.
Reklama
targikielce.pl/
.

Wsparcie w ramach SUMP przedłużone

SUMP, czyli Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej to strategia przyjaznego transportu w mieście. Określa ona rozwój systemów i usług transportowych z uwzględnieniem ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców i patrzy na wszystkie gałęzie transportu.

Wsparcie w ramach Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej przedłużone [źródło: www.gov.pl]
Wsparcie w ramach Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej przedłużone [źródło: www.gov.pl]

22 lutego 2022 roku podsumowana została realizacja pierwszego etapu przygotowania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), który pomógł wybranym miastom w przygotowaniach planów.

Reklama
oknonet.pl

Projekt został sfinansowany z pieniędzy unijnych w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Będziemy kontynuowali wspieranie inwestycji w niskoemisyjny i nowoczesny transport zbiorowy z funduszy europejskich. Uruchamiamy w Programie Infrastruktura i Środowisko nabory na dofinansowanie SUMP — podsumował na konferencji minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Celem pilotażu była współpraca i wsparcie ośrodków miejskich w przygotowaniu i wdrażaniu zrównoważonego transportu miejskiego.

Miasta, które wyraziły zainteresowanie tematyką SUMP, otrzymały wsparcie doradcze ze strony inicjatywy Jaspers oraz Doradcy Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Miały też możliwość uczestniczenia w bezpłatnych warsztatach. Ich tematyka wiązała się z przedstawieniem dobrych praktyk, czyli wyników prac z wybranymi miastami.

Obecnie kończymy zasadniczą część wsparcia eksperckiego. Z uwagi na to, że proces przygotowania SUMP wymaga dużo czasu i pracy, a pilotaż zbiegł się z pandemią, przedłużamy wsparcie doradcze — informuje Grzegorz Puda.

 

 źródło: www.gov.pl

 

 

 

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz