.
Reklama
heiztechnik banner 311023
.

Wszedł w życie unijny plan dobrowolnej redukcji zużycia gazu. Obowiązuje wszystkie kraje członkowskie

8 sierpnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw UE opublikowano rozporządzenie, które zakłada dobrowolne zmniejszenie zapotrzebowania na gaz ziemny o 15% od sierpnia do końca marca przyszłego roku, w porównaniu ze średnim zużyciem w ciągu ostatnich pięciu lat.

Wszedł w życie unijny plan dobrowolnej redukcji zużycia gazu. Obowiązuje wszystkie kraje członkowskie [źródło: www.euractiv.pl]
Wszedł w życie unijny plan dobrowolnej redukcji zużycia gazu. Obowiązuje wszystkie kraje członkowskie [źródło: www.euractiv.pl]

Rozporządzenie obowiązuje wszystkie kraje Unii Europejskiej, także te, które głosowały przeciw. Zgodnie z zamysłem jego twórców unijny pakiet „dobrowolny” jest głównie wsparcie dla tych państw UE, które w sytuacji pogłębienia kryzysu energetycznego będą miały największe braki błękitnego paliwa w magazynach. Pomimo że UE nie objęła dostaw rosyjskiego gazu sankcjami, to i tak Moskwa drastycznie ograniczyła dostawy surowca do państw UE.

Reklama
oknonet.pl

Unia Europejska przyjęła rozporządzenie zakładające dobrowolne zmniejszenie zapotrzebowania na gaz ziemny o 15%. Państwa członkowskie UE 4 sierpnia 2022 roku zatwierdziły nowe przepisy. Na razie oszczędności zużycia gazu są dobrowolne, a decyzja co do ich stosowania pozostanie w gestii rządów. Kraje UE muszą dołożyć wszelkich starań, aby były one efektywne. Komisja Europejska ma to monitorować.

Rozporządzenie zakłada, że jeśli dojdzie do znaczącego pogorszenia na rynku energii w UE, wprowadzenie obowiązkowych oszczędności. Wówczas obowiązkiem będzie także solidarność energetyczna, czyli wysyłanie gazu do kraju, gdzie zagrożeni są wrażliwi odbiorcy np. szkoły lub szpitale.

Celem tej decyzji jest wprowadzenie pewnych oszczędności przed nadchodzącą zimą. W związku z zakłóceniami dostaw surowca – m.in. w wyniku działań Rosji – istnieją obawy, że popyt nie zostanie zaspokojony, co doprowadziłoby np. do przestojów w gospodarce.

W ramach bezpieczeństwa energicznego w UE państwa zgodziły się na zmniejszenie zapotrzebowania o 15 %. 26 lipca ministrowie z 27 krajów Unii porozumieli się co do tych nowych przepisów 26 lipca. Wówczas przeciwko propozycji wystąpiły tylko Węgry. W piątek do Węgier w sprzeciwie wobec nowym przepisom dołączyła Polska. Wszystkie pozostałe kraje Unii poparły przepisy. Zdaniem przedstawicieli Polski decyzje dotyczące redukcji zużycia gazu powinny zapadać jednomyślnie, a nie większością kwalifikowaną głosów.

Nowe unijne przepisy określają wyjątki i możliwości wystąpienia o częściowe lub w niektórych przypadkach pełne odstępstwo od docelowego obowiązkowego zmniejszenia zapotrzebowania, mając na uwadze specyficzną sytuację poszczególnych państw członkowskich i konieczność zapewnienia, by zmniejszenie zapotrzebowania na gaz faktycznie skutkowało większym bezpieczeństwem podaży w UE.

Unia Europejska postanowiła, że państwa członkowskie, które nie są połączone z sieciami gazowymi innych państw członkowskich, były zwolnione z obowiązku zmniejszenia zapotrzebowania na gaz, ponieważ nie byłyby w stanie uwolnić znacznych ilości gazu na korzyść innych państw członkowskich. Dodatkowo państwa członkowskiej, których sieci elektroenergetyczne nie są zsynchronizowane z europejskim systemem elektroenergetycznym i które są w większym stopniu uzależnione od gazu do produkcji energii elektrycznej, będą również zwolnione, „o ile zostaną zdesynchronizowane z sieciami państwa trzeciego – aby uniknąć ryzyka kryzysu podaży energii elektrycznej”.

Kraje UE mają możliwość redukcji docelowego obowiązkowego zmniejszenia zapotrzebowania, jeżeli mają ograniczone połączenia międzysystemowe z innymi państwami członkowskimi i są w stanie wykazać, że ich zdolności eksportowe oraz krajowa infrastruktura LNG są w jak największym stopniu wykorzystywane do przekierowywania gazu do innych państw członkowskich.

źródło: www.euractiv.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz