ciepła na paliwo stałe. Żeby osiągnąć ten priorytet, zaproponowano możliwość współfinansowania działań polegających na:

 • wpięciu obiektu do sieci ciepłowniczej wraz z możliwością podłączenia ciepłej wody
 • użytkowej,
 • wpięciu obiektu do sieci gazowej wraz z instalacją źródła ogrzewania,
 • montażu źródła ogrzewania elektrycznego,
 • montażu pompy ciepła na potrzeby ogrzewania.

Na zakończenie zadania beneficjent będzie miał 3 miesiące od zawarcia umowy o dofinansowanie. Jednocześnie wskazany termin może zostać przesunięty, ale nie dłużej niż do 30 listopada 2023 roku. Wnioski w tej sprawie będą rozpatrywane indywidualnie. Warto też wspomnieć, że dotacji podlegają tylko koszty poniesione w okresie trwania umowy. Środki wypłacane są w postaci refundacji poniesionych kosztów w terminie 30 dni od pozytywnej weryfikacji wniosku, ale nie później niż do 31 grudnia.

Dofinansowanie wymiany źródła ciepła w Łodzi – zasady wsparcia

Miasto Łódź na realizację programu przeznaczyło 3 miliony złotych w 2023 roku. Intensywność wsparcia może wynosić nawet do 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale jednocześnie podlega następującym limitom kwotowym:

 • 9 tysięcy złotych na jeden lokal,
 • 50 tysięcy złotych na budynek wielorodzinny.

W katalogu kosztów kwalifikowanych mieszczą się:

 • zakup i montaż fabrycznie nowych i dopuszczonych do użytkowania w Polsce urządzeń wraz z
 • elementami stanowiącymi wyposażenie.
 • demontaż i utylizacja źródeł ciepła na paliwo stałe,
 • wydatki związane z podłączeniem do sieci gazowej/ciepłowniczej,
 • wydatki na dostosowanie instalacji gazowej lub elektrycznej w budynku/lokalu do nowych
 • źródeł ogrzewania.

Dotowane nie będą koszty uzyskania dokumentacji na cele podłączenia obiektu do miejskiej sieci oraz wydatki na montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej rozprowadzanej od nowego źródła ogrzewania do poszczególnych pomieszczeń.

Dofinansowanie wymiany źródła ciepła w Łodzi – jak złożyć wniosek?

Wnioski o dotację z omawianego programu należy składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Łodzi:

 • Łódź, ul. Piotrkowska 110 (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, wejście od al.
 • Schillera),
 • Łódź, ul. Piotrkowska 153,
 • Łódź, ul. Zachodnia 47,
 • Łódź, Al. Politechniki 32,
 • Łódź, ul. Krzemieniecka 2B,
 • Łódź, al. Piłsudskiego 100.

Istnieje także możliwość wykonania tych czynności za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Odbywa się to w kilku prostych krokach:

 • Pobranie formularza wniosku ze strony Urzędu Miasta Łodzi.
 • Wypełnienie zgodnie z instrukcją.
 • Zalogowanie się do ePUAP.
 • Podpisanie wniosku i załączników podpisem zaufanym.
 • Wysyłka korespondencji na skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Łodzi.

Dofinansowanie wymiany źródła ciepła w Łodzi – co należy przygotować?

Uzupełnienie formularza wniosku nie powinno sprawiać dużych problemów beneficjentom, niektóre firmy wykonawcze zajmują się również uzupełnieniem dokumentacji za Klienta. Należy zawrzeć w nim informacje na temat:

 • imienia, nazwiska i adresu osoby ubiegającej się o dotację (a w przypadku innych podmiotów – ich nazwę i adres siedziby),
 • danych nieruchomości, na której będzie realizowany projekt,
 • danych o istniejących i planowanych źródłach ciepła.

Gotowy formularz należy opatrzeć datą i podpisem wnioskodawcy albo pełnomocnika. Więcej pracy może wymagać skompletowanie niezbędnych załączników, w tym między innymi:

 • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie,
 • zgody wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych nieruchomości na ubieganie się o dotację i realizację zadania,
 • dokumentów potwierdzających rodzaj wykorzystywanego do ogrzewania budynku/lokalu źródła ciepła,
 • wszelkich opinii, pozwoleń i projektów, szczegółowo charakteryzujących przedsięwzięcie.

Dotacja wymiany źródła ciepła w Łodzi – kluczowe jest znalezienie rzetelnego wykonawcy

Proces wymiany źródła ciepła powinien być przeprowadzony z głową. Decyzja o tym, czy lepszym rozwiązaniem jest podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, czy montaż pompy ciepła lub grzejników elektrycznych, musi być poprzedzona analizami. Również same prace budowlane i administracyjne dobrze oddać w ręce doświadczonych instalatorów. Firma fotowoltaika.plus ma w swojej ofercie wiele przeprowadzonych montaży pomp ciepła. Dzięki wsparciu biurowemu zapewnia pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań proponowanych przez naszą firmę, zapraszamy do kontaktu. Nasz doradca z pewnością dobierze najlepsze dla Ciebie oraz Twojego mieszkania rozwiązanie.

 

źródło: fotowoltaika.plus

fotowoltaika.plus / Your Way Sp. z o.o.
Ul. Puławska 145
02-715 Warszawa
fotowoltaika.plus
+48 233 233 233
[email protected]

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz