Reklama
http://www.multitherma.com/

Rusza konkurs na projekt domu rekreacyjnego #DomBezFormalności

Konkurs to kontynuacja programu #DomBezFormalności, który zakłada możliwość budowy domu jednorodzinnego do 70 m. kw. jedynie na podstawie zgłoszenia. Dedykowany jest studentom i absolwentom studiów wyższych I lub II stopnia kierunków architektonicznych i inżynierskich. Jego celem jest promocja młodej polskiej myśli projektowej, ale też wsparcie obszarów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Rusza konkurs na projekt domu rekreacyjnego #DomBezFormalności
Rusza konkurs na projekt domu rekreacyjnego #DomBezFormalności

Przepisy, które obowiązują od stycznia br., do minimum ograniczają formalności związane z budową takiego budynku. Każdy może rozpocząć budowę małego jednorodzinnego domu mieszkalnego, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, a także bez obowiązku ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy, o ile tak zdecyduje. Wówczas sam przejmuje odpowiedzialność za budowę.

Tematy konkursowe

Uczestnicy mogą zgłaszać propozycje w trzech tematach:

 • Temat 1 – Opracowanie projektu modelowego budynku rekreacji indywidualnej. Temat ten wiąże się z poszukiwaniem optymalnych rozwiązań funkcjonalnych, w zakresie formy obiektu i przestrzennych dla budynków zapewniających funkcje rekreacyjne.
 • Temat 2 – Inżynieria budynków rekreacyjnych. Temat eksploruje możliwości i zasadność stosowania rozwiązań proekologicznych w budynkach rekreacyjnych poprzez określenie relacji wielkości inwestycji początkowej do kosztów eksploatacji budynku oraz wskazanie momentu zwrotu inwestycji. Zagadnienia kluczowe to budżet i finansowanie.
 • Temat 3 – Praca zdalna i sytuacja zagrożenia geopolitycznego. Temat poświęcony jest poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie przystosowania budynków rekreacyjnych do potrzeb pracy zdalnej czy tymczasowego zamieszkania w sytuacji kryzysowej.

Nagrody

W Konkursie jury może przyznać nagrody pieniężne i rzeczowe.

Nagrody pieniężne w wysokości:

 • 10 000 zł – I miejsce
 • 6 000 zł – II miejsc
 • 4 000 zł – III miejsce
 • 2000 zł – wyróżnienia

Nagrody będą przyznawane w każdym z 3 tematów niezależnie dla studentów i absolwentów.

Terminy i warunki

Prace konkursowe należy składać do 31 grudnia 2022 r. drogą elektroniczną.

Prace Konkursowe powinny zawierać:

Plansze o wymiarach 100×70 cm zawierające:

 • szkicowe zagospodarowanie terenu działki w skali 1:500,
 • rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:100,
 • przekrój poprzeczny i podłużny w skali 1:100,
 • wizualizacje od strony wejściowej z perspektywy człowieka oraz lotu ptaka

Opis projektu (maksymalnie 5 stron) – materiał prezentujący projekt, jego założenia i proponowane rozwiązania np. konstrukcyjne, materiałowe, technologiczne.

Ogłoszenie listy laureatów nastąpi do 28 lutego 2023 r.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz