Reklama
https://www.stiebel-eltron.pl/

Stanowisko POBE w sprawie ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

W związku z procedowaną obecnie w Sejmie RP Ustawą o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane, Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE na początku sierpnia 2022 roku zgłosiło szereg kierunkowych uwag i spostrzeżeń do Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Stanowisko POBE w sprawie ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
Stanowisko POBE w sprawie ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

 

Oto niektóre z nich:

  • Idea wzmocnienia roli centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, jak i samej jakości świadectw poprzez wprowadzenie rygoru odpowiedzialności karnej bez wątpienia będzie sprzyjać podnoszeniu jakości całego systemu certyfikacji i procesu budowlanego. Jest to spełnienie postulatów całej branży, od dawna wskazującej, że system certyfikacji nie spełnia swej podstawowej funkcji, czyli promocji efektywnego energetycznie budownictwa.
  • POBE uważa, że zaniechanie egzekwowania obowiązku podawania w ogłoszeniu lub reklamie o sprzedaży, lub najmie wskaźników charakterystyki energetycznej, nie będzie sprzyjać szerokiej promocji budynków efektywnych energetycznie. W ośmioletnim okresie funkcjonowania ustawy art. 13 nie spełnił swojego zadania, w reklamach i ogłoszeniach nie zamieszcza się wciąż informacji o wskaźnikach. Wydaje się, że jednym z najskuteczniejszych sposobów na promocję obniżania zapotrzebowania na energię jest obowiązkowa informacja o jej zużyciu w każdej reklamie czy ogłoszeniu.
  • Oczywiście istotną rzeczą byłoby jednoczesne zaktualizowanie Rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej, tak aby system „suwakowy” został jak najszybciej zastąpiony systemem „klas energetycznych” budynków.
  • Projekt, mimo że, mówi się w nim o informowaniu o emisji CO2, nie zawiera żadnych odniesień do deklarowania śladu węglowego dla budynków. W projekcie zmian w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) z grudnia 2021 roku mówi się o konieczności obliczania go od roku 2027. Wskazanie, choćby wstępne, tej perspektywy w zmienianej właśnie polskiej Ustawie dałoby szansę na przygotowanie się rynku budowlanego do nowych wymagań, które wejdą w życie w przeciągu kilku następnych lat.

Podsumowując, POBE wyraziło zdecydowane poparcie dla proponowanych zmian w Ustawie o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, oczekując jednocześnie, że zmianom tym będą towarzyszyć inne, w tym zaproponowane działania, aby wykorzystać idealny moment na ich wprowadzenie.

Źródło: pobe.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz