Reklama
http://www.multitherma.com/

Wsparcie dla inwestycji z zakresu przechodzenia do czystych technologii węglowych w woj. śląskim

Stacja tankowania wodorem dla miasta Tychy i stacja tankowania wodorem w Świerklańcu a także modernizacja baterii koksowniczej w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej – to inwestycje, które dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączne wsparcie wszystkich powyższych projektów opiewa na kwotę ponad 110 mln złotych. Projekty w Świerklańcu i Tychach będą zrealizowane w ramach programu „Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru”, natomiast Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej zrealizuje projekt dzięki programowi Energia Plus.

Wsparcie dla inwestycji z zakresu przechodzenia do czystych technologii węglowych w woj. śląskim
Wsparcie dla inwestycji z zakresu przechodzenia do czystych technologii węglowych w woj. śląskim [źródło: www.gov.pl]

Zależy nam, aby w całej Polsce powstawały kolejne stacje wodorowe, rozwijał się ekologiczny transport oraz następowała poprawa procesu produkcyjnego ograniczającego oddziaływanie koksowni na środowisko naturalne, szczególnie w zakresie emisji gazowo-pyłowej. Dzisiejsza uroczystość to wsparcie regionu w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska, zarówno w obszarze energetyki jak i elektromobilności. Od dłuższego czasu obserwujemy silne oddziaływanie trendów technologicznych i biznesowych na sektor energii jak i transportu, powoduje to coraz szybsze i głębsze przeobrażenia. W konsekwencji proces ten przyczynia się do rozwoju nowoczesnej, polskiej gospodarki – mówi Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

Stacja tankowania wodoru Świerklaniec

W ramach projektu realizowanego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Sp. z o.o. w Świerklańcu powstanie ogólnodostępna stacja wodoru, jest to element wdrażania strategii bezemisyjnego transportu na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Koncepcja obejmuje realizację zintegrowanej stacji tankowania wodoru z technologią umożliwiającą sprężanie i dozowanie wodoru do 350 barów. Szacowany obrót wodorem na stacji kształtować się będzie na poziomie ok. 150 000 kg/rok co umożliwi 7 tys. tankowań pojazdów. Termin zakończenia projektu to marzec 2025 r. Kwota dotacji z NFOŚiGW – 5 887 500, 00 zł.

Tankuj wodór z PKM Tychy!

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z.o.o w Tychach planuje budowę ogólnodostępnej stacji wodoru umożliwiającej tankowanie pojazdów wykorzystujących do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru. Głównym celem budowy stacji jest promocja wodoromobilności, której rozwój przyczynia się do zmniejszenia liczby pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawy jakości powietrza. Termin zakończenia projektu to grudzień 2024 r. Wsparcie z NFOŚiGW to dotacja w wysokości 4 202 697, 00 zł.

Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń

W ramach programu Energia Plus zostanie wsparta modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Celem inwestycji jest zmiana procesu produkcyjnego, która znacząco wpłynie na stworzenie odpowiednich warunków do ograniczenia niekorzystnego oddziaływania koksowni na środowisko naturalne, szczególnie w zakresie emisji gazowo-pyłowej oraz uzyskanie większej elastyczności w zakresie surowców stosowanych do komponowania wsadu. Warto podkreślić, że efektem ekologicznym realizowanej inwestycji będzie m.in. ograniczenie emisji tlenków azotu, dwutlenku siarki, emisji pyłów oraz zmniejszenie emisji tlenku węgla. Termin zakończenia projektu to czerwiec 2024 r., wsparcie z NFOŚiGW to pożyczka w wysokości 100 000 000, 00 zł. Umowy o dofinansowanie podpisali 1 marca 2023 r. w Katowicach Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW oraz Iwona Gajdzik-Szot, prezes zarządu JSW Koks S.A, Miłosz Stec, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. Tychy oraz Piotr Rachwalski, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Metropolitalnej Sp. z o.o. w Świerklańcu. W wydarzeniu uczestniczył Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski a także parlamentarzyści z regionu.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz