Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Strefa czystego transportu w Warszawie przegłosowana

Już w 2024 r. m.st. Warszawa wprowadzi strefę czystego transportu – tak zdecydowali radni podczas wczorajszego posiedzenia. Tym samym stolica stanie się drugim polskim miastem, które opowiedziało się za zmianami ku poprawie jakości powietrza i ograniczeniu smogu komunikacyjnego. Zdecydowano, że do końca 2027 r. z zasad obowiązujących w SCT zwolnieni będą mieszkańcy miasta, zameldowani i opłacający podatek w stolicy. Strefa będzie także dużo mniejsza niż w wersji przedstawionej po konsultacjach.

Strefa czystego transportu w Warszawie przegłosowana
Strefa czystego transportu w Warszawie przegłosowana

Przegłosowana (wraz z 2 poprawkami) propozycja zakłada znaczące zmniejszenie strefy czystego transportu (SCT) względem ostatniej wersji projektu. SCT obejmie w efekcie 7% powierzchni miasta – obszar całego Śródmieścia i fragmenty dzielnic centralnych. Jej granice będą pokrywały się z głównymi drogami i liniami kolejowymi, które nie zostaną objęte strefą, a wyznaczą je: al. Prymasa Tysiąclecia, Al. Jerozolimskie, ul. Kopińska, ul. Wawelska, al. Armii Ludowej, al. Stanów Zjednoczonych, ul. Wiatraczna, a następnie tory kolejowe wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej – aż do al. Prymasa Tysiąclecia.

 

SCT Warszawa etapy wdrazania graf. UM Warszawa galeria 02.jpg

 

Wdrożenie strefy zaplanowano na 5 etapów. Pierwszy ma nastąpić 1 lipca 2024 r. Od tego momentu do wskazanych dzielnic Warszawy nie wjadą pojazdy z silnikami benzynowymi (w tym LPG) o normie emisji spalin mniejszej niż Euro 2 lub wyprodukowane przed 1997 r. (maksymalny wiek pojazdu 27 lat) oraz Diesle nie spełniające Euro 4 lub wyprodukowane przed 2006 r. (maksymalnie 18 lat). Drugi etap wdrożeniowy zaplanowano od 2026 r. Wtedy maksymalny wiek pojazdów objętych obostrzeniami wynosić będzie 25 lat dla wariantów benzynowych (minimum Euro 3 i produkcja nie wcześniej niż w 2001 r.) oraz 16 lat dla Diesli (minimum Euro 5 i produkcja nie wcześniej niż w 2010 r.).

Przegłosowanie uchwały w sprawie strefy czystego transportu to niewątpliwie krok w dobrym kierunku. Strefy to sprawdzony instrument walki z zanieczyszczeniem powietrza, którego skuteczność potwierdzają liczne badania. W Europie Zachodniej funkcjonuje już ponad 320 takich obszarów. Eliminacja najbardziej emisyjnych pojazdów oznacza zdecydowane obniżenie stężenia pyłów zawieszonych, tlenków azotu i innych toksycznych składników pochodzących z transportu. Te substancje rocznie przyczyniają się do aż 50 tysięcy przedwczesnych zgonów w naszym kraju. Jednocześnie ograniczenia dotyczące wjazdu do strefy obejmą niewielką liczbę samochodów – w początkowych dwóch etapach najstarsze i najbardziej zanieczyszczające powietrze pojazdy przyjezdnych – podkreśla Agata Wiśniewska-Mazur, Zastępczyni Dyrektora Rozwoju PSPA.

Warszawscy radni podjęli decyzję o wdrożeniu prolongaty dla osób mieszkających w stolicy oraz płacących w niej podatki. Będą oni mieli 3,5 roku od uruchomienia strefy na przystosowanie się do nowych zasad. Oznacza to, że dopiero w 2028 r. będą musieli spełnić wymagania dotyczące SCT (wjazd tylko dla pojazdów spełniających co najmniej normę Euro 4 i maksymalnym wieku 22 lat – pojazdy z silnikami benzynowymi oraz Euro 6 i maksymalnym wieku 13 lat – pojazdy z silnikami Diesla). Uchwała obejmuje również dodatkowy wyjątek dla seniorów, czyli osób, które do końca 2023 r. ukończą 70 lat, o ile byli właścicielami swoich pojazdów przed przyjęciem uchwały.

Warszawa planuje wprowadzić dwie metody weryfikacji pojazdów wjeżdżających do obszaru strefy. Dla większości pojazdów możliwe będzie ustalenie tego poprzez dostęp do danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Natomiast dla pojazdów, które nie spełniają kryteriów wjazdu do Strefy i należą do osób korzystających z wyłączeń (np. mieszkańców stolicy lub seniorów), będzie obowiązkowe umieszczanie specjalnych nalepek.

Źródło: pspa.com.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz